По време на пандемия безопасните системи за битова гореща вода са по-важни от всякога

понеделник, 26 юли 2021 г.

Въпреки множеството мерки за предотвратяване на легионела, периодично нови огнища с понякога фатален край достигат до новините. Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) има тревожна тенденция за нарастване на случаите на 100 000 души население.

Причината за хората, страдащи от т.нар. болест на легионерите (тежка форма на пневмония, причинена от вдишване на аерозоли, съдържащи легионела), е бактерията Legionella pneumophila. Тези бактерии често могат да бъдат намерени в лошо проектирани и зле поддържани системи за битова гореща вода в жилищни, търговски и обществени сгради.

Пандемията от COVID-19 има значителен потенциал да увеличи рисковете от инфекции, пренасяни чрез вода, включително легионерска болест.

Повишен риск поради пандемията от Covid-19

Без подходящи мерки броят на инфекциите с легионела е правопропорционален на броя инфекции с Covid-19. Нека разгледаме как вирусът увеличава риска от инфекции с легионела.

1. Ограниченото използване на сгради

На първо място, увеличеният риск бе породен от глобалното затваряне на държави, градове и сгради, което беше в разгара си през 2020г. Системите за битова гореща вода (БГВ) в затворени или частично използвани сгради намаляват консумацията на вода и увеличават времето, през което водата престоява в системата. Поради намаления разход също не е ясно какво се случва с температурата на водата.

Всичко това води до повишен риск от инфекции с легионела сега, когато сградите се отварят отново, а на много места са вече отворени. Изключително важно е собствениците на сгради и управителите на съоръжения да поемат отговорност и да вземат мерки за промиване на системата с достатъчно гореща вода.

2. Активно използваните сгради

Съществува риск от инфекции с легионела и в много сгради, които продължават да бъдат ежедневно използвани. Периодичната проверка на системите за топла и студена вода е важна. Оценката на риска трябва да определи честотата на проверките и наблюдението. Рисковите области, които подпомагат растежа на микроорганизми, включително легионела, са контролируеми с добър дизайн, експлоатация и поддръжка на системата.

Ако не се полагат необходимите грижи за рисковите зони, те се превръщат в среди с оптимални температури за растеж и развитие на микробите. Подобни зони са например затапени тръби, рядко използвани захранващи тръби и всички области на системата, където има лоша циркулация. Риск съществува и на местата, където има хладни зони в системата за топла вода и температурите попадат в диапазона от 20-45 ° C.

Температурата е един от най-важните фактори за развитието на легионела. Затова много регламенти за битовата гореща вода подчертават мерките за контрол на температурата на водата, които включват следното:

  • За системи с рециркулираща гореща вода температурата на водата, напускаща топлоизточника, трябва да бъде не по-ниска от 60°C, а температурата на връщащата тръба не по-ниска от 50°C.
  • Температурата на горещата вода в крана трябва да достигне максималната си стойност в рамките на една минута и да не бъде по-ниска от 50°C, освен когато са монтирани термостатични смесителни вентили.
  • В системи, в които температурата на водата в чешмата не бива да се поддържа на 50°C поради риск от пострадали (например в дома на възрастни хора), трябва да се прилагат алтернативни средства за контрол. Алтернативните мерки включват използването на биоциди или периодично промиване (прегряване) на системата с температура на връщане най-малко 60°C. Тази мярка изисква строги мерки за безопасност, за да се предотвратят случаи на изгаряния.

3. Риск от коинфекция

Допълнителен риск, който съществува във времена на опасност от заразяване с Covid-19, е коинфекцията. Това означава, че има хора, които са заразени с Covid-19 и Legionella едновременно. Коинфекцията на легионерска болест, причинена от бактерии, и COVID-19, причинена от вируса, за който всички знаем, може да бъде фатална. Фактите сочат, че когато човек е заразен с „коронавирус“ и е изложен на бактерии Legionella, съпътстващата инфекция причинява влошен COVID-19.

Затова трябва да се предприемат всички мерки за осигуряване на безопасни водни системи по време на нормална експлоатация, което включва превантивни мерки срещу Legionella.

Термично балансиране - безопасно решение

Високо ефективно и безопасно решение за намаляване на риска от развитие на легионела в системите за БГВ се постига чрез прилагане на термобалансиращи вентили. Те са настроени на безопасна температура на водата, която не позволява на бактерията легионела да расте например при 50°С. Вентилите са монтирани във всеки щранг на системата, близо до циркулационната тръба. Те осигуряват хидравличен баланс, безопасни и постоянни температури на водата. Вентилите спомагат за енергийно ефективната работа на системата, като същевременно осигуряват комфорт на потребителя с кратко време на изчакване.

Електронна дезинфекция

Използването на термобалансиращи вентили ще осигури безопасна система за БГВ, но някои системи изискват по-висока степен на надеждност. Например в обществени сгради като болници и хотели има разпоредби за наблюдение на температурите в системата, периодично повишаване на температурата на водата и други измервания, за да има пълен контрол и навременно предотвратяване на появата на легионела.

За такива сгради се препоръчва внедряване на електронно решение за контролирана температура, мониторинг и термична дезинфекция. Такава система чувствително намалява риска от заразяване с легионела, като периодично повишава температурата на водата до ниво, което убива бактерията. При температура от 65°C дезинфекцията на водата отнема само 10 минути.

Електронната дезинфекция е не само добро решение за убиване на легионела. Тя също така намалява експлоатационните разходи и увеличава надеждността както на системата за БГВ, така и на необходимото събиране на данни.

Решения за термобалансиране и електронна дезинфекция от Danfoss

Danfoss предлага решения за термобалансиране и електронна дезинфекция за системи за БГВ от около две десетилетия. Решенията се състоят от два основни продукта:

MTCV

MTCV е термобалансиращ вентил, който установява безопасни температури на водата и динамичен хидравличен баланс в цялата система. По желание може да бъде оборудван с дезинфекционен модул (MTCV-C), температурен сензор Pt 1000 и термозадвижващ механизъм TWA за временно отваряне и затваряне на дезинфекционния модул, монтиран вътре във вентила.

След като се задейства термозадвижващият механизъм, байпасът в дезинфекционния модул е ​​напълно отворен, за да позволи временно пълния капацитет на водния поток. По този начин щрангът на системата за БГВ се промива при изключително висока температура, за да убие всякакви бактерии. Промиването на всеки щранг периодично поддържа системата в безопасност.

CCR2 +

CCR2 + е електронен контролер за регистриране и събиране на температурни данни и за автоматизиране на процеса на дезинфекция, при който температурите на водата временно се повишават.

Комбинацията от MTCV-C и CCR2 + представлява модерно и рентабилно решение за намаляване на риска от развитие на легионела, повишаване на енергийната ефективност, като същевременно се осигурява комфорт на потребителя.

И двата продукта са значително подобрени, за да вършат още по-ефективна работа. MTCV наскоро беше подобрен. За изработката му вече се използва специален POM полимерен основен конус и безоловни материали за всички компоненти, които са в пряк контакт с водата.

Също така CCR2 + вече включва дистанционно управление и наблюдение на температурите на системата за БГВ на мобилно устройство, свързано към Wi-Fi. Контролерът дава възможност и за пълна интеграция със системи за сградна автоматизация (BMS). Всички температури се регистрират в контролера и управителят на съоръжението или собственикът на сградата може да осъществи достъп до данните на мобилния си телефон или да получава автоматично аларми и известия.