Електронні регулятори серії ECL

  • Огляд
  • Документи
  • Програмне забезпечення
  • Інструменти та програми
  • Найчастіші запитання

Електронні регулятори (ECL) — це інтелектуальні регулятори температури для систем централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання. Завдяки функції погодозалежного регулювання температури та ключам із програмами роботи їх можна налаштувати для використання в різних системах централізованого теплопостачання, що дає змогу забезпечити високий рівень комфорту та оптимізувати використання енергії.

До асортименту входять дуже прості електронні регулятори з традиційним аналоговим керуванням, а також високотехнологічні електронні регулятори з повністю цифровим інтерфейсом.

Спільна особливість усіх регуляторів — це простота їхньої експлуатації. В удосконалених регуляторах серії ECL Comfort використовується інтелектуальна технологія USB-ключа, а графічний показ на екрані приладу дає змогу легко та швидко переглядати параметри системи.

Під час використання регулятора ECL або блока дистанційного керування ECA увесь процес навігації та взаємодії зводиться лише до обертання або натискання диска на передній панелі пристрою. Усі меню та показники системних даних показуються на графічному екрані вибраною мовою, а логічна структура меню робить керування простим та зрозумілим.

У пристроях немає мерехтливих індикаторів, численних кнопок і перемикачів, але їхні функціональні можливості практично безмежні. Це гарантує правильне налагоджування та просту щоденну експлуатацію, що, у свою чергу, забезпечує високий рівень комфорту та надійності.

Функції та переваги

Електронні регулятори систем опалення дають змогу скоротити час на монтаж, налагоджування та навчання, знизити витрати на непередбачене технічне обслуговування й зменшити споживання енергії системою

Простота монтажу та налагоджування за допомогою різноманітних ключів із програмами роботи ECL

Зниження споживання енергії в будівлі на 11–15 % і більше, а також зниження рівня викидів CO₂.

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу

Програмне забезпечення

Інструменти та програми

Посібник із вибору та комплектації едектронних регуляторів ECL Comfort та програми їх роботи

Найчастіші запитання

Двопозиційне регулювання, яке також називається регулюванням увімкнення/вимкнення, здійснюється електронним регулятором або електричним термостатом для ввімкнення або вимкнення, наприклад, котла на газовому паливі, масляного пальника, теплового насоса, циркуляційного насоса, вентилятора та інших компонентів.

Датчик зовнішньої температури підключений до головного пристрою. Найпоширеніша помилка — невиконані налаштування в меню адрес залежного пристрою. Адреса не може мати значення 15. Допустимі значення: 0, 1, 2 … 9. Крім значення зовнішньої температури, залежний пристрій отримує від головного пристрою дані про час і дату.

Головна перевага — це те, що опір кабелю між датчиком температури та регулятором ECL має незначний вплив на вимірювану температуру.
Максимальна довжина мідного кабелю різних розмірів, у результаті перевищення якої показники температури зростають на один градус:
44 м за 0,4 мм²
55 м за 0,5 мм²
83 м за 0,75 мм²
110 м за 1,0 мм²
165 м за 1,5 мм²
275 м за 2,5 мм²

«Pt» означає «платина» (метал).
«1000» означає «1000 Ом за температури 0 (нуль) °C».
В омах вимірюється електричний опір. Платина має позитивний температурний коефіцієнт (ПТК). Це означає, що початковий опір металу збільшується зі зростанням його температури. Опір збільшується на 3,85 Ом за збільшення температури на один градус (за шкалою Цельсія). Коефіцієнт носить строго лінійний характер у діапазоні температур від -60 до 200 °C. Приклад: за опору 1077 Ом температура становить 20 °C.

Це одиниця вимірювання, яка використовується для вираження різниці температур у градусах за шкалою Цельсія.
Приклад: о 10 годині ранку зовнішня температура становила 14 °C, а о 13 годині — 19 °C. Зовнішня температура збільшилася на 5 K.

На стороні холодного водопостачання є постійна витрата. Клапан з 3 отворами створює потік частково через теплообмінник, а частково — через отвір B клапана.
Ці два потоки відрізняються залежно від потреби в охолодженні.

Так. Це можна зробити за рахунок спільного використання блока дистанційного керування ECA 31 у системі з регуляторами серії ECL 210 або 310. На головному екрані ECA в блоці ECA 31 відображатиметься відносна вологість.

Модуль ECA 32 встановлюється в клемну панель регулятора ECL 310. З’єднання з регулятором ECL 310: штирові контакти з розпаюванням 2х5 на задній панелі регулятора ECL 310 з’єднуються з відповідними гніздовими контактами з розпаюванням 2х5 пристрою ECA 32, якщо регулятор ECL 310 закріплений на клемній панелі.

Датчики температури, імпульсні входи та аналогові виходи підключаються до клем 49–62, а 4 виходи реле — до клем 39–46.

Модуль ECA 32 використовується тільки разом із регулятором ECL 310 у системах, у яких реалізовані функції для цього модуля.

Крім того, модуль ECA 32 можна використовувати як модуль моніторингу:
6 входів датчика температури (Pt 1000) ECL 310. На головному екрані ECA в блоці ECA 31 відображатиметься відносна вологість.

Система з головним і залежними пристроями — це регулятори серії ECL із внутрішнім зв’язком через шину ECL 485.

Головний пристрій (адреса 15) надсилає сигнал зовнішньої температури, час і дату залежному пристрою. Головний пристрій може отримувати сигнал заданої температури теплоносія від залежних пристроїв, до яких він звертається.
Залежні пристрої з адресами 0, 1–9 — це приймачі даних (вони отримують сигнал зовнішньої температури, час і дату від головного пристрою).
Залежні пристрої з адресами 1–9 (одна адреса для кожного залежного пристрою) можуть посилати сигнал заданої температури теплоносія головному пристрою.

Максимально 2. Це обмеження пов’язано з енергоспоживанням кожного пристрою ECA 30.

Система з головним і залежними пристроями — це регулятори серії ECL Comfort 110 із внутрішнім зв’язком через шину ECL.

До головного пристрою підключений датчик зовнішньої температури. Через шину ECL сигнал зовнішньої температури надсилається залежним пристроям і панелям серії ECA 60/61.

Приклад:
з кількома регуляторами серії ECL 110 у багатоквартирному будинку може використовуватися один загальний датчик зовнішньої температури.

Регулятор серії ECL 110 не можна підключати до системи шин ECL 485 за допомогою моделей ECL 210 або ECL 310.

Під час регулювання контуру нагріву за допомогою пристроїв ECL 210/310 параметрам 1x182 та 1x183 встановлюється значення 0,0.
Температура приміщення й надалі відображатиметься.

Через 20 хвилин або після повторного ввімкнення живлення всі налаштування блокуються. Усі параметри й надалі відображаються.

Приймач — це залежний регулятор з адресою 0 у системі з головним і залежними пристроями. Приймач отримує від головного пристрою сигнал зовнішньої температури, час і дату. Його не можна використовувати з пристроями серії ECA 30/31.

Пристрої серії ECA 30/31 не можуть з’єднуватися із пристроєм з адресою 0!

Загалом 20.
Якщо приймач має тільки отримувати сигнал зовнішньої температури, необхідно задати адресу 0.

Якщо приймач має отримувати сигнал зовнішньої температури й передавати головному пристрою сигнал заданої температури теплоносія, необхідно задати адресу 1, 2. . .або 9.

Ні!
Регулятор серії ECL 110 може взаємодіяти через шину ECL.
Регулятори серії ECL 210 та ECL 310 з’єднуються через шину ECL 485. Це зовсім різні шини.

Під час завантаження застосунка в регулятор серії ECL 210/310 обмін даними між пристроєм ECA 30 та ECL відбувається повільно.
Після завантаження застосунка в регулятор ECL пристрій ECA 30 оновлюється й починає реагувати швидше.

Нижче наведено процедуру налаштування регуляторів серії ECL Comfort (типу B) з одним пристроєм серії ECA 30.

Приклад:
3 регулятори, ECL 210 B (без екрана та дискового регулятора)
Один головний пристрій: застосунок A266
Два залежних пристрої: застосунок A260, номери адрес — 1 і 2.
Один пристрій ECA 30.

Вимоги:
- Головний пристрій має надсилати сигнал зовнішньої температури залежним пристроям.
- Пристрій ECA 30 має використовуватися для налаштування всіх 3 регуляторів серії ECL 210 B.
- Пристрій ECA 30 має використовуватися для моніторингу.

Передбачається, що підключені всі з’єднання датчиків, шини ECL 485, приводи та насоси.
Датчик зовнішньої температури необхідно підключити до клемної панелі головного регулятора.

Процедура:
1. Не встановлюйте регулятори ECL у клемну панель.
2. Підключіть пристрій ECA 30 до шини ECL 485 (тип кабелю: 2 кабелі типу «вита пара»).

Переконайтеся, що з’єднання шини ECL 485 мають загальну клему (30), і що всі клемні панелі зі з’єднаннями A і B через шину ECL 485 мають напругу живлення +12 В (31).

3. Вставте в клемну панель регулятор ECL, з яким має встановлюватися з’єднання за найменшим номером адреси залежного пристрою, наприклад 1.

4. Увімкніть живлення пристроїв. Передбачається, що пристрої ECL та ECA 30 нові.

4. а) Якщо регулятор раніше використовувався, виконайте наступні дії:
на пристрої ECA 30 виберіть наступне:
> «ECA MENU» («ECA МЕНЮ») > «ECA factory» («ECA заводські налаштування») > «Reset ECL addr.» («Скинути ECL адресу») > «Reset ECL addr.» («Скинути ECL адресу») > «Yes» («Так»).
Через 10 секунд пристрій ECA повернеться до меню «ECA factory» («ECA заводські налаштування»). Тепер адресі ECL установлено значення 15. (Докладні відомості див. в розділі «Скидання ECL адреси» у кінці цього документа).

4. b) Якщо пристрій ECA 30 раніше використовувався, виконайте наступні дії:
> «ECA MENU» («ECA МЕНЮ») > «ECA factory» («ECA заводські налаштування») > «ECA default» («ECA налаштування за замовчуванням») > «Restore factory» («Відновити заводські налаштування») > («Choose factory») («Вибрати заводські налаштування») > «Yes» («Так»).
Це дасть змогу задати для пристрою ECA адресу A і з’єднати його з адресою 15, яка необхідна для встановлення застосунка в регуляторі ECL

5. Вставте ключ із програмами роботи A260 у регулятор ECL (залежний).

6. Оберіть мову.

(На кроках 5–11 може спостерігатися низька швидкість реагування. Це пов’язано з тим, що регулятор ECL і пристрій ECA 30 не синхронізовані повністю).

7. Оберіть застосунок (не стосується застосунка A260, оскільки він має лише один підтип).

8. Установіть дату й час.

9. Виберіть «Next» («Далі»).

10. На екрані з’явиться коротке повідомлення «Application A260.1 installed» («Застосунок A260.1 встановлено»).
- Застосунок завантажено.
- Екран пристрою ECA 30 не підсвічується протягом 10 секунд.

11. На екрані відображається меню відповідного застосунка.

12. Через 10–30 секунд з’являється меню «Copy application» («Копіювати застос.») (пристрій ECA 30 має розпізнати застосунок ECL).

- Виберіть «Yes» («Так»).
(Копіювання триває кілька хвилин.)

13. (Установлення номера адреси залежного пристрою)
а) Увійдіть у меню ECL.
b) Виберіть «MENU» («МЕНЮ»).
с) Виберіть «Common controller settings» («Загальні налаштування регулятора»).
d) Виберіть «System» («Система»).
е) Виберіть «Communication» («З’єднання»).
f) Виберіть «ECL 485 addr.» («ECL 485 адреса»).
g) Виберіть «ECL 485 addr.» («ECL 485 адреса»)
- ID = 2048, заводське налаштування — 15.
h) Змініть номер адреси цього залежного пристрою на необхідний.
i) Через 5 секунд вибраний номер адреси зміниться на «0».
j) Ще через 5 секунд на екрані знову з’явиться меню «ECA MENU» («ECA МЕНЮ»).
- Крім того, відображатиметься значок регулятора з хрестиком.
Це означає, що з’єднання між регулятором ECL і пристроєм ECA 30 відсутнє. На шині ECL 485 відсутній головний пристрій.

14. (Налаштування наступного регулятора ECL)
Вставте в клемну панель регулятор ECL, з яким має встановлюватися з’єднання за наступним номером адреси залежного пристрою, наприклад, «2».

15. (Налаштування підключення пристрою ECA через адресу з номером 15
а) Виберіть «ECA MENU» («ЕСА МЕНЮ»).
b) Виберіть «ECA system» («ЕСА система»).
с) Виберіть «ECA communication» («ЕСА з’єднання»).
d) Виберіть «Connection addr.» («Адреса підключ.»).
е) Змініть значення на «15».
На екрані пристрою ECA 30 з’явиться анімація вставлення ключа з регулятора ECL.

16. (Завантаження застосунка)
Виконайте кроки 6–13.
Якщо на залежних пристроях 1 і 2 використовується один застосунок (з однією версією та мовою), ще раз копіювати застосунок не потрібно (крок 11).

17. (Налаштування наступного регулятора ECL)
Вставте в клемну панель регулятор ECL, який має виконувати роль головного пристрою (номер адреси — 15).

18. Виконайте кроки з 15. а) до 15. е).

19. Виконайте кроки 6–12.

20. За замовчуванням головний регулятор має адресу 15, тож змінювати її не потрібно.

21. Налаштування з’єднання завершено.

22. (З’єднання із головним або залежними пристроями)
а) Виберіть «ECA MENU» («ЕСА МЕНЮ»).
b) Виберіть «ECA system» («ЕСА система»).
с) Виберіть «ECA communication» («ЕСА з’єднання»).
d) Виберіть «Connection addr.» («Адреса підключ.») і задайте адресу «15» для головного пристрою, «1» — для залежного пристрою 1, і «2» — для залежного пристрою 2.

Коментарі:
З’єднання із залежними пристроями можливе лише, якщо в системі доступний головний пристрій (з номером адреси 15).
У новіших версіях пристрою ECA 30/31 доступна можливість вибору номера залежного пристрою безпосередньо на екрані.

Скидання адреси ECL:
Скидання адреси ECL — це спеціальна аварійна функція, за допомогою якої можна скинути адреси ECL 485 усіх підключених до мережі ECL 485 регуляторів. У цьому випадку всім регуляторам встановлюється адреса 15 (адреса головного пристрою). Цю функцію додали через те, що можна випадково змінити адресу головного пристрою, у результаті чого мережа залишиться без головного пристрою, і в цьому випадку шина ECL 485 не працюватиме. Це дуже важливо, якщо головний регулятор не має екрана, тобто для його роботи потрібно з’єднатися із пристроєм ECA 30/31.
Щоби ця функція не використовувалася без необхідності, вхід у меню скидання адреси ECL можливий лише за дотримання наступних умов:

* Активовано режим підключення до відключеною мережі (тільки одна поділка на панелі навігації в нижньому правому куті екрана ECA 30/31).

* Сигнал оповіщення про синхронізацію від головного пристрою не отримано протягом принаймні 25 секунд.

Після активації меню скидання пристрій ECA 30/31 надсилає сигнали оповіщення псевдоголовному пристрою протягом 10 секунд, щоби вивести регулятори ECL зі стану ініціалізації. Потім пристрій ECA 30/31 надсилає команди змінення номерів адреси в мережі ECL 485 на номери 1–14 (у деяких раніших версіях ECL можна було встановити номера адрес 10–14). Це триває приблизно 15 секунд. Оскільки адресу ECL 485 усіх регуляторів ECL у мережі ECL 485 буде змінено на 15, перед активацією цієї функції радимо вимкнути (або витягти з клемної панелі) усі інші регулятори, крім того, який використовується як головний пристрій. Виконання всієї цієї операції триває приблизно 25 секунд. Якщо кілька регуляторів отримають адресу 15, існує ймовірність їхнього конфлікту один з одним. Тому після використання цієї функції необхідно вручну перевірити та скинути адреси ECL 485 залежних регуляторів

Ні!
Пристрій ECA 30/31 призначений для використання з регуляторами серії ECL 210/310.

Ключ із програмами роботи A368 спочатку випускався у варіантах A368.1, A368.2, A368.3 та A368.4.

Із січня 2014 року випускаються два додаткових підтипи ключа із програми роботи A368: A368.5 і A368.6.

Головні елементи ключа A368.5:
F1 — це витратомір для вимірювання об’єму води підживлення. Імпульси від витратоміра надходять на імпульсний вхід модуля ECA 32.

S11 — моніторинг температури опалення, вторинний зворотний контур.

S13— моніторинг температури в контурі циркуляції ГВП, зворотний контур.

Головні елементи ключа A368.6:

S2 — моніторинг температури опалення, вторинний зворотний контур.

S8— моніторинг температури в контурі циркуляції ГВП, зворотний контур.

Один циркуляційний насос ГВП (P1).

Оновлено довідник з монтажу.

Оновлено довідник з монтажу українською мовою.

Ключ із програмами роботи A247 спочатку випускався у варіантах A247.1, A247.2, A347.1 і A347.2.
Із січня 2014 року випускається додатковий підтип ключа із програми роботи A247: A247.3.

Головні відмінності в порівнянні з підтипом A247.1:
відсутня аварійна сигналізація
S7 — датчик температури завантаження системи ГВП
S4 — датчик температури опалення системи ГВП
P2 — циркуляційний насос первинного контура ГВП
P4 — завантажувальний насос системи ГВП.

Оновлено довідник з монтажу.
Довідник з монтажу ще не оновлено.

На жаль, ми виявили, що в деяких клемних панелях регуляторів ECL 210 клемна колодка мала неправильне положення, тобто зміщувалася вгору або вниз. У цьому випадку регулятор ECL 210 може неправильно взаємодіяти з датчиками температури.
Правильним вважається положення, за якого над і під клемною колодкою залишається місце для двох клем.
З початку 2012 року положення клемної колодки перевіряється в ході виробничого процесу.

Оскільки пристрої серії ECA 60 і ECA 61 зняті з виробництва, компанія Danfoss поки не пропонує інших пристроїв, крім датчиків температури приміщення серії ESM-10 (за даними станом на серпень 2014 року).