Reklamation og retur

Reklamationer og returvarer

Hvis du har produkter, som du ønsker at returnere til Danfoss, skal du kontakte os. Dette gælder både for reklamationer og returvarer. Se her hvilke informationer du skal have klar inden du kontakter os

Hav disse informationer klar inden du kontakter os
For at kunne yde den bedste service beder vi dig have følgende informationer klar inden du kontakter os:

  • Kunde-nr.
  • Kundeadresse
  • Kontaktperson
  • Fax eller e-mail
  • Ved returneringer: Danfoss returnummer (rekvireres ved at kontakte os)

Reklamationer

I forbindelse med reklamationsbehandling er det meget vigtigt for os at få så mange oplysninger omkring fejlen, anlæggets opbygning og dine observationer som muligt. På den måde kan vi give dig et svar på fejlårsagen og således evt. forhindre, at problemet gentager sig.

Returnering af reklamationsprodukter skal dette ske til denne adresse:

Danfoss A/S
HE Service Center
Hårup Østervej 20
8600 Silkeborg


Det er vigtigt, at varen er mærket med de rigtige oplysninger, så vi kan yde dig den hurtigste ekspeditionstid og den mest professionelle behandling af sagen.

 

Returvarer

Returnering kan kun finde sted efter aftale med Danfoss i hvert enkelt tilfælde, og kun for ubrugte varer i original emballage.

Produktets alder må max. være 3 måneder fra fakturadato.

Produkterne skal være mærket med Danfoss returnummer.
(rekvireres ved at kontakte os - husk at opgive hvilken faktura produkterne er køb på)

Produkter skal returneres inden 1 uge fra udstedelse af returnummer.

Bemærk ! Ny emballage kan ikke rekvireres fra Danfoss.

Returnering skal ske til følgende adresse:

Danfoss A/S
HE Service Center
Hårup Østervej 20
8600 Silkeborg

For returnening af produkter er der et fradrag på 20% af nettoprisen, dog minimum kr. 200,-.

Produkter faktureret under 300,- kr. netto pr. varelinje tages ikke retur. Alle returneringer skal være aftalt på forhånd, ellers modtages de ikke. Speciel emballering eller mærkning af varer:
I henhold til aftale.

Reklamationer og returvarer

Reklamationer og returvarer

Hvis du har produkter, som du ønsker at returnere til Danfoss, skal du kontakte os. Dette gælder både for reklamationer og returvarer.