Pack Calculation Pro

  • Overblik
  • Kontakt os

Pack Calculation Pro

Pack Calculation Pro er en applikation til sammenligning af årligt energiforbrug for køleanlæg. Blandt andre funktioner kan man sammenligne transkritiske CO₂-systemer med traditionelle anlæg.

Applikationen foretager denne sammenligning baseret på en geografisk placering.

Den aktuelle version indeholder modeller af 11 almindeligt anvendte kølekredsløb og mere end 7.000 kommercielt tilgængelige kompressorer.

Applikationen er udviklet i samarbejde med danske og internationale virksomheder, og udviklingen er delvist finansieret af Dansk Energi som en del af ELFORSK-programmet.

Hvis du vil downloade programmet eller finde flere oplysninger eller ændringslogge for Pack Calculation Pro, skal du besøge IPU-webstedet via nedenstående link.

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.