Nyt energieffektivt vandcenter i Holstebro – energioptimeret med VLT® frekvensomformere

onsdag den 1. april 2015
Nyt energieffektivt vandcenter i Holstebro

Det oplevelsesorienterede Nibsbjerg Vandcenter er et af Danmarks mest moderne vandværker. Vandsektorens nyeste teknologi er anvendt, og samtlige større boringspumper er optimeret med VLT® frekvensomformere fra Danfoss Drives.

Op til 50 % energibesparelse i visse driftssituationer takket været VLT® AQUA Drive

Miljøhensyn og energieffektivitet er i højsædet i det nye Nibsbjerg Vandcenter i Holstebro, der fremover skal sørge for det meste af vandforsyningen til byens borgere. Samtidig er værket bygget i elegant arkitektur og indrettet som besøgs-vandværk. På den måde kan borgerne få indsigt i drikkevandets vej fra det pumpes op af undergrunden, og til det ender i folks vandhaner.

Frekvensomformere på alle store pumper

DME har stået for detailprojekteringen af automationen på anlægget, herunder hardwarekonfigurationen og programmering af både PLCstyringer og den del af Vestforsynings iFix SCADA-system, der betjener Nibsbjerg Vandcenter. Både styretavler og IO-skabe er således bygget på DME´s eget tavleværksted. ”Alle de store pumper, inklusive de pumper, der er neddykket i boringerne, er forsynet med frekvensomformere fra Danfoss, som har indlagt en speciel karakteristik til regulering af pumper. På den måde bliver de løbende optimeret i forhold til den aktuelle ydelse og holder derved energiforbruget nede på det absolut nødvendige”, siger Hans Mejlhede. Der er installeret 15 Danfoss Drives VLT® AQUA Drive FC202 frekvensomformere med Profibus på anlægget. Foreløbige beregninger viser, at energioptimeringen i nogle driftssituationer kan spare op til 50 % af det hidtidige energiforbrug.

Nyt energieffektivt vandcenter i Holstebro

Høj sikkerhed i fokus

”Vi har fokuseret på at skabe et sikkert vandværk med to behandlingsspor. Det betyder, at skulle det ene lukkes ned på grund af forurening, kan det andet køre videre og sørge for vandforsyningen til borgerne. SCADA-systemet gør samtidig, at vi via de to iFIX operatørstationer, der er tilsluttet de centrale servere i hovedkvarteret, hele tiden har nøje kontrol med vandværket”, siger Jesper Madsen, der er afdelingsleder for vand i Vestforsyning.

Relaterede produkter