Danfoss Heating hjælper Nantes med massiv reduktion af CO2-udledninger

mandag den 4. december 2017

FRANKRIG: Et nyt varmeforsyningsnet gør det muligt for den franske by Nantes at reducere CO2-udledningerne med 17.000 tons om året. Projektet bliver gennemført i flere trin og omfatter skoler, administrative bygninger, en børnehave og 7.400 lejligheder.

Etableringen af varmeforsyningsnetværket Nord Chézine er en del af politikken i kommunen Nantes (Nantes Métropole) og dens klimaplan, der har som mål at reducere CO2-udledningerne og flytte energiproduktionen.

Det nye netværk, kombineret med de to eksisterende netværk i området, vil gøre det muligt for den franske by at reducere de lokale årlige udledninger med over 17.000 tons CO2 om året frem mod 2020. 

Entreprenøren er IDEX, som er leverandør på det hastigt voksende infrastrukturmarked, der omfatter alternativ energi, olie og gas, vand og spildevand. Danfoss Heating har samarbejdet tæt og med succes med IDEX på flere byprojekter.

80 % vedvarende energi og varmegenvinding

 "Projektet bliver gennemført i årene 2017-2021. Vi har besluttet os for en trinvis tilgang til det fem år lange projekt. Forbindelsesnetværket med de 98 tungt belastede stationer til lejlighederne, børnehaven og skolerne vil gøre det muligt for fjernvarmenetværket Nord Chézine at køre på over 80 % vedvarende energi og varmegenvinding. Udover de 98 tungt belastede stationer vil fjernenerginetværket også forsyne 81 let belastede stationer (Akva Lux II VX) til énfamilieshuse og en enkelt afkoblingsveksler til den gasfyrede hjælpekedel," fortæller Key Account Manager Frédéric Cherel, Danfoss Heating, Frankrig.

Danfoss Heating er en globalt førende leverandør af avancerede varmekomponenter og -systemer, der leverer komfort og energieffektivitet i beboelse og erhvervsbygninger samt forbedret varmeeffektivitet i fjernenerginetværk. Det franske marked for fjernenergi vokser i hastig takt, og fjernvarme og -køling fra vedvarende energikilder og genindvinding forventes at blive femdoblet frem mod 2030 (Euroheat & Power).

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst

FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.

Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.

Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.