Sådan holder en ny vandpumpestation forsyningen kørende i Bern

torsdag den 21. marts 2024

SCHWEIZ: Vi tager det for givet, at der altid er tilstrækkeligt med drikkevand til rådighed. De lokale vandleverandører er konstant årvågne og lever op til denne forventning ved løbende at levere drikkevand af højeste kvalitet. I kantonen Bern forsyner vandselskabet Region Bern AG (WVRB) et lokalsamfund på mere end 250.000 indbyggere med 20,9 millioner kubikmeter drikkevand om året. Det avancerede rensningsanlæg og distributionssystem til drikkevand består af vandpumpestationer, opsamlingsbassiner, tilslutningsledninger og et lagerreservoir.

For at sikre en pålidelig vandforsyning af høj kvalitet investerer WVRB konstant i den nyeste teknologi. Som et led i denne indsats tog de i 2023 den nye pumpestation Wehrliau i brug. Pumpestationen bidrager til at sikre en pålidelig forsyning af drikkevand til lokalsamfundene i kantonen Bern i mange år fremover. Pumpestationen Wehrliau leverer op til 20.000 liter drikkevand i minuttet – det svarer til 130 fyldte badekar. To pumper, der hver især drives af hastighedsregulerede elmotorer på 250 kW, overfører vand fra to lokale drikkevandsbrønde til den nye pumpestation og fører det derefter ind i det kommunale forsyningsnetværk.

Hanspeter Sommer går ned ad trappen inde i pumpestationen Wehrliau i Bern

Udfordringen: Kontinuerlig vandforsyning i pumpestation

Systemtilgængeligheden i vandpumpestationen er afgørende for en kontinuerlig forsyning af rent drikkevand. Variabel styringskontrol skal fungere med absolut pålidelighed og optimal effektivitet. Her spiller effektive og enkle vedligeholdelsesmuligheder en vigtig rolle. Høj systemeffektivitet betyder også, at vandspild undgås, og det begrænser energitab og reducerer CO2-udledninger. iC7-frekvensomformere fra Danfoss spiller en vigtig rolle i at sikre optimal variabel styringskontrol i systemet. De tilpasser pålideligt vandmængden til lokalsamfundets drikkevandsbehov.

, Michael Mühlethaler fra Danfoss’ servicepartner Gebrüder Meier og Danfoss’ partner manager Jesper Christensen viser, hvor nemt det er at idriftsætte og vedligeholde iC7-frekvensomformere

Løsningen: Vandpumpestation, der er fri for harmoniske strømme

Ved hjælp af iC7-frekvensomformere samarbejdede Danfoss med servicepartner Gebrüder Meier om at udvikle en løsning, der sikrer kontinuerlig drift af pumpestationen samt overholdelse af lovgivningen vedrørende harmonisk dæmpning. Danfoss’ løsning fjerner harmoniske strømme, der forårsager netforvrængning, så meget som muligt for at sikre et rent net.

iC7-frekvensomformeren har en modulopbygget arkitektur. Ved hjælp af en lavharmonisk front-end baseret på AFE-teknologi sikrer frekvensomformeren optimal ydeevne og minimerer harmonisk forvrængning i netforsyningen. Vekselretteren styrer applikationens motor og belastning.

Danfoss var i stand til at opfylde kravene til lokal installation i vandpumpestationen ved at designe frekvensomformerne som en komplet løsning med integreret køling og ventilation i et Rittal-kabinetsystem. Med installation tæt på motoren undgås negativ påvirkning af motorspændingen, og det er muligt at undvære yderligere udgangsfiltre.

 

When it comes to variable speed drives, we have opted for Danfoss, because Danfoss fulfills our expectations very well. We want to install our drives as close to the motor as possible. Danfoss also gives us the opportunity to set up the electrotechnical interfaces, the signal interfaces, exactly as we want them.

Hanspeter Sommer, Project Manager at the Water Association Region Bern AG (WVRB)

Resultatet: iC7-serien sparer plads

Som ved enhver applikation med højtydende frekvensomformere er pladsen i pumpestationen Wehrliau ekstremt begrænset. Sammenlignet med lignende frekvensomformere på markedet fylder de kompakte iC7-frekvensomformere 30 % mindre. Desuden sparede vandselskabet på installationsomkostningerne ved at tilslutte frekvensomformerne ovenfra, uden at det var nødvendigt at åbne bundpladen.

Kontrolkabinettet anvender et naturligt luftkølesystem. Hvert modul ventilerer sig selv ved at trække kold luft ind nedefra og lede varm luft ud af kabinettet. Dette fjerner behovet for en ventilator oven på kabinettet, hvilket sparer energi, undgår mulige fejl og reducerer antallet af reservedele. Desuden forbedrer denne løsning udstyrets levetid ved at fjerne varm luft med det samme. Varm luft vil forkorte komponenternes levetid, hvis den får lov til at blive inde i kabinettet.

During commissioning, maintenance and service, iC7 drives enable safe and easy access to all major assemblies and components. The door-in-door concept ensures better personal safety for our maintenance and service personnel, giving us safe access to the control electronics during operation. The power electronics are safely hidden behind the cabinet door, eliminating the risk of injury or contact with live parts. For added convenience, the integrated fold-out service table allows us to keep a laptop handy, ready to edit drive parameters using the MyDrive Insight PC tool.

Michael Mühlethaler, Danfoss service partner Gebrüder Meier

Hurtig og sikker vedligeholdelse af pumpestationen

Ud over at optimere systemets tilgængelighed og effektivitet drager vandleverandøren fordel af sikker og praktisk vedligeholdelse, når der er behov for det. For eksempel kan strømmodulerne udskiftes enkeltvis uden at skulle afbryde netforsynings- og motorkablerne. Det gør vedligeholdelse og udskiftning meget nemmere og hurtigere. Ventilatorkassetterne, som er typiske sliddele i sådanne applikationer, kan også rengøres eller udskiftes hurtigt og nemt. Her reduceres vedligeholdelsestiden fra flere timer til blot nogle få minutter.

Installationsoplysninger

  • 2 x iC7 enclosed frekvensomformere
  • 250 kW/480 A lavharmonisk version
  • Beskyttelsesklassificering IP54
  • Kabelføring fra/til toppen (netforsyningskabel og motorudgangskabel)
  • Mål BxHxD = 1.200 x 2.300 x 600 mm

Hvordan det tætte samarbejde bidrog til projektets succes

Gennem hele projektet har vandselskabet Region Bern arbejdet tæt sammen med Danfoss og deres servicepartner Gebrüder Meier. Et tæt samarbejde mellem vandselskabet, Danfoss-anlægget, produktudvikling og Danfoss Service gjorde det muligt at opfylde alle kravene i dette infrastrukturprojekt, som er vigtigt for regionen.

Gebrüder Meier leverede DrivePro® Start-Up-service for at optimere idriftsættelsen. De vil løbende fortsætte med at optimere driftsomkostningerne for vandnettet ved hjælp af DrivePro® servicetilbud for at sikre præcis den service og support, som WVRB kræver for at opnå sikker og pålidelig drift gennem hele apparaternes livscyklus. Dette spænder lige fra den første udvælgelse og idriftsættelse til modernisering i kraft af eftermontering ved afslutningen af den lange produktlevetid.

Produkter og serviceydelser fra Danfoss i dette projekt

Relaterede casestories