Инж. Гергана Константинова: Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

четвъртък, 11 април 2019 г.


Хидравличното балансиране на ОВК системите е изключително важно поради много причини. При изготвяне на проект проектантът е поставен пред редица предизвикателства. Основните от тях са постигане на оптимален вътрешен комфорт и енергийна ефективност в сградата. Недобре балансираната система води след себе си редица проблеми, високи сметки и разходи за експлоатация.

"Данфосс" е пионер в хидравличното балансиране и предлага множество продукти и решения в областта. Най-общо казано, типовете балансиращи вентили в нашето продуктово портфолио се делят на ръчни, автоматични и независими от налягането. Ръчните балансиращи вентили (MSV) могат да бъдат използвани в системи с постоянен дебит, както и в системи в комбинация с трипътен мотор-вентил. Прочетете тук, за да научите повече за нашите решения, както и за начините за справяне с легионелата благодарение на продуктите на "Данфосс"