Danfoss opvarmer Hamborgs "Port til verden"

torsdag den 2. november 2017

TYSKLAND: Der er blevet bygget en helt ny bydel, HafenCity, i hjertet af Hamborg. HafenCity er på nuværende tidspunkt Europas største udviklingsprojekt for en indre bydel, og projektet sætter grønne standarder, da byplanlæggerne bag har valgt de mest bæredygtige og økonomisk fordelagtige løsninger med teknologi fra Danfoss. 

Elbphilharmonie i HafenCity åbnede i 2017 som en af de helt store blikfang inden for moderne arkitektur. Byens nye vartegn kaldes også for "Porten til verden". Og mens andre på smukkeste vis har taget hånd om den fysiske udformning, indretningen og akustikken i Elbphilharmonie, så har Danfoss arbejdet under overfladen: Vi har leveret komfort i form af opvarmning og varmt vand. Man kan ikke høre det – men man kan helt sikkert mærke det.

Elbphilharmonie er den arkitektoniske spydspids for HafenCity. På et areal, der dækker 157 hektar, er en livlig og levende by med en maritim atmosfære ved at tage form, i en pragtfuld blanding af erhverv og boliger, kultur og fritid, turisme og detailhandel. HafenCity sætter nye standarder for succesrig integreret byudvikling, der tager højde for både lokale krav og behov, de høje forventninger til et storbymiljø – og bæredygtigheden. 

90 % af primær energi anvendes
Danfoss har været involveret i opførelsen af Elbphilharmonie, og vi har leveret komponenter såsom systemer til varmt brugsvand og fjernvarme. 

I den omgivende HafenCity sørger Danfoss-løsninger for at holde forbruget af strøm, varme og køling på et minimum i bygninger og forsyningssystemer. Alle bygninger forsynes med fjernvarme, der er produceret i kraftvarmeværker. Kombinationen af varme- og strømproduktion sikrer, at overskudsvarme fra kraftværkerne anvendes til at opvarme bygninger i HafenCity, i stedet for at gå til spilde. På den måde bliver 90 % af den primære energi anvendt – et koncept, der nemt kan udvides til andre beboelsesområder og byer. Besparelserne sammenlignet med en konventionel varmeforsyning baseret på fossile brændsler beløber sig til omkring 3,7 millioner euro i brændselsomkostninger og 14.000 tons CO2 hvert år. 

Fjernvarme til bygninger i HafenCity distribueres via understationer og Danfoss' systemer til varmt brugsvand, der sørger for, at hver eneste kilowatt energi udnyttes så effektivt som muligt. Bygningerne er også udstyret med andre teknologier fra Danfoss, der styrer energiforbruget i varme- og kølesystemer og sørger for et behageligt indeklima. 

Det hjælper alt sammen Hamborg med at realisere byens visioner for HafenCity samt 2020-målet om at reducere CO2-udledningerne med 40 %. 19 % af husstandene i Hamborg gør brug af fjernvarme, sammenlignet med 13 % i resten af Tyskland. Politikerne støtter udbredelsen af fjernvarmeinfrastrukturen, og de har som mål at få tilsluttet yderligere 50.000 husstande til fjernvarmenetværket inden 2020.

Elbphilharmonie i tal:

  • Samlet pris: 865,65 millioner euro
  • Samlet vægt: ca. 200.000 tons (hvilket svarer til 416.666 flygler, 722 stk. Airbus A380 eller 2,5 stk. Queen Mary 2-krydstogtskibe)
  • Anvendt stål: ca. 18.000 tons
  • Anvendt beton: ca. 63.000 m³
  • Samlet bruttorumfang: ca. 485.600 m³
  • Samlet bruttoetageareal: ca. 120.000 m²
  • Højeste punkt: 110 m

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst

FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.

Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.

Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.