Уреди за измерване на енергия

сряда, 3 август 2022 г.

В продуктовото портфолио състоящо се от компактни уреди за измерване на енергия Danfoss Sono®, ще откриете ултразвукови такива от ново поколение. Те намират приложение както за отопление, така и за охлаждане. Продуктите от тази гама могат да се използват в еднофамилни къщи, многофамилни жилищни сгради, търговски обекти и други.

Измервателните уреди, част от вторичния контур обикновено се инсталират след топлообменника на централната абонатна станция в сградата. Обичайно размерите на тези измервателни уреди са в диапазона от DN15 до DN32 с дебит от 0,6 до 6,0 m3/h. Здравата конструкция, дългият живот на батерията и възможността за точна диагностика, осигуряват ненадминати предимства в сравнение с други измервателни уреди, налични в този сегмент.

Измервателни уреди, част от първичния контур обикновено се инсталират преди топлообменника на централната абонатна станция в сградата. Обичайно диаметрите на тези уреди са в диапазона от DN15 до DN1200 и се предлагат за налягания от PN16 и PN25.

Що се касае до отчитането на този тип системи имаме пълен набор от опции в това число walk-by или дистанционен отчет с помощта на концентратори на данни.

Характеристики и предимства

Пълно продуктово портфолио DN15-DN1200, с приложения както за отопление така и за охлаждане

Висока точност на измерване посредством ултразвукова технология

Устойчив и надежден дизайн и 11/16 години живот на батерията

Отворени комуникационни протоколи и лесна интеграция

Свързване с приложение с разширена самодиагностика