Coolselector®2 – Slutbrugerlicensaftale og ansvarsfraskrivelse

  • Overblik

Gennemgå venligst nedenstående vilkår og betingelser, og acceptér dem, før du går videre med at bruge Coolselector®2 online.

1. Licens

Denne slutbrugerlicensaftale og ansvarsfraskrivelse ("Aftale") er indgået mellem Danfoss A/S eller dennes associerede selskaber (som hver især betegnes som "Danfoss") og dig som slutbruger ("Du/Dig" eller "Bruger"). I denne aftale betyder "Associeret selskab" en enhed, der direkte eller indirekte styres af Danfoss A/S, uanset om det er opnået ved aktier eller stemmerettigheder.

Ved accept af denne Aftale giver Danfoss dig en begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens, der ikke kan overdrages, i hele verden ("Licens"), til installation og brug af Coolselector®2 ("Applikation") til Brugerens egen anvendelse på enhver enhed, som Brugeren ejer eller kontrollerer. Licensen er underlagt Brugerens overholdelse af følgende:

a)      Vilkårene i denne Aftale

b)     Danfoss' betingelser for anvendelse (tilgængelig på www.Danfoss.com)

c)      Danfoss' fortrolighedspolitik (tilgængelig på www.Danfoss.com)

2. Ejendomsret

Denne Licens og Applikationen indeholder proprietære oplysninger, som er ejet af Danfoss og beskyttet af gældende intellektuelle ejendomsrettigheder. Medmindre det er udtrykkeligt tilladt heri, må sådanne Danfoss-oplysninger ikke

       i.          blive anvendt til formål ud over, hvad der er i overensstemmelse med denne Aftale

      ii.          blive kopieret eller gengivet i nogen som helst form

     iii.          blive modificeret, lejet, leaset, solgt, distribueret eller udnyttet forretningsmæssigt.

Danfoss forbeholder sig retten til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere Brugerens adgang på ethvert tidspunkt uden varsel. Danfoss-navnet, Danfoss-logoet og andre Danfoss-varemærker, grafik og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Danfoss eller dennes associerede selskaber. Brugeren gives ikke rettigheder eller licens i forhold til disse varemærker.

3. Komponenter fra tredjepart

Applikationen kan omfatte visse softwarekomponenter fra tredjepart ("Komponenter fra Tredjepart"), inklusive open source og gratis softwarekomponenter, hvor hver især har sin egen ophavsret og sine egne licensbetingelser ("Licens fra Tredjepart"). En liste over inkluderede softwarekomponenter og deres respektive licenser findes i filen third_party_licenses.txt.

I det omfang en Licens fra Tredjepart giver Brugeren rettigheder til at anvende, kopiere eller modificere open source-komponenter, der rækker bredere eller smallere end de rettigheder, der er givet i denne Aftale, skal sådanne rettigheder gå forud for de rettigheder og begrænsninger, der findes i denne Aftale, udelukkende for Komponenter fra Tredjepart.

4. Ansvarsfraskrivelse af garanti

Denne Licens gives på grundlaget "som den er og forefindes" til de tilsigtede formål, som det er fastslået udelukkende af Danfoss, og enhver brug heraf er på Brugerens egen risiko. Applikationen og resultater og oplysninger, som genereres af applikationen, kan ikke erstatte teknisk rådgivning, men skal verificeres af Brugeren, og er ikke løfter og skal ikke anses som værende nøjagtige data eller analyser.

Danfoss frasiger sig alle garantier og betingelser vedrørende Applikationen, uanset om de er udtrykt, implicit eller lovmæssige, herunder, men ikke begrænset til, vilkårene for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed og ikke-overtrædelse af tredjeparts rettigheder. Danfoss garanterer ikke, at Applikationen opfylder dine krav, eller at anvendelsen heraf vil ske uden afbrydelser eller fejl.

5. Opbevaring af data

Personlige data, som behandles i forbindelse med applikationen vil blive slettet efter 6 måneder. For yderligere information om behandling af personoplysninger henvises til Danfoss' politik for beskyttelse af personoplysninger: https://www.danfoss.com/da-dk/terms/privacy/

6. Ansvarsbegrænsning

I det omfang det ikke er forbudt ifølge gældende lovgivning, er Danfoss på intet tidspunkt ansvarlig for nogen direkte, særlige, indirekte skader eller følgeskader, uanset art, herunder, uden begrænsning, skader på ejendom, erstatning for tab af fortjeneste eller besparelse, eller tab af data som følge af enhver brug af Applikationen.

7. Diverse

Licensen skal automatisk ophøre, hvis Brugeren overtræder betingelserne i denne Aftale. Danfoss kan afslutte Licensen efter eget skøn uden forudgående varsel.

Denne Aftale og Licensen er underlagt gældende lov i Danmark. Enhver konflikt, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med denne Aftale, skal fremlægges for de domstole i Danmark, der har enekompetence.

App Licensvilkår, 2014-08

ENIG IKKE ENIG