Новият доклад за устойчиво развитие на Danfoss е публикуван

сряда, 17 март 2021 г.

От 2013 г. насам изпълнихме близо 200 успешни енергоспестяващи проекта в 27 завода. Те доведоха до значително намаляване на глобалния енергиен интензитет на сградите и са част от усилията ни за декарбонизация в световен мащаб до 2030 г.

В началото на тази година предприехме още една важна стъпка към постигането на целта си за въглеродна неутралност. Подписахме споразумение за предоставяне на зелена електроенергия от януари 2021 г. на нашите локации в Дания и Германия. То покрива 25% от общото ни потребление на електроенергия.

"Нашите въздействие и принос към смекчаването на изменението на климата са в две основни посоки: чрез решенията, които предлагаме, можем да помогнем за намаляване на емисиите на CO2 в световен мащаб с няколкостотин милиона тона годишно. Също така, от своя страна, не даваме празни обещания, а действаме. Този доклад за устойчивостта е преди всичко относно това как ние, като отговорен бизнес, поддържаме високи стандарти и поставяме широкообхватни цели в различните належащи проблеми за климата, хората и околната среда", казва Ким Фаусинг - президент и главен изпълнителен директор на Danfoss.

Прочетете повече за това как се справямe в нашия Доклад за Устойчиво развитие 2020 тук.

Сред основните факти и постижения в доклада са:

Енергетика и климат
От 2007 г. досега сме удвоили продукцията си при почти същото потребление на енергия. Намалихме енергийния интензитет с 45 %, а този на CO2 редуцирахме с 36 %. Това ни отвежда много близо до постигане на целта си – удвояване на устойчивата енергийна производителност в нашите заводи до 2030 година.

В периода след 2013г. успешно финализирахме близо 200 енергоспестяващи проекта в 27 от нашите най-големи фабрики. В световен мащаб проектите след 2007г. доведоха до значително намаляване на потреблението на енергия в сградите.

Зелена електроенергия в Дания и Германия
През 2019 г. си поставихме цел да станем въглеродно неутрални в глобалната си дейност най-късно до 2030 г. Това включва преминаване към изцяло електрически служебни автомобили за нашите служители. През изминалата година предприехме стъпки към постигането на тази цел. От началото на настоящата година използваме зелена електроенергия във всичките ни локации в Дания и Германия.

Хора & безопасност
За осемнадесетата поредна година намаляваме регистрираните инциденти, застрашаващи здравето на служителите във фабриките на Danfoss. Това ни прави много горди! През 2020 г. честотата на регистрираните инциденти достигна рекордно ниско ниво от 2.0, в сравнение с 2.2. през предходната 2019г. Нашата програма "Безопасност на първо място!" (“Safety First!”), която стартира за първи път през 2015 г., продължава да се фокусира върху тези подобрения.

Прочетете повече за безопасността тук.