Løsningen på landstrømsudfordringen

fredag den 13. november 2015
 Løsningen på landstrømsudfordringen

Når skibe er i dok, er de afhængige af landstrømsforsyningen. Belastningen på et skib er ikke stabil og er kendetegnet ved mange peaks, der udgør en stor effektivitetsudfordring for forsyningen. Løsningen for FAYARD A/S værftet i Odense var at konvertere fra en dieselgenerator forsyning til en elektrisk landstrømsforsyning ved hjælp af VACON® NXP luftkølede drev.

Fra dyr fornøjelse til god investering

FAYARD er et familieejet reparationsværft med fire tørdokker op til 415 meter i længden og 90 meter i bredden. Det moderne værft ligger i Lindø Industripark i Odense, hvor det har været ejet af familien Andersen siden 1916 og siden er blevet flyttet fra Fredericia til Lindø i 2010. 

FAYARD har mellem 700-800 medarbejdere, bestående af egne medarbejdere såvel som underleverandører og entreprenører. Her kan alle typer af maritime fartøjer blive repareret, vedligeholdt og opgraderet. 

Når skibene var i dok før år 2010, blev den elektriske landstrøms forsyning leveret af roterende omformere; et udstyr, der omdannede 50 Hz landstrøm til 60 Hz net ombord på skibene. Desværre var det en dyr løsning, fordi roterende omformere typisk har et standby forbrug på 1.000 kWh om dagen på grund af det mekaniske og elektriske tab. 

VACON® NXC luftkølede drev løser udfordringen for FAYARD A/S

FAYARD har installeret 25 store VACON® AC frekvensomformere. Derfor er den elektriske superviser, Jesper Gravesen, meget fortrolig med disse drev. Han har kun oplevet meget få fejl, og eventuelle fejlfunktioner blev hurtigt løst af Danfoss Drives serviceteam. Jesper Gravesen var derfor interesseret i at finde et alternativ til de roterende omformere og dieselgeneratoren. Sammen med Danfoss Drives’ ekspertteam fik de bygget et system bestående af:

  • Et VACON® NXC luftkølet drev til at konvertere 50 Hz landstrøm til 60 Hz
  • Et sinusbølgefilter til at skabe en næsten sinusformet bølge
  • En skilletransformer, som fjerner common mode støj og generer et IT grid, som kræves ombord på maritime fartøjer. 

 

 Løsningen på landstrømsudfordringen

Meget lavere driftsomkostninger

Resultatet viste tydeligt, at driftsomkostningerne var meget lavere end det eksisterende system. Faktisk var energibesparelserne så imponerende, at standbytabet pr. system blev reduceret til mindre end 50 kWh pr. dag. Derudover er effektiviteten typisk over 90 % med en gennemsnitlig belastning. 

”Med en tilbagebetalingstid på mindre end 2 måneder er systemet en af de bedste investeringer, vi har gjort de seneste år”, udtaler Jesper Gravesen, elektrisk supervisor hos FAYARD A/S.

Relaterede produkter