Заедно можем повече – MLA (meet, listen, act) програмата на Danfoss

сряда, 2 март 2022 г.
MLA workshop Danfoss and Nasa-D

Интересно събитие, което се проведе през февруари, бележи началото на бизнес годината за Danfoss България. Само седмица след вътрешно-търговската Kick Off среща, бе организиран и първият по рода си MLA (meet, listen, act) workshop за хладилна и климатична техника с един от най-големите клиенти на Danfoss България – Nasa-D ООД.

Danfoss цени високо всеки свой партньор. Затова за нас е важно да изградим отлична връзка и доверие в работните процеси. Освен професионалните, бизнес отношения, които стоят като основа на всяка сделка, ние, също така, се стремим да подобрим и оптимизираме цялостния работен процес. По този начин нашите партньори биха могли да извлекът максимума от съвместното ни сътрудничеството.

Това бе и основната причина за обсъждане и изграждане на стратегия обвързана с конкретни действия в посока подобряване ефективността на работата между двете компании.

За целта бе използвана специално разработена MLA методология, при която основни работни процеси бяха декомпозирани и анализирани. Това спомогна за набелязването на текущи бизнес сфери за подорение и такива с потенциал за растеж.

По време на workshop-а директорът по продажби – Боян Кусаров и регионалният координатор за хладилна и климатична техника – Ромулус Папук се срещнаха с управителите на Nasa-D – Атанас Лесичков и Деян Петров. Заедно те определиха най-съществените проекти, с потенциал за допълнително подобрение и оптимизация.

Очакваният резултат от тази иновативна програма ще бъде постигане на набелязаните конкретни, още по-амбициозни цели в рамките на 100 календарни дни.

Стартираме седемте одобрени проекта с оптимизъм и мотивация за изграждане на едно още по-продуктивно сътрудничество между нас и нашите партньори!