Danfoss Ally™ atbalsts

  • Pārskats
  • Videos
  • FAQ
  • Dokumenti
Danfoss Ally™​ - A smart cloud-based heating solution 

Danfoss Ally™​ - vieds, mākonī bāzēts, apkures risinājums

Ar Danfoss Ally™ jums ir iespēja attālināti kontrolēt radiatoru un ūdens grīdas sistēmas no jebkuras vietas. Ierīce savienojas ar Amazon Alexa un Google asistentu.

Danfoss Ally™ jums ir pieejamas pilnīgi visas viedās apkures sistēmas priekšrocības - vienkāršā, viegli lietojamā lietotnē.

Danfoss Ally™ produktu piedāvājums

Interconnectivity

Videos

FAQ

Šeit Jūs varat atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Danfoss Ally™ lietotni

Pārvaldiet savus paziņojumus un izvēlieties prioritātes sadaļā “Es” (“Me”) -> “Iestatījumi” (“Settings”) -> “Lietotnes paziņojumi” (“App Notification”)

Danfoss Ally™ radiatora termostatu var manuāli regulēt, pagriežot pašu termostatu. Ieprogrammētā grafika ignorēšana/noraidīšana ir spēkā līdz nākamajam plānotajam notikumam.

Atveriet lietotni, atlasiet vēlamo istabu/telpu, nospiediet augšējo kreiso izvēlnes pogu, nospiediet “Plānot” (“Schedule” ). Jūs varat pievienot līdz 3 sildīšanas periodiem dienā.

Dodieties uz izvēlni “Es” (“Me”) -> “Mājas pārvaldība” (“Home Management”) -> Izvēlieties atbilstošo māju jeb mājas nosaukumu un izvēlieties no saraksta to dalībnieku/mājas locekli, kuru vēlaties dzēst -> “Noņemt dalībnieku” (“Remove Member”)

Dodieties uz izvēlni “Es” (“Me”) -> “Mājas pārvaldība” (“Home Management”) -> Izvēlieties mājas nosaukumu -> “Pievienot dalībnieku” (“Add Member”). Pēc jauna mājas dalībnieka pievienošanas lietotņu sarakstam, dalībnieks var pārvaldīt viedo apkures sistēmu.

Jebkurš mājas grupas dalībnieks, kurš ir iekļauts lietotņu sarakstā, var iestatīt jaunu vai atcelt pašreizējo grafiku.

Ja viedtālruņa lietotāja saskarnē (UI) ir iestatīta sekojošā valoda - dāņu, vācu, čehu, itāļu, poļu vai franču, lietotne automātiski iestata atbilstošo valodu. Citā gadījumā - noklusējuma valoda ir angļu.

Priekšsildīšanas (Pre-Heat) funkcija (Prognoze) nodrošina komforta temperatūras sasniegšanu noteiktā laikā. Iesildīšanās laiks tiek nepārtraukti pielāgots atbilstoši sezonālajām temperatūras izmaiņām.

1. Adaptīvā mācīšanās nodrošina vēlamo temperatūru vēlamajā laikā.

2. Adaptīvā mācīšanās izmanto iepriekšējo 7 dienu datus, lai īstajā laikā varētu sasniegt pareizo temperatūru.

3. Adaptīvā mācīšanās ir jutīga pret lielām, straujām temperatūras izmaiņām.

Lai izveidotu savienojumu starp centrālo bloku (gateway) un lietotni, Danfoss Ally™ centrālajam blokam un viedtālrunim, kurā ieinstalēta lietotne Danfoss Ally™, jābūt vienā Wi-Fi tīklā. 

Centrālajam blokam jāatrodas mājas centrā, pretējā gadījumā būs nepieciešams atkārtotājs.

Ja vienā telpā ir vairāk nekā viens radiators, tie visi tiek automātiski apvienoti vienā grupā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams mainīt katra radiatora temperatūras iestatījumus. Pietiek veikt izmaiņas telpas grupā (group tile) - izmaiņas attieksies uz visiem radiatoriem telpā. Tomēr ņemiet vērā - ja temperatūras izmaiņas ir veiktas tikai vienam konkrētam radiatoram, izmaiņas neattiecas uz citiem radiatoriem tajā pašā telpā.

Baterijas kalpo līdz 2 gadiem. Mēnesi pirms pilnīgas izlādēšanās, termostata displejā parādās brīdinošs simbols par baterijas izlādēšanos un PUSH paziņojumi lietotnē informē par nepieciešamību nomainīt baterijas.

Danfoss Ally™ centrālais bloks (Gateway) var izveidot savienojumu ar internetu tikai izmantojot Ethernet kabeli, un tas neatbalsta Wi-Fi savienojumu.

Danfoss Ally™ centrālo bloku (Gateway) var savienot ar Danfoss Icon™ galveno kontrolieri, izmantojot Danfoss Icon™ Zigbee moduli, kas ļauj kontrolēt ūdens silto grīdu apsildi.

Danfoss Ally™ centrālā bloka (Gateway) lietotāja rokasgrāmata pieejama šeit

Danfoss Ally™ radiatoru termostatu īsā lietošanas pamācība pieejama šeit

Danfoss Ally™ centrālā bloka (Gateway) īsā lietošanas pamācība pieejams šeit

Danfoss Ally™ centrālais bloks (Gateway)  128 vienības
Danfoss Ally™ radiatora termostats 32 vienības
Danfoss Ally™ Zigbee atkārtotājs 128 vienības
Danfoss Icon ™ Zigbee modulis 20 vienības
Danfoss Icon™ galvenais kontrolieris (grīdas apsilde) 20 vienības
Istabas/telpu pārvaldība lietotnē 128 vienības
Ierīces katrā istabā 255 vienības

 

Pašlaik Danfoss Ally™ atbalsta Amazon Alexa un Google Assistant balss vadību, bet neatbalsta tādas sistēmas kā Apple HomeKit, Google Home, IFTTT vai Samsung SmartThings.

Balss komandas modeļi.

Sasaiste ar Amazon Alexa:

Instalējiet lietotni Amazon Alexa no Google Play vai App Store.

Atveriet lietotni Amazon Alexa un reģistrējiet jaunu kontu. Ja jums jau ir savs konts, pierakstieties.

Dodieties uz izvēlni (Menu) -> Prasmes un spēles (Skills & Games) -> ierakstiet “Danfoss Ally™” -> izvēlieties lietotni Danfoss Ally™ -> Iespējot lietot (Enable to use) -> aizpildiet reģistrācijas formu -> Autorizēt lietotni un meklēt jaunas ierīces savienojumam. Kad Amazon Alexa lietotnei ir pievienotas jaunas ierīces, dodieties uz “Ierīces” (Devices) un atrodiet jaunās pievienotās ierīces, lai sāktu izmantot zemāk redzamās balss komandas sistēmas vadīšanai.

Sāciet vadīt sistēmu ar zemāk redzamajām uzstādītajām balss komandām. 

Sasaiste ar Google palīgu/asistentu:

Instalējiet lietotni Google Home no Google Play.

Atveriet lietotni un piesakieties.

Uzspiediet uz izvēlnes ikonas “+” un izvēlieties “Iestatīt ierīci” (Set up device).

Izvēlieties “Jaunas ierīces” (New devices), ierakstiet Danfoss Ally™ un izvēlieties lietotni.

Autorizējiet lietotni un atklājiet jaunas ierīces, lai izveidotu savienojumu. Kad ir pievienotas jaunas ierīces, savienojiet tās ar atbilstošajām telpām un sāciet izmantot zemāk redzamās balss komandas, lai vadītu sistēmu.

Balss komandas:

Lai uzzinātu, kāda temperatūra ir istabā: 

- Alexa/Okay Google, what is the temperature in (room name)?

Lai ieslēgtu/izslēgtu temperatūru:

- Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (room name).

Lai iestatītu temperatūru noteiktā telpā: 

- Alexa/Okay Google, set the temperature in (room name) to 24°.

Kad Danfoss Ally™ radiatora termostats uztver, ka telpā ir atvērts logs, tas automātiski izslēgs sildīšanu uz 30 minūtēm, pēc tam telpas apsilde tiks automātiski atsākta. Siltums tiks izslēgts tikai tajās telpās, kurās termostats uztvēris “atvērtu logu” (“open window”). Ja vienā telpā ir vairāk nekā viens radiators, tikai vienam no termostatiem ir jāreģistrē atvērts logs, pēc kura visi telpas radiatori izslēgsies.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Radiatoram jāatrodas loga tuvumā (kā tas parasti ir). Ja radiators atrodas, piemēram, 10 metrus no loga, termostatam var būt grūti uztvert skaidru temperatūras kritumu, kas nepieciešams, lai tas konstatētu, ka logs ir atvērts un izslēgtu siltumu.

- Starp viena “atvērtā loga” perioda beigām un jauna "atvērtā loga" perioda sākumu paiet vismaz 45 minūtes.

- Pirmā “atvērtā loga” funkcijas aktivizēšana notiek 75 minūtes pēc baterijas ievietošanas.

- Ja Jūs dzīvojat mājās bez ventilācijas sistēmas, iesakām vēdināt māju divas reizes dienā vismaz 5 minūtes, atverot logus mājas pretējos galos.

Dokumenti

Dokumenti
Tips Nosaukums Valoda Valid for Atjaunots Lejupielādēt Faila veids
Data sheet Ally Gateway German Multiple 20 Dec., 2021 596.6 KB .pdf
Brochure Ally leaflet_M65 German Austria 08 Okt., 2020 536.8 KB .pdf
Data sheet Ally Radiator thermostat German Multiple 04 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Danish Denmark 21 Janv., 2021 1.7 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Hungarian Hungary 29 Sept., 2020 600.9 KB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 German Germany 09 Nov., 2020 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Finnish Finland 19 Marts, 2021 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Czech Czech Republic 29 Okt., 2020 4.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French France 28 Okt., 2020 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Estonian Estonia 11 Janv., 2021 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Polish Poland 29 Sept., 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 English Multiple 22 Febr., 2022 1.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Ally Leaflet M65 Swedish Sweden 28 Janv., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally Starter Pack German Multiple 28 Dec., 2021 942.2 KB .pdf
Brochure Danfoss AllyTM – the new smart heating solution with open API English Multiple 10 Nov., 2020 1.1 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Russian Russia 20 Jūl., 2021 9.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Danish Denmark 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) French France 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Italian Italy 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Polish Poland 02 Febr., 2021 2.7 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) German Germany 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Finnish Finland 02 Sept., 2020 2.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 Sept., 2020 1.7 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 Jūn., 2021 3.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Spanish, Castilian Spain 16 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Ukrainian Ukraine 24 Dec., 2021 651.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Swedish Sweden 12 Okt., 2020 508.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French Switzerland 08 Dec., 2021 582.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French France 08 Dec., 2021 583.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Polish Poland 08 Dec., 2021 608.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czech Czech Republic 08 Dec., 2021 585.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Italian Italy 17 Dec., 2021 560.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Danish Denmark 08 Dec., 2021 568.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) German Germany 20 Dec., 2021 578.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 Jūn., 2021 715.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovenian Slovenia 08 Dec., 2021 579.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) English Multiple 08 Dec., 2021 560.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Icelandic Iceland 08 Dec., 2021 580.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Estonian Estonia 08 Dec., 2021 570.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Latvian Latvia 10 Dec., 2021 581.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Turkish Turkey 13 Dec., 2021 579.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovak Slovakia 15 Dec., 2021 585.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Croatian Croatia 22 Dec., 2021 494.6 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Russian Russia 30 Marts, 2021 842.3 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Ukrainian Multiple 11 Jūn., 2021 921.6 KB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovak Slovakia 29 Janv., 2021 5.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Estonian Estonia 25 Apr., 2021 2.5 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Czech Czech Republic 29 Janv., 2021 7.9 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) English Multiple 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Turkish Turkey 25 Apr., 2021 2.5 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Latvian Latvia 25 Apr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovenian Slovenia 25 Apr., 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 Sept., 2020 575.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Finnish Finland 02 Sept., 2020 684.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Russian Russia 30 Dec., 2021 639.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Spanish, Castilian Spain 16 Febr., 2022 589.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Ukrainian Ukraine 07 Jūn., 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Latvian Latvia 31 Janv., 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Turkish Turkey 31 Janv., 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Slovak Slovakia 11 Marts, 2021 2.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) English Multiple 13 Maijs, 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Swedish Sweden 14 Sept., 2021 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czech Multiple 03 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French France 02 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French Switzerland 02 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Danish Denmark 02 Febr., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Polish Poland 02 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Italian Italy 02 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Estonian Estonia 31 Janv., 2021 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Croatian Croatia 31 Janv., 2021 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Icelandic Iceland 31 Janv., 2021 1.6 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Russian Russia 05 Maijs, 2021 3.4 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Ukrainian Multiple 04 Marts, 2022 3.4 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czech Czech Republic 03 Febr., 2022 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Italian Italy 28 Dec., 2021 902.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French France 21 Dec., 2021 908.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French Switzerland 21 Dec., 2021 908.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Polish Poland 21 Dec., 2021 935.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czech Czech Republic 21 Dec., 2021 913.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) German Germany 28 Dec., 2021 924.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Finnish Finland 02 Sept., 2020 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 Sept., 2020 961.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Swedish Sweden 12 Okt., 2020 861.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Danish Denmark 20 Dec., 2021 742.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 01 Jūn., 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Russian Russia 30 Dec., 2021 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovak Slovakia 01 Febr., 2022 892.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) English Multiple 20 Dec., 2021 914.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Estonian Estonia 21 Dec., 2021 876.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Icelandic Iceland 21 Dec., 2021 886.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Turkish Turkey 21 Dec., 2021 884.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Latvian Latvia 21 Dec., 2021 886.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Croatian Croatia 22 Dec., 2021 799.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Ukrainian Ukraine 28 Dec., 2021 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovenian Slovenia 28 Dec., 2021 884.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack Data Sheet Spanish, Castilian Spain 17 Febr., 2022 973.5 KB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Finnish Finland 06 Okt., 2015 5.1 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Lithuanian Lithuania 04 Dec., 2015 5.0 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Russian Russia 04 Dec., 2015 5.2 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Chinese (CN) China 04 Dec., 2015 5.2 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Turkish Turkey 04 Dec., 2015 3.6 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Polish Poland 06 Okt., 2015 5.1 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Danish Denmark 19 Sept., 2019 2.8 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results German Multiple 19 Maijs, 2017 2.7 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating (Application Guide) English Multiple 06 Jūl., 2021 8.1 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable German Austria 29 Okt., 2014 4.2 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Czech Czech Republic 24 Okt., 2014 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Lithuanian Lithuania 04 Dec., 2015 5.6 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable French France 19 Okt., 2015 7.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Swedish Sweden 10 Marts, 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polish Poland 16 Marts, 2016 5.7 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chinese (CN) China 01 Dec., 2015 5.9 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turkish Turkey 01 Dec., 2015 5.4 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Russian Russia 01 Dec., 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Product guide Danish Denmark 14 Aug., 2017 5.0 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating (Product guide) English Multiple 12 Nov., 2020 29.9 MB .pdf