Европа ускорява прехода към устойчиво електрическо отопление

понеделник, 28 март 2022 г.

Електроенергията ще става все по-значима.


Планираният преход към CO2 неутралност се предвижда да бъде осъществен до 2050г. В резултат, се очаква търсенето на електроенергия да нарасне до 30% през 2030г., а в случай, че тази тенденция се задържи, търсенето ще претърпи внушителен ръст, достигащ 50% до 2050г.

Това е добра новина за  Европейската комисия, тъй като една от основните и цели е същественото редуциране на емисиите на CO2 -  план, който може да бъде изпълнен ако поне 84% от търсенето на електроенергия до 2050г., бъде задоволявано посредством възобновяеми енергийни източници.

Ключова роля тук играе електрическото подово отопление, понеже  според предварителния план на Европейската Комисията, се очаква до 2030г., 40% от отоплението на жилищните сгради да бъде посредством електроенергия, като до 2050г. този процент ще достигне границите 50 -70%.

Едно от основните предимства на електрическото подово отопление, е че този вид отопление ще стане по-ценово ефективно за потребителите в сравнение с традиционните горива- газ, течно и твърдо гориво.

Базираните на електричество технологии за отопление, в това число и електрическото подово отопление, ще подкрепят прехода към повишена енергийна, сградна ефективност. В комбинация с подобряване на сградната изолация и внедряване на методи за автономно генериране на възобновяема електроенергия в конкретните сгради, електрическото подово отопление спомага за повишената енергийна ефективност.

Всъщност нови изследвания показват, че електрическото подово отопление е  едно от най-изгодното решение за отопление, когато става въпрос за жилищни сгради с подобрена изолация.

По най-нови данни, всяка година се строят 1,2 милиона нови жилища, в които би могло да се инсталира електрическо подово отопление.

Това представлява възможност със значителен потенциал за Европа, понеже интегрирането на електрическо подово отопление в новопостроените сгради, може да допринесе значително за намаляване на емисиите на CO2.

Повишаване на енергийната ефективност в сградите и в крайна сметка да даде възможност на Европа да изпълни своите амбиции и цели свързани с текущата климатична обстановка.

За да превърнем този план в реалност, се нуждаем от амбициозни цели свързани с възобновяемата енергия. Постигането на по-нисък първичен енергиен фактор е една от тях. Това е основополагаща цел, благодарение на която може да се гарантира, че условията за публично финансиране за модернизиране на отоплението са технологично неутрални и не дискриминират между решенията за електрическо отопление, а напротив, насърчават автономното, маломащабно генериране на електроенергия от възобновяеми източници.

Нека спомогнем за ускореният преход на Европа към устойчиво електрическо отопление.

Гледайте видеоклипа, подготвен от Алианса за електрическо подово отопление (EUHA). Организацията обединява производителите за насърчаване на интересите на продуктовия сектор в рамките на нова електрифицирана инфраструктура за интелигентни мрежи.

Watch video