Danfoss Ally™ atbalsts

  • Pārskats
  • Videos
  • FAQ
  • Dokumenti
Danfoss Ally™​ - A smart cloud-based heating solution 

Danfoss Ally™​ - vieds, mākonī bāzēts, apkures risinājums

Ar Danfoss Ally™ jums ir iespēja attālināti kontrolēt radiatoru un ūdens grīdas sistēmas no jebkuras vietas. Ierīce savienojas ar Amazon Alexa un Google asistentu.

Danfoss Ally™ jums ir pieejamas pilnīgi visas viedās apkures sistēmas priekšrocības - vienkāršā, viegli lietojamā lietotnē.

Danfoss Ally™ produktu piedāvājums

Interconnectivity

Videos

FAQ

Šeit Jūs varat atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Danfoss Ally™ lietotni

Pārvaldiet savus paziņojumus un izvēlieties prioritātes sadaļā “Es” (“Me”) -> “Iestatījumi” (“Settings”) -> “Lietotnes paziņojumi” (“App Notification”)

Danfoss Ally™ radiatora termostatu var manuāli regulēt, pagriežot pašu termostatu. Ieprogrammētā grafika ignorēšana/noraidīšana ir spēkā līdz nākamajam plānotajam notikumam.

Atveriet lietotni, atlasiet vēlamo istabu/telpu, nospiediet augšējo kreiso izvēlnes pogu, nospiediet “Plānot” (“Schedule” ). Jūs varat pievienot līdz 3 sildīšanas periodiem dienā.

Dodieties uz izvēlni “Es” (“Me”) -> “Mājas pārvaldība” (“Home Management”) -> Izvēlieties atbilstošo māju jeb mājas nosaukumu un izvēlieties no saraksta to dalībnieku/mājas locekli, kuru vēlaties dzēst -> “Noņemt dalībnieku” (“Remove Member”)

Dodieties uz izvēlni “Es” (“Me”) -> “Mājas pārvaldība” (“Home Management”) -> Izvēlieties mājas nosaukumu -> “Pievienot dalībnieku” (“Add Member”). Pēc jauna mājas dalībnieka pievienošanas lietotņu sarakstam, dalībnieks var pārvaldīt viedo apkures sistēmu.

Jebkurš mājas grupas dalībnieks, kurš ir iekļauts lietotņu sarakstā, var iestatīt jaunu vai atcelt pašreizējo grafiku.

Ja viedtālruņa lietotāja saskarnē (UI) ir iestatīta sekojošā valoda - dāņu, vācu, čehu, itāļu, poļu vai franču, lietotne automātiski iestata atbilstošo valodu. Citā gadījumā - noklusējuma valoda ir angļu.

Priekšsildīšanas (Pre-Heat) funkcija (Prognoze) nodrošina komforta temperatūras sasniegšanu noteiktā laikā. Iesildīšanās laiks tiek nepārtraukti pielāgots atbilstoši sezonālajām temperatūras izmaiņām.

1. Adaptīvā mācīšanās nodrošina vēlamo temperatūru vēlamajā laikā.

2. Adaptīvā mācīšanās izmanto iepriekšējo 7 dienu datus, lai īstajā laikā varētu sasniegt pareizo temperatūru.

3. Adaptīvā mācīšanās ir jutīga pret lielām, straujām temperatūras izmaiņām.

Lai izveidotu savienojumu starp centrālo bloku (gateway) un lietotni, Danfoss Ally™ centrālajam blokam un viedtālrunim, kurā ieinstalēta lietotne Danfoss Ally™, jābūt vienā Wi-Fi tīklā. 

Centrālajam blokam jāatrodas mājas centrā, pretējā gadījumā būs nepieciešams atkārtotājs.

Ja vienā telpā ir vairāk nekā viens radiators, tie visi tiek automātiski apvienoti vienā grupā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams mainīt katra radiatora temperatūras iestatījumus. Pietiek veikt izmaiņas telpas grupā (group tile) - izmaiņas attieksies uz visiem radiatoriem telpā. Tomēr ņemiet vērā - ja temperatūras izmaiņas ir veiktas tikai vienam konkrētam radiatoram, izmaiņas neattiecas uz citiem radiatoriem tajā pašā telpā.

Baterijas kalpo līdz 2 gadiem. Mēnesi pirms pilnīgas izlādēšanās, termostata displejā parādās brīdinošs simbols par baterijas izlādēšanos un PUSH paziņojumi lietotnē informē par nepieciešamību nomainīt baterijas.

Danfoss Ally™ centrālais bloks (Gateway) var izveidot savienojumu ar internetu tikai izmantojot Ethernet kabeli, un tas neatbalsta Wi-Fi savienojumu.

Danfoss Ally™ centrālo bloku (Gateway) var savienot ar Danfoss Icon™ galveno kontrolieri, izmantojot Danfoss Icon™ Zigbee moduli, kas ļauj kontrolēt ūdens silto grīdu apsildi.

Danfoss Ally™ centrālā bloka (Gateway) lietotāja rokasgrāmata pieejama šeit

Danfoss Ally™ radiatoru termostatu īsā lietošanas pamācība pieejama šeit

Danfoss Ally™ centrālā bloka (Gateway) īsā lietošanas pamācība pieejams šeit

Danfoss Ally™ centrālais bloks (Gateway)  128 vienības
Danfoss Ally™ radiatora termostats 32 vienības
Danfoss Ally™ Zigbee atkārtotājs 128 vienības
Danfoss Icon ™ Zigbee modulis 20 vienības
Danfoss Icon™ galvenais kontrolieris (grīdas apsilde) 20 vienības
Istabas/telpu pārvaldība lietotnē 128 vienības
Ierīces katrā istabā 255 vienības

 

Pašlaik Danfoss Ally™ atbalsta Amazon Alexa un Google Assistant balss vadību, bet neatbalsta tādas sistēmas kā Apple HomeKit, Google Home, IFTTT vai Samsung SmartThings.

Balss komandas modeļi.

Sasaiste ar Amazon Alexa:

Instalējiet lietotni Amazon Alexa no Google Play vai App Store.

Atveriet lietotni Amazon Alexa un reģistrējiet jaunu kontu. Ja jums jau ir savs konts, pierakstieties.

Dodieties uz izvēlni (Menu) -> Prasmes un spēles (Skills & Games) -> ierakstiet “Danfoss Ally™” -> izvēlieties lietotni Danfoss Ally™ -> Iespējot lietot (Enable to use) -> aizpildiet reģistrācijas formu -> Autorizēt lietotni un meklēt jaunas ierīces savienojumam. Kad Amazon Alexa lietotnei ir pievienotas jaunas ierīces, dodieties uz “Ierīces” (Devices) un atrodiet jaunās pievienotās ierīces, lai sāktu izmantot zemāk redzamās balss komandas sistēmas vadīšanai.

Sāciet vadīt sistēmu ar zemāk redzamajām uzstādītajām balss komandām. 

Sasaiste ar Google palīgu/asistentu:

Instalējiet lietotni Google Home no Google Play.

Atveriet lietotni un piesakieties.

Uzspiediet uz izvēlnes ikonas “+” un izvēlieties “Iestatīt ierīci” (Set up device).

Izvēlieties “Jaunas ierīces” (New devices), ierakstiet Danfoss Ally™ un izvēlieties lietotni.

Autorizējiet lietotni un atklājiet jaunas ierīces, lai izveidotu savienojumu. Kad ir pievienotas jaunas ierīces, savienojiet tās ar atbilstošajām telpām un sāciet izmantot zemāk redzamās balss komandas, lai vadītu sistēmu.

Balss komandas:

Lai uzzinātu, kāda temperatūra ir istabā: 

- Alexa/Okay Google, what is the temperature in (room name)?

Lai ieslēgtu/izslēgtu temperatūru:

- Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (room name).

Lai iestatītu temperatūru noteiktā telpā: 

- Alexa/Okay Google, set the temperature in (room name) to 24°.

Kad Danfoss Ally™ radiatora termostats uztver, ka telpā ir atvērts logs, tas automātiski izslēgs sildīšanu uz 30 minūtēm, pēc tam telpas apsilde tiks automātiski atsākta. Siltums tiks izslēgts tikai tajās telpās, kurās termostats uztvēris “atvērtu logu” (“open window”). Ja vienā telpā ir vairāk nekā viens radiators, tikai vienam no termostatiem ir jāreģistrē atvērts logs, pēc kura visi telpas radiatori izslēgsies.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Radiatoram jāatrodas loga tuvumā (kā tas parasti ir). Ja radiators atrodas, piemēram, 10 metrus no loga, termostatam var būt grūti uztvert skaidru temperatūras kritumu, kas nepieciešams, lai tas konstatētu, ka logs ir atvērts un izslēgtu siltumu.

- Starp viena “atvērtā loga” perioda beigām un jauna "atvērtā loga" perioda sākumu paiet vismaz 45 minūtes.

- Pirmā “atvērtā loga” funkcijas aktivizēšana notiek 75 minūtes pēc baterijas ievietošanas.

- Ja Jūs dzīvojat mājās bez ventilācijas sistēmas, iesakām vēdināt māju divas reizes dienā vismaz 5 minūtes, atverot logus mājas pretējos galos.

Dokumenti

Dokumenti
Tips Nosaukums Valoda Valid for Atjaunots Lejupielādēt Faila veids
Brochure Ally leaflet_M65 German Austria 08 Okt., 2020 536.8 KB .pdf
Data sheet Ally Radiator thermostat German Multiple 12 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Hungarian Hungary 29 Sept., 2020 600.9 KB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Polish Poland 29 Sept., 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Czech Czech Republic 29 Okt., 2020 4.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 German Germany 09 Nov., 2020 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French France 28 Okt., 2020 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 German Switzerland 26 Sept., 2022 2.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French Switzerland 26 Sept., 2022 2.1 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Finnish Finland 19 Marts, 2021 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Danish Denmark 21 Janv., 2021 1.7 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 English Multiple 22 Febr., 2022 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Estonian Estonia 11 Janv., 2021 1.9 MB .pdf
Brochure Danfoss Ally Leaflet M65 Swedish Sweden 28 Janv., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally Starter Pack German Multiple 20 Okt., 2022 1.3 MB .pdf
Brochure Danfoss AllyTM – the new smart heating solution with open API English Multiple 10 Nov., 2020 1.1 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Russian Central Asia Unit 20 Jūl., 2021 9.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) German Germany 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) French France 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Danish Denmark 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Polish Poland 02 Febr., 2021 2.7 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Italian Italy 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Spanish, Castilian Spain 22 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Finnish Finland 16 Sept., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 Jūn., 2021 3.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 Sept., 2020 1.7 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway German Multiple 14 Okt., 2022 987.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Ukrainian Ukraine 05 Aug., 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 Jūn., 2021 715.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 Febr., 2023 579.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) English Multiple 03 Okt., 2022 934.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Latvian Latvia 12 Okt., 2022 956.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Polish Poland 13 Okt., 2022 982.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Italian Italy 13 Okt., 2022 951.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czech Czech Republic 13 Okt., 2022 958.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Turkish Turkey 13 Okt., 2022 953.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Estonian Estonia 13 Okt., 2022 944.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Swedish Sweden 29 Aug., 2022 919.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Danish Denmark 13 Okt., 2022 944.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) German Germany 14 Okt., 2022 969.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Icelandic Iceland 13 Okt., 2022 954.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovak Slovakia 13 Okt., 2022 959.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Croatian Croatia 13 Okt., 2022 868.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French France 14 Okt., 2022 956.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French Switzerland 14 Okt., 2022 956.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovenian Slovenia 05 Aug., 2022 952.5 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Russian Central Asia Unit 30 Marts, 2021 842.3 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Ukrainian Multiple 11 Jūn., 2021 921.6 KB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Spanish, Castilian Spain 18 Maijs, 2022 3.3 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) English Multiple 02 Febr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovak Slovakia 29 Janv., 2021 5.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Czech Czech Republic 29 Janv., 2021 7.9 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Estonian Estonia 25 Apr., 2021 2.5 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Latvian Latvia 25 Apr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovenian Slovenia 25 Apr., 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Turkish Turkey 25 Apr., 2021 2.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Spanish, Castilian Spain 05 Aug., 2022 963.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Russian Central Asia Unit 05 Aug., 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 Sept., 2020 575.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Finnish Finland 17 Okt., 2022 936.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Ukrainian Ukraine 19 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French Switzerland 22 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Italian Italy 29 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Swedish Sweden 29 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Estonian Estonia 13 Sept., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Croatian Croatia 04 Okt., 2022 1.8 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Slovak Slovakia 28 Sept., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Danish Denmark 03 Okt., 2022 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Latvian Latvia 19 Sept., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Turkish Turkey 19 Sept., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Icelandic Iceland 17 Okt., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French France 22 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 Febr., 2023 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Polish Poland 19 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) English Multiple 19 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) German Germany 12 Aug., 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czech Multiple 15 Aug., 2022 2.0 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Dutch, Flemish; Polish; Swedish; Ukrainian Multiple 24 Aug., 2022 3.9 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Russian Central Asia Unit 05 Maijs, 2021 3.4 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czech Czech Republic 15 Aug., 2022 2.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Estonian Estonia 19 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovak Slovakia 20 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Croatian Croatia 20 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French France 20 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French Switzerland 20 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) German Germany 20 Okt., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 01 Jūn., 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Russian Central Asia Unit 30 Dec., 2021 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 Febr., 2023 960.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 Sept., 2020 961.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Icelandic Iceland 19 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Polish Poland 19 Okt., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Danish Denmark 19 Okt., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovenian Slovenia 17 Aug., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Ukrainian Ukraine 19 Aug., 2022 1.4 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Italian Italy 19 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czech Czech Republic 19 Okt., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Latvian Latvia 19 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Turkish Turkey 19 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Swedish Sweden 29 Aug., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) English Multiple 03 Okt., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Finnish Finland 18 Okt., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack Data Sheet Spanish, Castilian Spain 16 Aug., 2022 1.3 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Finnish Finland 06 Okt., 2015 5.1 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Lithuanian Lithuania 04 Dec., 2015 5.0 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Russian Central Asia Unit 04 Dec., 2015 5.2 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Chinese (CN) China 04 Dec., 2015 5.2 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Turkish Turkey 04 Dec., 2015 3.6 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Polish Poland 06 Okt., 2015 5.1 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Danish Denmark 19 Sept., 2019 2.8 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results German Multiple 19 Maijs, 2017 2.7 MB .pdf
Application guide Designing hydronic floor heating (Application Guide) English Multiple 06 Jūl., 2021 8.1 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Czech Czech Republic 24 Okt., 2014 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Lithuanian Lithuania 04 Dec., 2015 5.6 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Russian Central Asia Unit 01 Dec., 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polish Poland 16 Marts, 2016 5.7 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chinese (CN) China 01 Dec., 2015 5.9 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable German Austria 29 Okt., 2014 4.2 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable French France 19 Okt., 2015 7.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Swedish Sweden 10 Marts, 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turkish Turkey 01 Dec., 2015 5.4 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Product guide Danish Denmark 14 Aug., 2017 5.0 MB .pdf