Водород: Променливотокови задвижвания за производство, употреба и енергия

Добре дошла, ефективност. Добре дошла, енергия.

Мега тенденцията в електрификацията ще увеличи търсенето на електроенергия с до 150%. За да се подготви, ЕС си е поставил цел от 40 GW капацитет чрез електролиза до 2030 г., което се равнява на приблизително 200 TWh потребление на електроенергия. Водородът е мостът между възобновяемата електроенергия и трудни за декарбонизиране сектори, което може да помогне на обществото да посрещне това търсене на електроенергия по устойчив начин.

Производство и употреба на водород

Експертизата на специалист, който да Ви подкрепя - от производството до употребата на водород:

Процесите, които се разработва при създаването на водородния сектор, са многобройни, разнообразни и взискателни. Успехът на този преход ще бъде свързан с овладяването на всички етапи на тези нови процеси. Този успех ще бъде възможен чрез работа с иновативни, ефективни и усвоени технологии и производители в челните места на своите сектори. Повече от 50 години Danfoss Drives произвежда задвижвания с променлива скорост и вече сме доставили над 27 милиона на световния пазар.

С повече от 20 години опит в преобразуването на енергия с висока мощност, ние предоставяме на нашите клиенти производители и интегратори широка гама от продукти и решения, които отговарят на специфичните изисквания на тези различни бизнеси.

Вашите цели са наши!

За да осигурим оптимална производителност за Вашите приложения, ние Ви предоставяме иновативни продукти и своето ноу-хау за приложения, за да оптимизираме производителността, да увеличим лекотата на използване и надеждността и да редуцираме сложността на настройка на Вашите нови процеси.

От доставката на всички компоненти за системата за преобразуване до доставката на цялостни системи, нашите експерти са готови да Ви помогнат по всяко време.

Нашият опит подкрепя нашите клиенти във:

 • Вятърна енергия
 • Слънчева енергия
 • Водноелектрическа енергия
 • Съхранение на енергия чрез батерии, горивни клетки или свръхкапацитет

Специфични приложения на водорода

Много приложения за горивни клетки:

 • Производство на чиста електроенергия
 • Аварийно захранване
 • Изолирано мрежово захранване
 • Принос към интелигентна захранваща мрежа
 • Генератор с нулеви емисии
 • Брегова мощност за кораби
 • Морски, задвижващи и спомагателни приложения
 • Чиста мобилност, автомобили, автобуси, машини, железопътен транспорт
 • За всяко от тези приложения снабдяването с постоянен ток към тези потребители ще бъде специфично и ще изисква работата на специалист.

Danfoss има богат опит в преобразуването на енергия и може да Ви помогне във всички тези приложения.

Много различни електролизни технологии:

Широката гама технологични предложения на Danfoss гарантира, че можем да адаптираме нашето предложение към ограниченията на Вашата електролизна инсталация и проект:

 • AC / DC тиристорни токоизправители за 6- до 18-импулсни архитектури
 • Активни и пасивни филтри за потискане на хармоници
 • Статични компенсатори за компенсиране на реактивна енергия
 • Активни нискохармонични AC / DC токоизправители за директно преобразуване
 • LC, LCL мрежови филтри и филтър за напрежение в общ режим

Активни нискoхармонични AC / DC / DC преобразуватели за осигуряване на всички нужни постоянни напрежения и покриване на изискванията за пулсации на постоянното напрежение и ток.

Интегрирана функциoнална безопасност до SIL 3Ple