Danfoss представя новия AB-QM 4.0 Flexo

вторник, 3 май 2022 г.

AB-QM 4.0 Flexo

 

Danfoss разширява продуктовото си портфолио в сферата на независимите от налягане решения при системи с ОВК приложения, с новите AB-QM 4.0 Flexo комплекти.

Използването им допринася за спестяване на монтажно  време, въвеждане в експлоатация и поддръжката на такъв тип инсталации, и използваните в нея вентилаторни конвектори.

Комплектът Flexo се състои от независим от налягането управляващ и регулиращ вентил AB-QM 4.0  (PICV) в комбинация с два 3-пътни сферични вентила, филтър, вентил с дренажна функция и три измервателни нипела.

Комплексно решение

 

 

Комплектът осигурява надеждно хидравлично балансиране и регулиране на системата. С негова помощ също така осигуряваме лесен монтаж, диагностика, дрениране, демонтаж, пълнене, източване и обслужване на вентилаторните конвектори.

Новите Danfoss AB-QM 4.0 Flexo свързващи комплекти за вентилаторни конвектори се предлагат в типоразмери DN15 и DN20. Комплектите за DN15 са с обхват от 20 - 1200 l/h., а тези за DN20 с обхват от 110-1900 l/h.

Съвместимост

 

Всички стандартни изпълнителни механизми на Danfoss, които намират приложение в комбинация с AB-QM 4.0 вентили, могат да бъдат използвани в комбинация с AB-QM 4.0 Flexo в това число  TWA-Q термични On/Off задвижки, AME модулиращи задвижки и Novocon S високоефективни, интелигентни задвижки с комуникативни протоколи BACnet и Modbus за интегриране към съществуващи BMS системи.

Повече информация можете да намерите в брошурите:

 

> AB-QM 4.0 product leaflet

> AB-QM 4.0 Flexo product leaflet

> AB-QM 4.0 Flexo datasheet