Nordhavn – fremtidens danske energilaboratorium

torsdag den 2. november 2017

Denmark Skandinaviens største byudviklingsprojekt er i gang med at blive bygget i København. Det er et laboratorium for fremtidens intelligente energiteknologier og en mulighed for Danfoss til at præsentere intelligent og klimavenlig varme og køling på bedste vis.

I løbet af de næste 50 år vil Nordhavn, et af Europas største byudviklingskvarterer, blive til en bydel med 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser. For at understøtte Københavns ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad er bæredygtig byudvikling integreret i alle aspekter af den nye bydel. 

Projektet, der er døbt EnergyLab Nordhavn, skal udvikle og præsentere fremtidens energiløsninger. Det kommer til at vise, hvordan el og varme, energieffektive bygninger og elbaseret transport kan integreres i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem, baseret på en stor andel af vedvarende energi. 

Danfoss viser vejen
Danfoss går forrest i Nordhavn-projektet i forhold til intelligente komponenter i de integrerede energisystemer. Formålet er at vise og analysere de tekniske og økonomiske fordele, der er forbundet med intelligent styring af specifikke komponenter og systemer – med primære funktioner til levering af varme og køling i bygninger. 

De teknologier, Danfoss leverer til Nordhavn, sikrer effektivitet og fleksibilitet i energisystemet og omfatter fjernvarmeunderstationer, der er baseret på ultra lave temperaturer, fjernstyrede radiatortermostater til regulering af bygningernes rumopvarmning samt anvendelse af overskudsvarme fra et supermarkeds kølesystem. 

Guldvinder 
Nordhavn er noget helt specielt. På grund af det høje niveau af bæredygtighedscertificering på både område- og bygningsniveau er Nordhavn det eneste nye byudviklingsområde, der har opnået guld i DGNB-certificeringssystemet

EnergyLab Nordhavn er en vigtig brik i at nå Københavns overordnede mål om at blive CO2-neutral inden 2025. Københavns fjernvarmesystem er allerede et af de største, ældste og mest succesfulde i verden. Det forsyner 98 % af byen med ren og pålidelig varme til en overkommelig pris.

Forbedringer af varmesektoren i hovedstaden er vigtigt i forhold til at opnå enorme energibesparelser og nå klimamålet. Over de seneste 40 år er energiforbruget i danske bygninger blevet reduceret med 45 % pr. kvadratmeter. Men hvis fjernvarmeenheden i hver eneste ejendom i København kørte så effektivt som muligt, ville byen stadig kunne opnå at bruge 10 % mindre varme. Og det ville spare københavnerne for op mod 450 millioner kroner årligt på varmeregningen.

Da 40 % af Danmarks befolkning bor i Storkøbenhavn, vil løsninger i København som for eksempel EnergyLab Nordhavn bidrage betydeligt til de nationale mål. 

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst

FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.

Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.

Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.