VLT® AQUA Drive optimerer hovedpumper – klimavenlig affaldsforbrændingsanlæg sparer strøm

1. september 2013
VLT® AQUA Drive optimerer hovedpumper

Aarhus Kommunes målsætning om CO2-neutral varmeforsyning har fået et ekstra skub fremad. To nye energieffektive VLT® frekvensomformere fra Danfoss Drives øger virkningsgraden kraftigt på de to fjernvarmepumper i Skejby, der sender varme fra affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg ud i det aarhusianske fjernvarmenet.

50.000 kWh årlig energibesparelse takket være VLT® frekvensomformere

De nye VLT® AQUA Drive FC 202 frekvensomformere giver anlæggets eksisterende motorer en langt højere virkningsgrad end tidligere, og de opnår større stabilitet, da frekvensomformerne arbejder bedre sammen med motorerne end den gamle løsning. Besparelsen lyder på ca. 50.000 kWh årligt, svarende til 50.000 kr. Danfoss Drives har leveret en samlet løsning, der udover frekvensomformerne også indebærer et ekstra skab, så eksisterende kabler kan tilsluttes og en filterløsning, der beskytter motorerne.

Pumper klimavenlig varme

Siden pumpestationen i Skejby blev bygget i 1993, har den pumpet billig og klimavenlig varme fra Lisbjerg Forbrændingsanlæg ind på fjernvarmenettet til forbrugerne i Aarhus området. I forbindelse med afbrænding under høje temperaturer af borgeres og virksomheders affald, der ellers skulle bortskaffes på mindre bæredygtig vis, opstår der overskudsvarme. I stedet for at ryge ud i den blå luft, bruges den til at opvarme borgernes boliger, men pumpestationen trængte efterhånden til at blive renoveret. Det var blevet for dyrt at vedligeholde de 15 år gamle styringer og de gamle frekvensomformere trængte til udskiftning. De to store 500kW hovedpumper var tidligere hastighedsregulerede ved hjælp af gamle frekvensomformere, som nu er erstattet af to Danfoss Drives VLT® AQUA Drive frekvensomformere. Den ene pumpe er i konstant drift, mens den anden pumpe står klar i reserve, så den kan kobles ind i løbet af få sekunder i tilfælde af driftsforstyrrelser.

”Begge fjernvarmepumper er i fin stand på grund af løbende vedligeholdelse. Det ville ikke give nogen energibesparelse af betydning at udskifte dem. Til gengæld har det givet en stor energibesparelse at optimere dem”, siger driftsassistent Martin Feldthusen Jensen, som er ansvarlig for AffaldVarme Aarhus' motorstyringer og dermed også for Skejby Pumpestation.

VLT® AQUA Drive optimerer hovedpumper

Stor gavn af EnergyBox2

”Ved hjælp af driftshistorikken, som automatisk gemmes i frekvensomformeren har vi med Danfoss’ EnergyBox2 beregningsprogram beregnet besparelsen på ca. 50.000 kWh om året alene på grund af de nye frekvensomformere” siger Martin Feldthusen Jensen. De nye frekvensomformere blev leveret med motorfilter og optioner, så de kunne installeres på det eksisterende fundament, og alle de bestående kabler kunne genanvendes.

Relaterede produkter

  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202

    VLT® AQUA Drive yder det højeste ydeevneniveau i AC-motordrevne vand- og spildevandsapplikationer. Frekvensomformeren indeholder et bredt udvalg af nyttige standardfunktioner, som kan udvides med optioner, der forbedrer ydeevne, og den er tilsvarende egnet til både nye projekter og eftermonteringsprojekter.