Sådan bliver man et eventyrland for vand

torsdag den 2. november 2017

Denmark Danmark har som mål at blive det første land i verden med en CO2-neutral vandsektor. I løbet af de seneste fem år er energiforbruget i den danske vandsektor brat faldet med 20 % – og nu er det endda lykkedes for danskerne at opføre verdens første energineutrale renseanlæg.

I dag bruges 4 % af verdens el af vandsektoren – og ifølge Det Internationale Energiagenturs årsrapport for 2016 kan det tal blive fordoblet frem mod 2040, medmindre der tages skridt til at forhindre det. Og i betragtning af, at vandsektoren allerede bruger lige så meget el som hele Rusland, så er det en udfordring, der bør tages særdeles alvorligt.

Set i det lys er Danmark et rent eventyrland for vand – og en rollemodel. I Danmark bliver kun 1,8 % af elektriciteten brugt af vandforsyningsselskaber – og det tal forventes at falde markant over de kommende år. En rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras skitserer, hvordan den danske vandsektor kan blive CO2-neutral på blot et par år – udelukkende ved at gøre brug af eksisterende teknologier.

Niras-rapporten forudsiger også på korrekt vis, at de danske spildevandsrensningsanlæg vil kunne producere mere end nok energi til at dække vandsektorens eget forbrug. Og det var lige præcis det, der skete, da Aarhus Vand og Danfoss gik sammen om at forbedre Marselisborg Renseanlæg og Vandforsyning.

Verdens første energineutrale vandcyklus
Anlæggets motorer blev optimeret og udstyret med frekvensomformere med variabel hastighed til styring af strømforsyningen, og der blev også tilføjet følere og avanceret processtyring. Det resulterede i dramatiske energibesparelser på spildevandsrensningen, og samtidig blev der taget skridt til at øge biogasproduktionen fra det udvundne slam/kulstof. I 2016 medførte det en energiproduktion på 234 % på Marselisborg-anlægget – nok til at dække anlæggets eget energibehov og stadig have 134 % til overs til den øvrige vandcyklus (vandforsyning og spildevandspumpning) samt til anvendelse hos forbrugerne. 

Slutresultatet i Aarhus er en energineutral vandcyklus til glæde for byens 200.000 indbyggere – det første anlæg af denne type i hele verden. Overskudsstrøm fra anlægget leveres til forbrugerne som grøn energi, mens overskudsvarme, som der er nok af til at opvarme 500 husstande, bliver overført til fjernvarmenettet.

Marselisborg-løsningen vil blive ved med at fungere, lige så længe som byens indbyggere bliver ved med at producere spildevand. Og hvad der er endnu bedre: Løsningen kan kopieres i andre anlæg rundt omkring i verden. 

"Det, vi rent faktisk har bevist i Marselisborg, er, at det er muligt at reducere energiforbruget til nul", forklarer Mads Warming, Global Director of Water and Wastewater hos Danfoss. 
Den vigtige indsigt her er, at den globale vandforsyningssektor kan gå fra at være storforbruger af energi til at blive en energiproducerende drivkraft, til glæde for hele samfundet – og blot ved at gøre brug af eksisterende teknologi. I Aarhus faldt prisen på vand med 9 % hos forbrugerne i 2016, mens den globale pris på vand steg med 3,5 %. Sagt på en anden måde, så beviser det, at det sommetider faktisk er muligt både at blæse og have mel i munden: Vi kan passe på miljøet og samtidig spare forbrugerne for en masse penge.

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst

FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.

Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.

Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.