Nosūtīt ziņojumu šādam adresātam: HOORMAN / ST PIERRE DES CORPS