Den forsvundne by Benxi er tilbage på kortet.

torsdag den 2. november 2017

KINA: For et par år siden var Benxi ved at blive kvalt i luftforurening. I dag kan man trække vejret igen i den kinesiske stålindustris hovedstad. Indførelsen af et fjernvarmesystem kommer til at reducere det årlige kulforbrug med 198.000 tons.

I 1979 opdagede eksperter fra FN, at Benxi i det nordøstlige Kina var forsvundet. Byen, der er hjemsted for over én million mennesker, fandtes stadigvæk, men massiv luftforurening betød, at den var forsvundet fra satellitbillederne.
I dag kan man trække vejret i Benxi igen. Smoggen er lettet og har afsløret en fremtid, hvor drivkraften er overskudsvarme fra den engang så berygtede stålindustri. 

Benxi er en af de ældste industribyer i Kinas såkaldte "rustbælte" og producerer mere stål pr. indbygger end nogen anden by i Kina. Fabrikkerne ligger i et byområde, der er omgivet af bjerge, og det bevirker, at den forurenede luft faktisk bliver fanget og ikke kan komme væk. 

I løbet af de seneste år har Benxi overlevet på trods af overkapacitet, høje driftsomkostninger og manglende grundlæggende teknologi. Det har alt sammen truet med at underminere Benxis vækstpotentiale. I mellemtiden begyndte effekterne af branchens massive luftforurening at blive tydelige. 

I et forsøg på at bekæmpe den negative spiral sendte den kinesiske regering støtte til området i form af det ambitiøse program "Genoprettelse af den nordøstlige region", der bestod af investeringer i en tredelt løsning i form af økonomisk udvikling, tiltag til bekæmpelse af forureningen og optimering af energiinfrastrukturen. 

Det kom Danfoss for øre i 2014, og virksomheden besluttede at sende et team af eksperter til Benxi. Teamet fandt frem til, at et fjernvarmesystem ville kunne give byen enorme fordele og fremme både den økonomiske og miljømæssige udvikling. De præsenterede konklusionen for interessenter, miljømyndighederne i Liaoning-provinsen, byrådet i Benxi og de lokale stålværker. Det blev hurtigt besluttet at indføre fjernvarme for at tage hånd om udfordringerne i Benxi. 

Overskudsvarme fra den lokale stålproduktion bruges nu til boligopvarmning i Benxi, og derudover har beboerne også glæde af den lavere udledning af drivhusgasser og ikke mindst den forbedrede luftkvalitet. 

Danfoss har ansvaret for den overordnede plan for fjernvarmesystemet og for specifikke løsninger. 

Siden projektet blev idriftsat i 2014, har resultaterne været bemærkelsesværdige. Efter blot ét år blev 15 % af byen forsynet med overskudsvarme, og inden 2020 vil halvdelen af byen være dækket af fjernvarmenettet. Det vil bidrage til at reducere det årlige kulforbrug i Benxi med over 198.000 tons. 

I over 100 år har Benxi været kendt som Kinas metallurgiske hovedstad – og i de seneste 40 år også for at være byen, der forsvandt fra satellitbillederne. Nu er Benxi tilbage på kortet – og denne gang som et godt eksempel på energieffektivitet.

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst

FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.

Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.

Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.