Независимите от налягането регулиращи вентили правят чудеса в Шведски жилищен комплекс

вторник, 21 септември 2021 г.

Зимите са дълги, тъмни и мразовити в Гьотеборг, Швеция. Приятният и топъл хол и горещата вода под душа са от съществено значение за живота през студения сезон. За съжаление, хората, живеещи в апартаментите на жилищния квартал Гьотеборгшус, нямаха нито едното, нито другото. Отоплението и горещата вода в комплекса бяха непостоянни и оплакванията се натрупваха в офиса на управителя. В допълнение температурата на връщащата вода към топлофикационната мрежа беше твърде висока, което доведе до значителни глоби и високи сметки за енергия от местната топлофикация.

Първа стъпка: инсталиране на система за управление на отоплителната енергия

Експерти по енергиен контрол от Dunderon бяха повикани, за да помогнат за решаването на проблема. След внимателна проверка на съществуващата инсталация за отопление и битова гореща вода (БГВ), те въведоха системата за управление на енергията Dunderon. Също така монтираха електронни контролери на децентрализираните абонатни станции за отопление на помещения и централната абонатна станция за БГВ.

След това ситуацията в апартаментите започна да се подобрява. Температурите в стаите бяха оптимизирани, а подаването на гореща вода вече бе по-стабилно. Въпреки това, местната топлофикация далеч не беше удовлетворена. Дебитът в първичната топлофикационна страна сега бе още по-висок и нямаше подобрение във връщащата температура. Сметката за енергия нарастваше и жилищната асоциация и жителите трябваше да плащат скъпо, за да се отопляват. Очевидно нещо не бе наред и Dunderon помоли Danfoss да предостави решение, което да се справи с проблема веднъж завинаги.

Втора стъпка: PICV и нови топлообменници решават проблема

В тясно сътрудничество партньорите решиха да заменят съществуващите топлообменници в  абонатните станции с нови микроканални топлообменници от Danfoss. Освен това съществуващите двупътни регулиращи вентили бяха заменени с независими от налягането регулиращи вентили AVQM за топлофикационни системи.

Новият дизайн на системата позволи някои фундаментални промени в основните работни параметри на вторичния контур. Дебитът на помпата може да бъде понижен от 40% на 20%, а температурата на подаване бе намаленa с десет градуса до само 60°C.

Резултатът оправда очакванията на всички. Жителите сега се радват на комфорта на домовете си и на гореща  вода през цялото време, а жилищната асоциация има възможност да намали разходите за енергия с до 25%. Те дори получиха бонус от топлофикационната компания в замяна на ниски дебити и ниска връщаща температура.

Как AVQM реши проблема

Независимите от налягането регулиращи вентили:

  • Предотвратяват осцилации върху регулиращия вентил.
  • Увеличават прецизността на температурния контрол.
  • Предоставят възможност за намаляване на подаващата температура – без свръх дебит.
  • Правят възможна по-ниска връщаща температура към топлофикационната система.