Aktuatorer til sædeventiler

  • Overblik
  • Værktøjer og apps
  • FAQ
  • Casestudier
  • Videoer

Danfoss' elektriske aktuatorer, der er beregnet til at blive anvendt i kombination med vores reguleringsventiler, gør det hele meget nemmere takket være fremragende reguleringseffektivitet og kvalitetsfunktioner. Aktuatorerne sørger for risikoreduktion ved hjælp af bedre overbelastningsbeskyttelse, hvilket sikrer problemfri drift af aktuatoren inde i systemet.

De motorstyrede reguleringsventiler sikrer stabil og nøjagtig vandregulering. Det resulterer i bedre temperaturregulering, hvilket igen giver større komfort for slutbrugeren. Gode reguleringsforhold og hurtige reaktionstider i forhold til ændringer i krav til forsyningen af varmt brugsvand er blot nogle af de funktioner, der er nødvendige for at sikre optimal reguleringseffektivitet.

Aktuatorfunktioner:

  • Antioscillation
  • Reguleringsforhold
  • Spindelvandringsbegrænsning
  • Splitkarakteristik
  • Modifikation af reguleringskarakteristik (65X-aktuatorer)

Funktioner og fordele

Nem udvælgelse, installation, idriftsætning og vedligeholdelse er lig med lavere tidsforbrug, lavere pris og mindre besvær

Indbygget beskyttelse mod overophedning og overbelastning af elmotoren.

Ekstern LED-visualisering og signalafgivelse sparer tid og kræfter under installation og idriftsætning af MCV'er

Værktøjer og apps

Applikationsguide

FAQ

AMV og AME er betegnelser, der beskriver, hvordan aktuatoren styres. AMV betyder, at aktuatoren er enten 2-punkts- eller 3-punktsreguleret, AME betyder, at aktuatoren har modulerende styring. Det er en meget vigtig forskel, for de forskellige regulatortyper passer ikke til en hvilken som helst applikation.
Aktuatorer med modulerende styring, AME, er beregnet til præcis regulering af flowet, fordi de også har tilbageføringssignal og kan placere sig meget præcist i overensstemmelse med signalet fra regulatoren. Derudover har AME-aktuatorer (der også sommetider kaldes den elektroniske version af aktuatorer) flere funktioner på DIP-omskiftere og giver kunden langt større fleksibilitet og flere reguleringsvariationer.
AMV-aktuatorer har sædvanligvis som standard ikke noget aktivt retursignal, medmindre der anvendes et indbygget potentiometer, og de er ikke lige så præcise, når det drejer sig om flowregulering, men de er stadigvæk en virkelig god løsning i forhold til kundernes krav og behov.

En passende erstatning kunne i øjeblikket være AME 655- eller AME 55-aktuatorer. Der vil også komme en AME 685-aktuator, der kan anvendes.
Se de tekniske detaljer for AMB 162-/182-aktuatorer: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

De fleste aktuatorer fungerer ikke på AC- og DC-spænding, fordi de anvender synkronmotorteknologi. Der er i øjeblikket nye BLDC-motorer på vej, og denne teknologi kan fungere på AC- eller DC-aktuatorer takket være den såkaldte serielle tilslutning mellem stator og rotor på elmotoren.
Denne type aktuatorer, for eksempel AME 435 og AME 655/658/659, kan fungere med AC-eller DC-spænding, men kun til 24 V i en og 230 V i en anden version af aktuatoren, ikke begge dele samtidig. Hvis du har DC-spænding i dit system og har en AC-aktuator, anbefaler vi, at du finder en passende erstatning eller installerer en inverter i dit system.
Se de tekniske detaljer for AME 435-aktuatorer: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

AUX-omskiftere er ekstra omskiftere i aktuatoren, der sender signaler til modtageren (kan være en anden aktuator, en kedel, en pumpe eller en regulator), når det specifikke punkt i aktuatorpositionen passeres, hvilket sædvanligvis er når aktuatorens endepositioner er nået (helt åben eller helt lukket).

Sikkerhedsfunktionen er en aktuatorfunktion, der er obligatorisk i henhold til loven eller kundekrav, der lukker eller åbner ventilen i tilfælde af strømsvigt. Det sker ofte, at der opstår strømsvigt, og i så fald styres ventilen ikke længere. Det kan resultere i katastrofale konsekvenser for applikationen/branchen, og vigtigst af alt; for sikkerheden for alle, der befinder sig i nærheden af ventilen, da der kan være over 130 °C varmt tryksat vand i systemet.
Ved hjælp af sikkerhedsfunktionen kan du åbne eller lukke ventilen automatisk (ved hjælp af fjederen inde i aktuatoren), hver eneste gang der opstår strømsvigt. SD betyder "spring down" (fjeder ned), og det vil bevæge aktuatoren til den laveste endeposition. SU betyder "spring up" (fjeder op), og det vil bevæge aktuatoren til den højeste endeposition. Du finder begge versioner i Danfoss' portefølje.
Se udvalget af aktuatorer: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

Svaret er JA. Aktuatorer har normalt lineær karakteristik, men på de nye AME-aktuatorer, som for eksempel AME 435 og AME 655/658/659, kan du skifte karakteristik på aktuatoren ved hjælp af DIP-omskifterindstillinger. Se databladene for at få flere oplysninger.

På alle AME-aktuatorer kan du vælge enten spændingsindgangssignal fra regulatoren (U) eller strømsignal fra regulatoren (I) på en DIP-omskifter. Der er også mulighed for at vælge, at aktuatoren enten skal arbejde fra 0(2)-10V-signalet eller fra 0(4)-20mA-signalet fra regulatoren.

Hastigheden for de aktuatorer, der benytter synkronmotorer, er fastlagt på en frekvens, der anvendes i 230 V AC-forsyningsspændingen. Du kan øge hastigheden for aktuatoren, hvis du bruger en 60 HZ-forsyningsspænding. Men denne løsning anbefales ikke, da du så ikke vil kunne vide, hvor meget hurtigere aktuatoren rent faktisk bevæger sig.
Vi anbefaler, at du vælger Danfoss' AME-aktuatorer med BLDC-motorteknologi, da de har mulighed for hastighedsvalg på DIP-omskifter. For eksempel kan AME 655/658/659-aktuatorer bevæge sig med enten 2 s/mm eller 6 s/mm, afhængigt af indstillingen på DIP-omskifteren. Kontakt vores salgsorganisation for at få oplyst, hvilke aktuatorer, der har valgbar hastighed.

Det sker ofte, at aktuatoren har større vandring end ventilen. Danfoss' aktuatorer har en selvidriftsættende protokol, hvor de automatisk finder endepositionerne for den ventil, de er monteret på. Aktuatoren husker selv de pågældende positioner og tilpasser sin vandring til ventilen. På den måde kan der spares masser af tid og besvær under installering/idriftsætning af aktuatoren på ventilen.

Ja, det er nødvendigt med en adapter til denne kombination på grund af et andet design af ventilhalsen på DN 65-80-serien. Den adapter, der skal bruges for at aktuatoren kan monteres på ventilen, er 065Z0312.

Casestudier

Videoer