Hamborgs nye bydel sætter grønne standarder

tirsdag den 10. februar 2015

I hjertet af den tyske by Hamborg er der blevet opført en helt ny bydel ved navn HafenCity. HafenCity er på nuværende tidspunkt Europas største udviklingsprojekt for en indre bydel, og projektet sætter grønne standarder, da byplanlæggerne bag har valgt de mest bæredygtige og økonomisk fordelagtige løsninger med teknologi fra Danfoss.

Løsningerne holder forbruget af strøm, varme og køling på et minimum i bygninger og forsyningssystemer. Eksempelvis forsynes alle bygninger med fjernvarme, der er produceret i kraftvarmeværker. Kombinationen af varme- og strømproduktion sikrer, at overskudsvarme fra kraftværkerne anvendes til at opvarme bygninger i HafenCity, i stedet for at gå til spilde. På den måde bliver 90 % af den primære energi anvendt – et koncept, der nemt kan udvides til andre beboelsesområder og byer. Sammenlignet med en konventionel varmeforsyning baseret på fossile brændsler spares der omkring 3,7 millioner euro i brændselsomkostninger og 14.000 tons CO2 hvert år. 

Fjernvarme til bygningerne i HafenCity distribueres via understationer og Danfoss' systemer til varmt brugsvand, der sørger for, at hver eneste kilowatt energi udnyttes så effektivt som muligt. Bygningerne er også udstyret med andre teknologier fra Danfoss, der styrer energiforbruget i varme- og kølesystemer og sørger for et behageligt indeklima. 

Det hjælper alt sammen Hamborg med at realisere byens visioner for HafenCity samt at nå 2020-målet om at reducere CO2-udledningerne med 40 %. Hamborg forsyner 19 % af alle husstande med fjernvarme, sammenlignet med kun 13 % i de øvrige dele af Tyskland. Politikerne har erklæret, at fjernvarmeinfrastrukturen vil fortsætte med at blive udvidet: de har som mål at få tilsluttet yderligere 50.000 husstande til fjernvarmenetværket inden 2020.

Zürich-tårnet

Engineering the World of Tomorrow

Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.

Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.

Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.