Интервю на Боян Кусаров, търговски директор на Danfoss България, Сегмент отопление за сп. „Строители": Продуктите и решенията на Danfoss спомагат за повишаване на комфорта и енергийната ефективност

вторник, 8 октомври 2019 г.

Г-н Кусаров, кои според Вас са водещите глобални тенденции, които ще определят бизнеса в сферата на системите за ОВК през следващите 15-20 години?
Живеем в изключително динамичен и много бързо променящ се свят, както за хората така и за бизнеса. В природата на човека е да се адаптира постоянно към промените, за да оцелява и живее по-добре. Основните тенденции, които ще бъдат определящи, не само за бизнеса, а и като цяло за бита и живота на хората в следващите 15-20 години, са: електрификация, дигитализация, урбанизация и промените в климата.

Продължаващата тенденция за нарастване броя на хората живеещи в градовете обуславя нуждата за отделянето на по-малки топлофикационни централи, обслужващи определени градски зони. Балансирането на системите в сградите спомагащо за повишаване на енергийната им ефективност и комфорта е абсолютно задължително. Нуждата от изкуствен интелект и осигуряване на свързаност между различни сгради, системи и компоненти става все по-голяма. Електрическата енергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници и водно-електрически централи, непрекъснато ще нараства и не на последно място – редуцирането на СО2 емисиите до 2050 година по предписание на регулативните органи на Европейския Съюз. Всичко това изисква безкомпромисни мерки и повишаване на енергийната ефективност на глобално ниво.
Прочетете цялото интервю тук