Направете функционалната безопасност по-лесна

вторник, 22 октомври 2019 г.

Всички сме благодарни за начина, по който модерната и дори не толкова модерна технология прави живота вкъщи по-лесен и по-гъвкав. Има редица чудесни улеснения, които спестяват време и усилия: в метрото има ескалатор, така че не се налага да се качвате по стълбите; бормашината е безжична; телефонът вече не е на масичката в антрето, а на удобно място в джоба ви. Добрата новина е, че функционалната безопасност също става по-опростена и по-гъвкава. Как? Искам да споделя с вас една хубава нова функция, която ще ви спести някои главоболия.

Когато работите с функционалната безопасност, знаете, че трябва да се уверите, че в системата са инсталирани определени функции за безопасност и работят правилно. Това обаче трябва да се докаже чрез придобиването на сертификат и то с основателна причина. Тези функции за безопасност гарантират, че приложението предлага защита от инциденти за персонала, който работи с него, както и за търговците, които го поддържат.

Запазване на равновесие

Да вземем за пример ескалатора. Преди пускането му в действие трябва да получите сертификат за това, че оборудването отговаря на законовите изисквания. В Европа това е CE маркировката, която се състои основно в съответствие с изискванията за електрическа безопасност (Директива за ниско напрежение = LVD), електромагнитна съвместимост (Директива за EMC) и функционална безопасност (Директива относно машините = MD)

Затова, когато става дума за функционална безопасност, всеки ескалатор трябва да бъде проверен и сертифициран в съответствие с Директивата относно машините, според която скоростта на даден ескалатор е свързана с фактора на безопасност и се изисква защита от превишена скорост, за да бъде машината безопасна.
Изискванията за безопасност са изложени в Директивата относно машините. Функцията за безопасна максимална скорост (SMS) се грижи за това ескалаторът никога да не превиши безопасната максимална скорост, като гарантира, че хората, които използват ескалатора, няма да загубят равновесие и да паднат. А всички знаем кой ще е виновен за това – вие.

И така, как можете да получите функцията SMS? Ограничавате директно свързания (DOL) електрически мотор, движещ ескалатора, за да не може да се движи по-бързо от максималната безопасна скорост. Извършвате оценка на риска и кандидатствате за сертификат, за да докажете, че функцията за SMS осигурява необходимото ниво на защита.

Модерни удобства, моля

Всичко това е добре, но в днешно време има хитрости на модерната технология, които може да добавите към ескалатора, за да се движи далеч по-добре. Чрез свързването на честотен преобразувател, като например VLT® AutomationDrive FC 302, към входа на мотора може да намалите консумацията на електроенергия, да намалите износването, автоматично да събирате оперативни данни, които позволяват да планирате поддръжката, и просто да управлявате ескалатора по начин, който да предоставя на пътниците по-безпроблемно возене. Бихте искали да се възползвате от тези предимства.

Когато монтирате преобразувател в един ескалатор, несъмнено получавате тези ползи, но същевременно преобразувателят създава риск: максималната скорост вече не е фиксирана, а е променлива.

Намаляване на риска

И така, как да получите функцията SMS, когато максималната скорост е променлива? Монтирате сензор за скорост с обратна връзка към електромотора, движещ ескалатора. Когато сензорът за скорост открие, че ескалаторът достига лимита за максимална скорост, той изпраща сигнал обратно чрез преобразувателя към мотора, за да го забави. Сензорът за скорост работи добре, докато не се износи, и, разбира се, от време на време се налага да го подменяте. Така или иначе, извършвате подготвителната работа, извършвате още една оценка на риска и кандидатствате отново за сертификат SMS. Когато го получите, отново имате разрешение да пуснете ескалатора в действие за членовете на обществото.

„Момент, ескалаторът не остава ли напълно неподвижен, извън експлоатация, докато чакам да получа отново сертификата?“ – може да попитате вие. „И наистина ли трябва да направя цялото това усилие, за да кандидатствам отново за сертификата, който вече имам?“ Отговорите са „Да“ и, за щастие, „Не“.

Ето просто решение

ТУК идва ред на прекрасната нова функция. Тя е под формата на две малки опции: опцията VLT® Safety Option MCB 151 и разширението на опцията MCB 151, наречено опция VLT® Sensorless Safety MCB 159. Когато включите тези опции в поръчката на преобразувателя, вие сте оборудвани да изпълнявате SMS без външния сензор за скорост: той е вграден в преобразувателя FC 302 и всичко, което трябва да направите, е да програмирате максималната скорост в преобразувателя. Опцията MCB 159 замества сензора за скорост, който преди е бил монтиран в ескалатора. Не въвеждате нов компонент и ето кое опростява нещата: функцията SMS е вградена в преобразувателя, който вече има всички необходими сертификати за функционална безопасност.

С нашето вградено решение за SMS е много по-лесно да получите сертификат (или да получите повторно сертификат), тъй като превишената скорост може да се изключи напълно от оценката на риска за машината.

Интересно, нали? За да научите повече за начина, по който преобразувателят VLT® AutomationDrive предоставя много добра функционална безопасност, прочетете публикацията в този блог. А тук е обяснено как можете лесно да програмирате функционалната безопасност от компютъра си.

Автор: Stefan Mahne