Kneipp-Institute води по пътя към съхранението на възобновяема енергия

понеделник, 18 април 2022 г.

Бъдещето е днес

Повишаващите се цени на горивата и законодателството в областта на климата, насочено към по-ниски емисии на CO2, са основните двигатели за повишеното търсене на енергия за съхранение в целия свят. И с интегрирането на повече възобновяеми източници, мрежата се нуждае от стабилно снабдяване, доставяно от контейнерите Qinous.

А в Института Кнайп вече са изградени производствените мощности на бъдещето. Институтът се отоплява с термопомпи и собствениците са инвестирали в една мини вятърна турбина, която да генерира електричество от вятъра, за да доставя електроенергия през нощта. Те планират да покрият оставащата мощност чрез четири до пет допълнителни мини вятърни турбини, за да постигнат целта да бъдат 100 процента самодостатъчни в рамките на електричеството.

Повече за казусите

VACON® NXP Grid Converter за интелигентни мрежи подобрява стабилността в мрежата, като поддържа широк диапазон от енергийни генератори и системи за съхранение на енергия. Енергийният акумулатор позволява на мрежата да се използва плавно за непредвидимите консуматори и източници на енергия.