Danfoss Ally™ atbalsts

  • Pārskats
  • Videos
  • FAQ
  • Dokumenti
Danfoss Ally™​ - A smart cloud-based heating solution 

Danfoss Ally™​ - vieds, mākonī bāzēts, apkures risinājums

Ar Danfoss Ally™ jums ir iespēja attālināti kontrolēt radiatoru un ūdens grīdas sistēmas no jebkuras vietas. Ierīce savienojas ar Amazon Alexa un Google asistentu.

Danfoss Ally™ jums ir pieejamas pilnīgi visas viedās apkures sistēmas priekšrocības - vienkāršā, viegli lietojamā lietotnē.

Danfoss Ally™ produktu piedāvājums

Interconnectivity

Videos

FAQ

Šeit Jūs varat atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Danfoss Ally™ lietotni

Pārvaldiet savus paziņojumus un izvēlieties prioritātes sadaļā “Es” (“Me”) -> “Iestatījumi” (“Settings”) -> “Lietotnes paziņojumi” (“App Notification”)

Danfoss Ally™ radiatora termostatu var manuāli regulēt, pagriežot pašu termostatu. Ieprogrammētā grafika ignorēšana/noraidīšana ir spēkā līdz nākamajam plānotajam notikumam.

Atveriet lietotni, atlasiet vēlamo istabu/telpu, nospiediet augšējo kreiso izvēlnes pogu, nospiediet “Plānot” (“Schedule” ). Jūs varat pievienot līdz 3 sildīšanas periodiem dienā.

Dodieties uz izvēlni “Es” (“Me”) -> “Mājas pārvaldība” (“Home Management”) -> Izvēlieties atbilstošo māju jeb mājas nosaukumu un izvēlieties no saraksta to dalībnieku/mājas locekli, kuru vēlaties dzēst -> “Noņemt dalībnieku” (“Remove Member”)

Dodieties uz izvēlni “Es” (“Me”) -> “Mājas pārvaldība” (“Home Management”) -> Izvēlieties mājas nosaukumu -> “Pievienot dalībnieku” (“Add Member”). Pēc jauna mājas dalībnieka pievienošanas lietotņu sarakstam, dalībnieks var pārvaldīt viedo apkures sistēmu.

Jebkurš mājas grupas dalībnieks, kurš ir iekļauts lietotņu sarakstā, var iestatīt jaunu vai atcelt pašreizējo grafiku.

Ja viedtālruņa lietotāja saskarnē (UI) ir iestatīta sekojošā valoda - dāņu, vācu, čehu, itāļu, poļu vai franču, lietotne automātiski iestata atbilstošo valodu. Citā gadījumā - noklusējuma valoda ir angļu.

Ja pēkšņi pazūd interneta savienojums, Danfoss Ally™ viedais apkures risinājums turpina darboties ar tā brīža noteiktajiem grafika iestatījumiem. Tomēr iespēja vadīt sistēmu, izmantojot lietotni Danfoss Ally™, nav pieejama, līdz netiek atjaunots interneta savienojums. Radiatora termostati regulēs temperatūru atbilstoši iestatījumam, kas redzami displejā, neatkarīgi no tā, vai ir savienots ar centrālo bloku vai nē. Lūdzu, ņemiet vērā - nodošanai ekspluatācijā un pilnīgai sistēmas kontrolei,  interneta pieslēgums ir obligāts.

Priekšsildīšanas (Pre-Heat) funkcija (Prognoze) nodrošina komforta temperatūras sasniegšanu noteiktā laikā. Iesildīšanās laiks tiek nepārtraukti pielāgots atbilstoši sezonālajām temperatūras izmaiņām.

1. Adaptīvā mācīšanās nodrošina vēlamo temperatūru vēlamajā laikā.

2. Adaptīvā mācīšanās izmanto iepriekšējo 7 dienu datus, lai īstajā laikā varētu sasniegt pareizo temperatūru.

3. Adaptīvā mācīšanās ir jutīga pret lielām, straujām temperatūras izmaiņām.

Lai izveidotu savienojumu starp centrālo bloku (gateway) un lietotni, Danfoss Ally™ centrālajam blokam un viedtālrunim, kurā ieinstalēta lietotne Danfoss Ally™, jābūt vienā Wi-Fi tīklā. 

Centrālajam blokam jāatrodas mājas centrā, pretējā gadījumā būs nepieciešams atkārtotājs.

Ja vienā telpā ir vairāk nekā viens radiators, tie visi tiek automātiski apvienoti vienā grupā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams mainīt katra radiatora temperatūras iestatījumus. Pietiek veikt izmaiņas telpas grupā (group tile) - izmaiņas attieksies uz visiem radiatoriem telpā. Tomēr ņemiet vērā - ja temperatūras izmaiņas ir veiktas tikai vienam konkrētam radiatoram, izmaiņas neattiecas uz citiem radiatoriem tajā pašā telpā.

Baterijas kalpo līdz 2 gadiem. Mēnesi pirms pilnīgas izlādēšanās, termostata displejā parādās brīdinošs simbols par baterijas izlādēšanos un PUSH paziņojumi lietotnē informē par nepieciešamību nomainīt baterijas.

Danfoss Ally™ centrālais bloks (Gateway) var izveidot savienojumu ar internetu tikai izmantojot Ethernet kabeli, un tas neatbalsta Wi-Fi savienojumu.

Danfoss Ally™ centrālo bloku (Gateway) var savienot ar Danfoss Icon™ galveno kontrolieri, izmantojot Danfoss Icon™ Zigbee moduli, kas ļauj kontrolēt ūdens silto grīdu apsildi.

Danfoss Ally™ centrālā bloka (Gateway) lietotāja rokasgrāmata pieejama šeit

Danfoss Ally™ radiatoru termostatu īsā lietošanas pamācība pieejama šeit

Danfoss Ally™ centrālā bloka (Gateway) īsā lietošanas pamācība pieejams šeit

Danfoss Ally™ centrālais bloks (Gateway)  128 vienības
Danfoss Ally™ radiatora termostats 32 vienības
Danfoss Ally™ Zigbee atkārtotājs 128 vienības
Danfoss Icon ™ Zigbee modulis 20 vienības
Danfoss Icon™ galvenais kontrolieris (grīdas apsilde) 20 vienības
Istabas/telpu pārvaldība lietotnē 128 vienības
Ierīces katrā istabā 255 vienības

 

Pašlaik Danfoss Ally™ atbalsta Amazon Alexa un Google Assistant balss vadību, bet neatbalsta tādas sistēmas kā Apple HomeKit, Google Home, IFTTT vai Samsung SmartThings.

Balss komandas modeļi.

Sasaiste ar Amazon Alexa:

Instalējiet lietotni Amazon Alexa no Google Play vai App Store.

Atveriet lietotni Amazon Alexa un reģistrējiet jaunu kontu. Ja jums jau ir savs konts, pierakstieties.

Dodieties uz izvēlni (Menu) -> Prasmes un spēles (Skills & Games) -> ierakstiet “Danfoss Ally™” -> izvēlieties lietotni Danfoss Ally™ -> Iespējot lietot (Enable to use) -> aizpildiet reģistrācijas formu -> Autorizēt lietotni un meklēt jaunas ierīces savienojumam. Kad Amazon Alexa lietotnei ir pievienotas jaunas ierīces, dodieties uz “Ierīces” (Devices) un atrodiet jaunās pievienotās ierīces, lai sāktu izmantot zemāk redzamās balss komandas sistēmas vadīšanai.

Sāciet vadīt sistēmu ar zemāk redzamajām uzstādītajām balss komandām. 

Sasaiste ar Google palīgu/asistentu:

Instalējiet lietotni Google Home no Google Play.

Atveriet lietotni un piesakieties.

Uzspiediet uz izvēlnes ikonas “+” un izvēlieties “Iestatīt ierīci” (Set up device).

Izvēlieties “Jaunas ierīces” (New devices), ierakstiet Danfoss Ally™ un izvēlieties lietotni.

Autorizējiet lietotni un atklājiet jaunas ierīces, lai izveidotu savienojumu. Kad ir pievienotas jaunas ierīces, savienojiet tās ar atbilstošajām telpām un sāciet izmantot zemāk redzamās balss komandas, lai vadītu sistēmu.

Balss komandas:

Lai uzzinātu, kāda temperatūra ir istabā: 

- Alexa/Okay Google, what is the temperature in (room name)?

Lai ieslēgtu/izslēgtu temperatūru:

- Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (room name).

Lai iestatītu temperatūru noteiktā telpā: 

- Alexa/Okay Google, set the temperature in (room name) to 24°.

Kad Danfoss Ally™ radiatora termostats uztver, ka telpā ir atvērts logs, tas automātiski izslēgs sildīšanu uz 30 minūtēm, pēc tam telpas apsilde tiks automātiski atsākta. Siltums tiks izslēgts tikai tajās telpās, kurās termostats uztvēris “atvērtu logu” (“open window”). Ja vienā telpā ir vairāk nekā viens radiators, tikai vienam no termostatiem ir jāreģistrē atvērts logs, pēc kura visi telpas radiatori izslēgsies.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Radiatoram jāatrodas loga tuvumā (kā tas parasti ir). Ja radiators atrodas, piemēram, 10 metrus no loga, termostatam var būt grūti uztvert skaidru temperatūras kritumu, kas nepieciešams, lai tas konstatētu, ka logs ir atvērts un izslēgtu siltumu.

- Starp viena “atvērtā loga” perioda beigām un jauna "atvērtā loga" perioda sākumu paiet vismaz 45 minūtes.

- Pirmā “atvērtā loga” funkcijas aktivizēšana notiek 75 minūtes pēc baterijas ievietošanas.

- Ja Jūs dzīvojat mājās bez ventilācijas sistēmas, iesakām vēdināt māju divas reizes dienā vismaz 5 minūtes, atverot logus mājas pretējos galos.

Dokumenti

Dokumenti
Tips Nosaukums Valoda Valid for Atjaunots Lejupielādēt Faila veids