Готови....СТАРТ! През 2022 година, гоним още по-високи цели!

четвъртък, 24 февруари 2022 г.
annual Danfoss kick off meeting

Мотивирани за успех и готови за победа – така даваме начало на новата бизнес година!

На 10-11 февруари 2022, Danfoss Climate Solutions проведе своята ежегодна, вътрешно-търговска, Kick Off среща.

Причина за провеждане на събитието бе да се даде обзор и равносметка относно предходната календарна година, а също така да се начертае стратегията и да се предприемат стъпки за успешното постигане на заложените, предизвикателни, търговски цели за 2022 година.

Общата тема, която даде посока на дискусията беше разбира се „Развитие на бизнеса“ – дългосрочна и константна цел, която ни мотивира да надграждаме дотук постигнатото.

Участие в събитието взе търговският и маргетингов екип на Danfoss Climate Solutions България.

Освен проведената дискусия, касаеща бизнес обзора по вертикали, друг съществен елемент от срещата беше представяне на стратегическите маркетингови и оперативни цели.

Обмяна на опит и обсъждане на добрите практики от бизнеса, бяха и отправна точка за началото на планирания workshop под надслов „Синергия в продажбите“.  В резултат беше съставен детайлен план, очертаващ стъпките, които предстоят, критичните точки, които трябва да бъдат взети под внимание, както и потенциалът на новопредложените инициативи, заложени в стратегията.

Така стартираме новата година заредени с оптимизъм, още по-целеустремени и фокусирани към заложените цели, които Danfoss Climate Solutions ще постигне заедно със своите партньори, клиенти и колеги в България!