Tips & tricks voor de heropstart van uw drive na de lockdown

dinsdag 5 mei 2020
Herstart van uw frequentieomvormer

Heropstart in alle veiligheid van uw frequentieregelaar

Wij hebben een aantal tips & tricks verzameld die nuttig zijn voor de heropstart van jullie VLT & Vacon frequentieregelaars na de lockdown. Vergeet niet jullie drives te beschermen – het is best om de opstart stap per stap voor te bereiden in plaats van overhaast te handelen.

 

 1. Voedingsspanning naar de unit moet afgesloten zijn. Vertrouw niet op de hoofdschakelaar van de drive voor isolatie.

 2. Zekeringen en stroomonderbrekers : controleer de zekeringen en stroomonderbrekers. Zorg dat alle zekeringen stevig aangesloten zijn en in werkende staat. Zorg dat alle stroomonderbrekers zich in open positie bevinden.

 3. Paneelinterieur : inspecteer het interieur van de unit op vuil, metaalschilfers, vocht en corrosie.

 4. Controleer de aarding van de frequentieomvormer en de motor

 5. Kabelgeleiding : zorg dat voedingsspanning, motorkabels en controlebekabeling van elkaar zijn afgescheiden en zich bevinden in drie afzonderlijke leidingen voor maximale onderdrukking van hoog frequente EMC storingen.

 6. Controleer of er geen spanning op de in-en uitgangsklemmen staat.

 7. Koeling: controleer dat er zowel bovenaan als onderaan genoeg ruimte is voor een degelijke doorstroming van lucht voor afkoeling.

 8. Omgevingscondities: bekijk het label op het toestel voor de maximaal toegelaten omgevingstemperatuur. Luchtvochtigheid moet zich tussen 5 en 95% bevinden.

 9. Trillingen: zorg dat de unit stevig is vastgezet of dat er schokdempers gebruikt worden indien nodig.

 10. Registreer de volgende motor-kenplaat data: vermogen, frequentie, stroom bij vollast en nominale snelheid. Deze waarden zijn nodig voor het latere programmeren.

 11. Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning van de frequentieregelaar en de motor.

Danfoss Drives Service

Hulp nodig? Contacteer ons.

Danfoss Drives Technical Support & 24/7 Service :

 • Tel.: +32(0)2 808 38 00
 • E-mail: drives.service@danfoss.be