Rensning af spildevand med energioverskud

torsdag den 16. april 2015

Ved hjælp af omformere fra Danfoss sørger spildevandsanlægget i Aarhus ikke kun for rent vand – det producerer også mere el og varme, end det forbruger.

Vand- og spildevandsanlæg tegner sig for det største forbrug af el i de fleste kommuner, typisk 25-40 % af de lokale myndigheders samlede energiforbrug. I Aarhus er det lykkedes det lokale vandforsyningsselskab at omlægge spildevandsanlægget fra kun at rense spildevand til også at fungere som et kraftvarmeværk.

I 2014 producerede spildevandsanlægget i Aarhus 140 % el og 2,5 GWh overskudsvarme, der overføres til byens fjernvarmesystem, så CO2-aftrykket reduceres. Den samlede varme- og elproduktion svarer til en energiproduktion på 190-200 %, hvilket er 90 % mere, end anlægget forbruger. 

Det opnås ved hjælp af avanceret procesoptimering og ved at benytte over 120 VLT® AQUA Drive-frekvensomformere med variabel hastighed fra Danfoss som styringer på næsten alt roterende udstyr. Frekvensomformerne gør det muligt for spildevandsanlægget at tilpasse produktionen til belastningsændringerne i 24 timers-cyklussen og spare energi. Når det udføres optimalt, sikrer det også den maksimale mængde slam/kulstof til rådnetanken, hvilket danner gas, der kan bruges til både el- og varmeproduktion.

Visionen for Aarhus Vand er at udvide energiproduktionen endnu mere for at opnå så meget overskudsenergi fra spildevandsrensningsanlæggene, at energiforbruget til byens drikkevandsforsyning også kan dækkes. Det vil forvandle kommunens største elforbruger til en energineutral virksomhed.

Mere om
VLT® AQUA Drive-video
VLT®-frekvensomformere til vand- og spildevandsapplikationer

Engineering the World of Tomorrow

Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.

Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.

Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.