Privātuma politika

 

Danfoss respektē Jūsu privātumu. Neatkarīgi no tā, vai iegādājaties kādu no Danfoss kvalitatīvajiem produktiem vai tikai pārlūkojat Danfoss tīmekļa vietnes, Danfoss vēlas Jūs iepazīstināt ar privātuma politiku un drošības pasākumiem, kas tiek veikti, lai aizsargātu Jūsu personas datus.

 

Tādēļ Danfoss ir izstrādājis saistošos korporatīvos noteikumus (Binding Corporate Rules (BCR)), ieviešot globālu datu aizsardzības prasību standartu, kas jāievēro visiem Danfoss uzņēmumiem. Eiropas datu aizsardzības aģentūras ir apstiprinājušas saistošos korparatīvos noteikumus, un tie ir Danfoss personas datu apstrādes pamatā.


Ja Jūs sniedzat Danfoss savus personas datus vai, ja mēs saņemam Jūsu personas datus no citiem avotiem, tie tiks apstrādāti saskaņā ar šo politiku, kas ietver arī Danfoss saistošo korporatīvo noteikumu primāro saturu. Danfoss aicina Jūs iepazīties ar šo privātuma politiku.

 

1. Personas datu apstrādes vispārīgie principi

Lai garantētu pareizu Jūsu personas datu apstrādi un nodrošinātu atbilstoša līmeņa datu aizsardzību, Danfoss ir ieviesis tālāk aprakstītos datu apstrādes principus.

 • Personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā;
 • Personas dati tiek apkopoti tikai konkrētiem, skaidri saprotamiem un likumīgiem mērķiem, un tie netiek tālāk apstrādāti tādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem;
 • Personas datu apjomam ir jābūt piemērotam un atbilstošam to apstrādes mērķim.
 • Personas datiem jābūt precīziem, tie ir jāatjaunina, ja nepieciešams; nepilnīgi personas dati tiks laboti vai dzēsti, vai tiks apturēta to turpmākā apstrāde.
 • Personas datus nedrīkst glabāt tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, ilgāku laiku nekā nepieciešams mērķiem, kādiem dati ir saņemti vai kādiem tie tiek apstrādāti.
 • Personas datus jāapstrādā tādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību.

Danfoss vienmēr informēs Jūs par Jūsu personas datu vākšanu un apstrādi, ja vien nepastāvēs pamatots iemesls to nedarīt.

 

2. Personas datu veidi

Izmantojot dažādus esošos kanālus, mēs apkoposim un apstrādāsim Jūsu personas datus vairākos veidos.


Daži personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu Jūsu pieprasītos pakalpojumus, bet atsevišķus personas datus Jūs varat izvēlēties sniegt brīvprātīgi. Mēs vienmēr informēsim par to, kādi personas dati ir nepieciešami (piemēram, atzīmējot tos ar zvaigznīti (*)), kā arī šo datu nesniegšanas sekas, piemēram, ka tādā gadījumā mēs nespējam (pilnīgi) izpildīt Jūsu pieprasījumu.


Saņemtos un apstrādātos personas datus parasti var iedalīt šādās kategorijās:

 • Kontaktinformācija, piemēram, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, tituls, darbavieta, u.c.
 • Informācija, ko mums sniedzat, saziņā izmantojot tiešsaistes veidlapu, e-pasta ziņojumu vai tālruņa zvanu.
 • Profila informācija, ieskaitot lietotājvārdu un paroli, gadījumā, ja pie mums izveidojat profilu vai kontu
 • Lietotāja informācija, piemēram, tehniskie dati par lietošanu un skatīšanu, tostarp:
  • interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums;
  • dati, kas attiecas uz vietni, no kuras jūs mūs apmeklējat, un dati par mūsu vietnes lapām, kuras apmeklējat, kā jūsu apmeklējuma laiks un datums;
  • izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma un operētājsistēma;
  • IP adreses, kas tiek nodota apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes vai lietojumprogrammas, tostarp trešo personu vietnes.
  • pieprasītie faili un pārsūtīto datu apjoms.
 • Darījuma informācija, iegādājoties no mums preces vai pakalpojumus, tajā skaitā kredītkartes informācija
 • Informācija no viedajām mērierīcēm, veicot siltumapgādes, dzesēšanas, ūdens un citu komunālo pakalpojumu patēriņa uzskaiti
 • Pieteikuma informācija, ieskaitot Jūsu CV, ja piesakāties darbam Danfoss. Iesniedzot pieteikumu, Jūs saņemsit atsevišķu informāciju par personas datu apstrādi.
 • Informācija, kas saņemta, izmantojot mūsu Ethics Hotline (ētikas atbalsta līniju)

Parasti mēs neapstrādājam īpašas personas datu kategorijas (īpašus Jūsu personas datus), ja vien neesat sniedzis skaidru piekrišanu, vai mums ir tā jārīkojas saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem.

 

3. Jūsu personas datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai likumīgiem mērķiem, un apstrāde tiek veikta tikai tad, ja:

 • Jūs esat sniedzis piekrišanu šādai apstrādei; vai
 • Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei; vai
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumdošanas aktos noteiktos pienākumus; vai
 • Šī apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešo personu likumīgu interešu mērķiem, un šāda apstrāde nav uzskatāma par Jums kaitējošu.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • Lai sniegtu Jums pieprasītos produktus, pakalpojumus vai informāciju; vai
 • Lai nosūtītu informatīvas vēstules vai citus mārketinga materiālus, ieskaitot aptaujas; vai
 • Lai administrētu savu uzņēmējdarbību, kā arī lai pārrunātu un slēgtu līgumus; vai
 • Lai administrētu dalību apmācībā vai tīmekļsemināros; vai
 • Lai nodrošinātu vispārējo klientu apkalpošanu un atbalstu; vai
 • Lai noskaidrotu klientu uzskatus un izpratni par to, kā tiek lietoti daudzie mūsu produkti un pakalpojumi, tostarp tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas, kā arī par to novērtējumu un uzlabojumiem; vai
 • Lai sazinātos ar Jums par dažādiem jautājumiem; vai
 • Lai veiktu izmeklēšanu saistībā ar Jūsu iesniegtajiem ziņojumiem, izmantojot mūsu ziņošanas sistēmu Ethics Hotline; vai
 • lai apstrādātu paraugu un produktu pieprasījumus;
 • lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus.

 

4. Sīkdatnes

Savās tīmekļa vietnēs vai lietojumprogrammās mēs varam izmantot sīkdatnes. Lūdzu, izlasiet informāciju par sīkdatņu izmantošanu mūsu sīkdatņu politikā, ko varat atrast katras tīmekļa vietnes kājenē.


Sīkdatņu izmantošanas rezultātā savākto datu apstrādes mērķi ir šādi:

 • izmantot, uzlabot un optimizēt tīmekļa vietnes un tās pakalpojumu veiktspēju un lietotāju pieredzi,
 • veikt klientu un lietotāju analīzi un segmentāciju, lai uzlabotu mūsu izpratni par lietotājiem, tajā skaitā Jums, un sniegtu labākus un pielāgotus pakalpojumus,
 • statistikas mērķiem.

 

5. Personas datu izmantošana visā Danfoss grupā

Danfoss ir globāla organizācija ar uzņēmumiem visā pasaulē. Parasti apstrādāto Jūsu personas datu pārzinis ir vietējais Danfoss uzņēmums, kura klients Jūs esat, ar kuru Jūs kontaktējaties vai slēdzat līgumu. Tomēr, lai sasniegtu 3 sadaļā minētos mērķus, mēs varam sniegt Jūsu personas datus citiem Danfoss grupas uzņēmumiem, lai veiktu uzdevumu, kā to norādījis datu pārzinis (saņēmējs, kas darbojas kā datu apstrādātājs), vai arī lai sasniegtu savu likumīgo mērķi (saņēmējs, kas darbojas kā atsevišķs datu pārzinis) ar nosacījumu, ka šāda Jūsu personas datu pieejamība vai izpaušana nav pretrunā ar likumu.


Danfoss uzņēmumiem, kas reģistrēti valstīs ārpus EEZ, kas netiek uzskatītas par drošām trešajām valstīm (t. i., nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni), Danfoss saistošie korporatīvie noteikumi kalpo par likumīgu pamatu Jūsu personas datu pārsūtīšanai.

 

 

6. Personas datu izpaušana, pārsūtīšana un personas datu pieejamība saņēmējiem

Mēs pēc iespējas samazinām Jūsu personas datu izpaušanu vai pārsūtīšanu saņēmējiem (fiziskām vai juridiskām personām, valsts iestādēm, aģentūrām vai citām struktūrām, kurām tiek izpausti personas dati), un tiem tiek nodrošināts atbilstošs datu aizsardzības līmenis.

Mēs varam personas datus izpaust vai padarīt pieejamus saņēmējiem šādos apstākļos:

 • Saņēmēji, kuri sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, resursdatoru pakalpojumus, mākoņdatošanu, IT atbalstu, mārketinga pakalpojumus, administratīvos pakalpojumus, mācību pakalpojumus vai cita veida datu apstrādi. Šādiem saņēmējiem ir atļauts apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, un procesu reglamentē rakstveida datu apstrādes līgums. vai
 • Lai iedibinātu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu juridiskās tiesības; vai
 • a esat sniedzis iepriekšēju piekrišanu personas datu izpaušanai saņēmējam vai
 • Uzņēmuma apvienošanās, pārdošanas, kopuzņēmuma veidošanas, piešķiršanas, nodošanas vai cita veida darījumu gadījumā ar Danfoss aktīviem vai krājumiem (tostarp bez ierobežojumiem saistībā ar bankrotu vai līdzīgu procedūru) vai
 • Kā izklāstīts mūsu sīkdatņu politikā, sk. 4 sadaļu.

Ja personas datu saņēmējs atrodas valstī ārpus ES/EEZ, kur netiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis, mēs pārsūtīsim Jūsu personas datus šādam saņēmējam tikai ievērojot rakstveida pārsūtīšanas līgumu, pamatojoties uz ES Komisijas līguma standartklauzulām.

 

7. Automatizēti individuālie lēmumi

Mēs varam izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz Jūsu personas datiem. Automatizēta lēmuma pieņemšana notiks tikai tad, ja lēmums būs:

 • nepieciešams līguma noslēgšanai starp Jums un Danfoss vai tā izpildei;
 • saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kuri attiecas uz Danfoss un nosaka piemērotus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu tiesības, brīvības un likumīgās intereses; vai
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

Ja mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, mēs nodrošināsim atbilstošus drošības pasākumus.

Īpaši personas dati nekādā gadījumā netiks pakļauti automatizētai lēmumu pieņemšanai, ja vien Jūs nebūsit devis skaidru piekrišanu vai apstrāde ir nepieciešama būtisku sabiedrības interešu labā, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem.

 

8. Jūsu piekrišana

Kā norādīts iepriekš, dažas no mūsu apstrādes darbībām tiks balstītas uz Jūsu piekrišanu. Šādā gadījumā Jums būs tiesības jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt.


Ja Jūs atsauksiet savu piekrišanu, mēs pārtrauksim apstrādāt Jūsu personas datus, ja vien un ciktāl nepārtrauktā apstrāde vai uzglabāšana ir atļauta vai nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumdošanas aktiem vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.


Ņemiet vērā, ka Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs pirms atsaukuma veiktās apstrādes likumību. Turklāt pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas, mēs nevarēsim apmierināt Jūsu pieprasījumus vai sniegt Jums savus pakalpojumus.


Cita starpā jūs varat sniegt savu piekrišanu uzņēmumam Danfoss, lai piekristu saņemt mārketinga informāciju par jauniem, atbilstošiem un drīzumā gaidāmiem Danfoss produktiem, risinājumiem un pakalpojumiem, kā arī abonētu informatīvos izdevumus, piemēram, par izstādēm un produktu prezentācijām.


Vairāk par Danfoss abonēšanas noteikumiem un nosacījumiem lasiet šeit.

 

9. Datu saglabāšana

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams pamatmērķa sasniegšanai, tomēr ne ilgāk, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos.

Tiklīdz pamatmērķis vai juridiskais pamats būs zudis, personas dati tiks dzēsti.

 

10. Datu drošība

Lai aizsargātu Jūsu personas datus, Danfoss ir ieviesis atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina drošības līmeni atbilstoši apstrādes riskiem un aizsargājamo personas datu veidam, ņemot vērā to īstenošanas izmaksas.


Pēc riska novērtēšanas Danfoss ir veicis pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, jo īpaši gadījumos, kad apstrāde ietver personas datu pārraidi tīklā, kā arī pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām.

 

11. Apmācības

Lai nodrošinātu pastāvīgu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu un prasību, kas noteiktas Danfoss saistošajos korporatīvajos noteikumos, un lai nodrošinātu, ievērošanu un to, ka mūsu darbinieki ir pazīstami ar šo regulējumu, mēs esam izveidojuši iekšējo privātuma apmācības un izglītības programmu, kas jāapgūst mūsu darbiniekiem visā pasaulē, kuriem ir pastāvīga vai regulāra piekļuve personas datiem.

 

12. Iekšējie auditi

Danfoss veic regulārus personas datu apstrādes auditus, lai nodrošinātu, ka visi Danfoss uzņēmumi ievēro Danfoss saistošos korporatīvos noteikumus un apstrādā personas datus saskaņā ar tiem.

Auditi aptver visus saistošo korporatīvo noteikumu aspektus, tostarp visas IT sistēmas, datu bāzes, drošības politiku/standartus, mācību programmas, privātuma politiku un rokasgrāmatas, kas ir spēkā Danfoss ņemot vērā saistošos korporatīvos noteikumus.

 

13. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt datiem, kas apstrādāti saistībā ar Jums, ievērojot dažus obligātos izņēmumus. Turklāt Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu vākšanu un turpmāku apstrādi. Jums ir tiesības labot personas datus, ja nepieciešams. Jūs varat arī pieprasīt, lai mēs ierobežotu apstrādi.

 

Mēs izdzēsīsim vai izlabosim jebkādu informāciju, kas ir neprecīza vai novecojusi, ņemot vērā laiku, kas pagājis kopš tās saņemšanas, vai jebkuru citu mūsu rīcībā esošu informāciju.

 

Ja Jūs sniegsit rakstisku pieprasījumu, mēs nekavējoties dzēsīsim Jūsu personas datus, ja vien mums nebūs juridiska pamata turpināt apstrādi, piemēram, ja apstrāde ir nepieciešama juridiskas prasības sagatavošanai, iesniegšanai, aizstāvībai vai arī nepieciešama ar Jums noslēgta līguma izpildei.

 

Lai izmantotu jebkuru no iepriekš minētajām tiesībām, sazinieties ar mums, izmantojot 17. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

 

Šādu pieprasījumu gadījumā, lūdzam sniegt attiecīgu informāciju, ieskaitot Jūsu pilno vārdu un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jūs identificēt. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu cik drīz iespējams, ne ilgāk kā viena mēneša laikā.

 

Ja nepiekrītat mūsu veiktajai Jūsu personas datu apstrādei, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs varat iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības aģentūrā.

 

14. Sūdzības

Ja jums ir sūdzības par Danfoss veikto personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā.


Danfoss ir izveidojis privātuma sūdzību sistēmu Danfoss Ethics Hotline, o varat izmantot, lai iesniegtu sūdzību tiešsaistē. Danfoss Ethics Hotline ir pieejams šeit


Sūdzību var iesniegt arī tieši vietējā Danfoss uzņēmumā vai mātesuzņēmumā Danfoss A/S:


„Danfoss” A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Adresējot: Piel. Datu aizsardzības birojs
GDPO@danfoss.com


Mēs izskatīsim un izvērtēsim Jūsu sūdzību un vajadzības gadījumā sazināsimies ar Jums, lai iegūtu papildu informāciju.


Mēs cenšamies jebkuru sūdzību vai iebildumu apstrādāt viena mēneša laikā. Ja viena mēneša laikā nebūs iespējams pieņemt lēmumu, mēs informēsim Jūs par kavēšanās iemesliem un laiku (ne ilgāku par 2 mēnešiem no saņemšanas brīža), kurā paredzama lēmuma pieņemšana.


Jebkurā laikā pirms iepriekš aprakstītā sūdzību izskatīšanas procesa, tā laikā vai pēc tā Jūs varat arī iesniegt sūdzību/ierosināt lietu vietējā datu aizsardzības aģentūrā vai citās iestādēs, kuru jurisdikcijā atrodas vietējais Danfoss uzņēmums vai Danfoss A/S.

 

15. Saites uz citām tīmekļa vietnēm, u.c.

Mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites uz citām vietnēm vai integrētām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par citu uzņēmumu tīmekļa vietņu (trešo pušu tīmekļa vietņu) saturu vai šādu uzņēmumu praksi attiecībā uz personas datu vākšanu. Apmeklējot trešo personu tīmekļa vietnes, ir Jums ir jāizlasa šo vietņu īpašnieku politika attiecībā uz personas datu aizsardzību un citas attiecīgās politikas.

 

16. Izmaiņas šajā privātuma politikā

Mēs paturam tiesības grozīt šo privātuma politiku sakarā ar izmaiņām piemērojamajos tiesību aktos, Danfoss saistošajos korporatīvajos noteikumos vai Danfoss procesos. Mēs informēsim Jūs par šādiem grozījumiem.

 

17. Kontaktinformācija

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu vai uzdot jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi vai šo privātuma politiku kopumā, sazinieties ar mūsu grupas datu aizsardzības inspektoru:


„Danfoss” A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Adresējot: Piel. Datu aizsardzības birojs
GDPO@danfoss.com


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nirnberga
Vācija
Adresējot: Datu aizsardzības birojam
compliance@semikron-danfoss.com


SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nirnberga
Vācija
Adresējot: Datu aizsardzības birojam
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Datu subjekta pieprasījums

Danfoss ir apņēmies ievērot GDPR/Datu privātuma noteikumus, kas nozīmē, ka mēs izpildīsim visus pieprasījumus attiecībā uz jūsu personas datiem un to izmaiņām.


Lai izmantotu savas tiesības attiecībā uz personas datiem, lūdzu, sekojiet saitei uz Danfoss DSR pieprasījuma veidlapu.

 


Versija 2.0, 2022. gada 21. decembris

 

Šī privātuma politika ir sagatavota un izdota angļu valodā. Pārpratumu gadījumā, kas rodas tulkojumā uz citām valodām, noteicošais ir angļu valodas variants.

Skatiet variantu angļu valodā