Централізоване теплопостачання

 • Огляд
 • Інструменти та програми
 • Відеозаписи
 • Історії успіху
 • Новини

Використання системи централізованого теплопостачання забезпечує вищий рівень енергоефективності й індивідуального комфорту

Якщо ваша компанія надає комунальні послуги або відповідає за проектування й експлуатацію систем централізованого теплопостачання, ви можете скористатися багаторічним досвідом і знаннями компанії Danfoss у сфері централізованого енергопостачання четвертого покоління, а також нашими виробами та послугами, які дозволять максимально ефективно використовувати потенціал вашої системи централізованого теплопостачання. 

На додаток до величезного технічного досвіду, ми маємо чітке розуміння того, що в сучасних умовах комунальні підприємства роблять більше, ніж просто надають послуги з тепло- й холодопостачання кінцевим споживачам. Вони не лише працюють відповідно до політичних цілей в області енергоспоживання та наявними технологіями, але і впливають на їхній розвиток. Компанія Danfoss може показати, наскільки важлива роль комунальних підприємств централізованого теплопостачання в скороченні викидів CO₂ і оптимізації споживання енергії в містах. 

Переваги співпраці з компанією Danfoss у сфері централізованого теплопостачання

Ми вважаємо, що централізоване теплопостачання є найбільш екологічним підходом, що допомагає пом’якшити наслідки змінення клімату й підвищити енергоефективність шляхом запровадження рішень для оптимізації систем і ефективного регулювання температури як на боці споживача, так і на боці компанії-постачальника.  

Тенденції у сфері централізованого теплопостачання постійно змінюються:

 • Замість одного джерела енергії використовуються кілька джерел.
 • Замість вуглеводного палива використовуються відновлювані джерела та надлишкова енергія.
 • Замість високотемпературних систем використовуються низькотемпературні системи централізованого теплопостачання.

DEN illustration

Вирішення основних завдань в області централізованого теплопостачання

1. Оптимізація ∆T

Гідравлічно незбалансовані системи характеризуються високою витратою та високою температурою зворотної лінії. Величина ∆T напряму впливає на ефективність і вартість виробництва теплової енергії та на вартість і ефективність експлуатації розподільчої мережі. Основне завдання в області централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб максимально підвищити ефективність експлуатації мережі та виробництва енергії й одночасно забезпечити найвищу якість постачання.

Для рішення цих завдань необхідно оптимізувати температуру в подавальному трубопроводі, підвищити ∆T, збалансувати температуру й витрату в подавальному трубопроводі. Використання інтелектуальних рішень і компонентів компанії Danfoss забезпечує:

 • збільшення ∆T на боці постачальника за рахунок підвищення ефективності на боці споживача;
 • досягнення оптимального балансу між ∆T і витратою;
 • зниження витрат на розподіл і виробництво енергії.

За підрахунками, зниження експлуатаційних витрат і підвищення ефективності дозволяє мінімум на 1 % скоротити витрати на виробництво первинної енергії на кожні 3 К збільшення величини ∆T.

2. Оптимальна архітектура мережі

Втрати води й тепла, зсув критичних точок у мережі, розширення мережі та багато інших факторів спричиняють високий рівень витрат на виробництво енергії через неналежне планування. Завдання в області централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб мінімізувати капітальні витрати та максимально підвищити щільність споживання шляхом оптимізації масштабу мережі й економічно обґрунтованих інвестицій.

Для вирішення цих завдань використовуйте термогідравлічну модель, яка дозволяє:

 • уникнути надмірного резервування під час проектування;
 • визначити пропускну здатність і оцінити її вплив на всю мережу.

За оцінками, належне планування під час визначення масштабу мережі та підбір компонентів належного розміру (консультації з фахівцями) дозволяє скоротити капітальні витрати на 17 % у порівнянні зі звичайним підходом до проектування.

3. Децентралізація — використання різних видів палива

Децентралізація та використання різних видів палива значно ускладнюють інтеграцію та прогнозування. Завдання в області централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб максимізувати ефективність використання джерел енергії разом із максимальною економією ресурсів, а також ефективно управляти комплексними мережами з одночасною оптимізацією використання різних джерел теплової енергії із забезпеченням найбільш економічно вигідних інвестицій.

Комунальні підприємства можуть досягти цільових показників (або перевищити їх), якщо переходитимуть на виробництво теплової енергії із відновлюваних джерел і підвищуватимуть ефективність керування цим процесом.

Для вирішення цих завдань потрібне ефективне планування виробництва (паливний баланс) шляхом:

 • прогнозування обсягів споживання;
 • балансування мережі в реальному часі;
 • моделювання процесу виробництва теплової енергії.

Усі ці заходи дозволять досягти цільових показників ЄС щодо використання відновлюваних джерел енергії на рівні 27 %.

4. Вимоги щодо енергозбереження

Нормативні акти в області енергозбереження встановлюють вимоги щодо щорічної економії енергії та передбачають документальне підтвердження досягнутої економії. Завдання в області централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб досягти цільових показників енергозбереження на боці кінцевого користувача й інвестувати кошти в тепломережі на боці споживача для підвищення ефективності системи на боці постачальника. Мета — здійснення економічно обґрунтованих інвестицій.

Для вирішення цих завдань необхідні:

 • пошук шляхів і розробка технологій для запровадження потенційних заходів щодо енергозбереження та забезпечення економії;
 • реалізація заходів на боці споживача для досягнення оптимального коефіцієнта економічної ефективності на боці постачальника.

У кінцевому підсумку щорічно можна досягти економії енергії на рівні більш ніж 1,5 % на боці кінцевих споживачів (цільовий показник Директиви ЄС в області енергетики, що застосовується тільки для країн, які взяли на себе такі зобов’язання).

5. Енергоспоживання в період пікових навантажень

Пікове навантаження в мережах теплопостачання й дороге паливо, що використовується в ці періоди, виснажують ресурси комунальних підприємств, що призводить до здорожчання цих послуг і для підприємств, і для кінцевих споживачів. Це також істотно впливає на капітальні й експлуатаційні витрати. Завдання у сфері централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб зменшити вплив енергоспоживання в період пікового навантаження на рівень витрат на експлуатацію мережі, а також задовольнити потреби в енергії в період пікового навантаження шляхом використання традиційних джерел теплової енергії з одночасним зниженням капітальних і експлуатаційних витрат.

Для вирішення цих завдань необхідні:

 • моделювання процесу виробництва теплової енергії;
 • максимальне використання тепла, акумульованого в будівлях і мережах;
 • реалізація заходів із регулювання поступового обігріву.

Ці заходи дозволяють на 20 % скоротити енергоспоживання в періоди пікового навантаження.

6. Системи SCADA попереднього покоління

Використання систем SCADA попереднього покоління ускладнює процес інтеграції даних і робить його більш трудомістким. Завдання в області централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб спростити процес інтеграції даних і скоротити витрати часу з одночасним зниженням обсягу капітальних витрат і вартості обслуговування.

Для вирішення цього завдання потрібно використовувати сучасні системи SCADA, які дозволяють зекономити час і кошти шляхом:

 • вільного доступу до бази даних;
 • відкритих протоколів для мережевого підключення;
 • автоматичного розрахунку ключових показників технологічного процесу та продуктивності;
 • наявності функцій автоматичного виконання пусконалагоджувальних робіт.

Усі наведені вище заходи дозволяють використовувати приховані ресурси та підвищити ефективність до 30 % у порівнянні з використанням традиційної системи SCADA.

7. Підвищення якості обслуговування клієнтів

Завдання в області централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб розширити спектр послуг, що їх надають клієнтам комунальні підприємства, а також, щоб клієнти вважали ці підприємства надійними, відкритими й універсальними партнерами.

Для цього комунальні підприємства централізованого теплопостачання повинні мати репутацію в області забезпечення енергоефективності, а також заслужити довіру кінцевих споживачів як надійний постачальник енергії. Цієї мети можна досягти шляхом:

 • надання додаткових послуг, наприклад укладання контрактів на контроль і технічне обслуговування;
 • надання допоміжних сервісів, зокрема Enspire і Heat Selector;
 • забезпечення навчання й надання рекомендацій щодо модернізації системи на боці споживача;
 • надання рішень для модернізації та оптимізації системи.

Наведені заходи дозволяють забезпечити кращу інтеграцію систем на боці споживача та на боці постачальника, а також підвищити ступінь задоволеності клієнтів.

8. Особлива увага до нових напрямків діяльності

Завдання в області централізованого теплопостачання полягає в тому, щоб ефективно працювати в умовах високої конкуренції в цій сфері, розвивати нові напрямки діяльності для збереження рентабельності та своєчасно запроваджувати цифрові технології.

Для цього комунальні підприємства централізованого теплопостачання повинні мати репутацію в області забезпечення енергоефективності, а також заслужити довіру кінцевих споживачів як надійний постачальник енергії. Цієї мети можна досягти шляхом:

 • скорочення витрат на теплопостачання й оптимізації обслуговування;
 • надання комплексного рішення для системи на боці споживача, включно з обладнанням (Enspire, TRV, станції, ASV).

Усі ці заходи дозволяють комунальним підприємствам централізованого теплопостачання підвищити свою конкурентоспроможність і рентабельність завдяки використанню нових каналів збуту. У кінцевому підсумку комунальні підприємства зможуть бути високотехнологічними й прибутковими організаціями.

Як ми можемо вам допомогти

Широкий асортимент виробів для систем централізованого теплопостачання й охолодження в мережах і будівлях

Консультаційна підтримка й відданість клієнтам

Інноваційні рішення, оптимізація технічних засобів і високі технічні характеристики

Безпечна й надійна співпраця

Глобальне охоплення завдяки чисельним представництвам на місцях, знанням і досвіду

Один досвідчений партнер, який здатен забезпечити оптимальну роботу системи та тепломережі, а також надати якісне обслуговування вашим клієнтам

Розкрий потенціал централізованого теплопостачання

Інші ресурси, присвячені централізованому теплопостачанню

Індивідуальні теплові пунткти

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) – базовий елемент покращення ефективності, як для всієї системи, так і для кожної її складової.  

Електронні регулятори серії ECL

Інтелектуальні регулятори температури для систем централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання. Завдяки функції погодозалежного регулювання температури та ключам із програмами роботи їх можна налаштувати для використання в різних системах централізованого теплопостачання, що дає змогу забезпечити високий рівень комфорту та оптимізувати використання енергії.

Розвиток централізованого теплопостачання – ключ до розумної енергосистеми в Україні

Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss

Кталог "Трубопровідна арматура"

Інструменти та програми

Відеозаписи

Як показав досвід минулого року, міста з розгалуженою системою централізованого теплопостачання пройшли надважкий опалювальний сезон доволі стабільно. Саме тому ми переконані, що розвиток сучасної системи ЦТ має стати невід’ємною частиною процесу повоєнної відбудови України.

Детальніше про переваги розвитку централізованого теплопостачання в Україні – у інтерв'ю з керівником напрямку "Централізоване теплопостачання" Danfoss Україна Вадимом Алдошином.

Історії успіху

 • if (isSmallPicture) { Завод Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Завод Rothes CoRDe } else { Завод Rothes CoRDe }
  Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDe

  ШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Херсонське ОСББ впровадило поквартирний облік тепла у будинку 1975 р. забудови

  Співвласники цього будинку з однотрубною вертикальною системою опалення мають індивідуальний облік та радіаторні терморегулятори на опалювальних приладах, що дозволяє кожному з них самостійно визначати температуру у своїх приміщеннях і, відповідно, плату за опалення. Значно знизити суму платежів за тепло їм вдалося завдяки комплексній реконструкції системи опалення.

 • if (isSmallPicture) { Світовий лідер у виробництві біогазу скорочує викиди CO2 на 50 000 т щороку; } else if (isBigColumns) { Світовий лідер у виробництві біогазу скорочує викиди CO2 на 50 000 т щороку } else { Світовий лідер у виробництві біогазу скорочує викиди CO2 на 50 000 т щороку }
  Світовий лідер у виробництві біогазу скорочує викиди CO2 на 50 000 т щороку

  Виробляючи електроенергію та тепло з біогазу замість викопного палива, MEC-BioGas щорічно зменшує викиди CO2 на 50 тисяч тонн. забезпечують оптимальну безвідмовну роботу в режимі 24/7.

Новини