Frekvensomformere til vandpumpning

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os
Produktion af drikkevand

Produktion af drikkevand

Uanset om der anvendes overfladevand eller grundvand til vandproduktionen, kan frekvensomformere fra Danfoss bidrage til at optimere processen og reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne. En typisk applikation er styring af dykpumper, hvor den integrerede avancerede minimumhastighedsovervågning sikrer tilstrækkelig smøring til at beskytte pumpen. Der opnås energibesparelser ved at vælge brønde ud fra vandniveauhøjden. VLT® AQUA Drive FC 202 bruges også i vid udstrækning i afsaltningsindustrien til styring af indløb og højtrykspumper samt boosterpumper i forhold til energiudnyttelse.

Distribution af drikkevand

Distribution af drikkevand

I vandforsyningen er drikkevandsdistributionen typisk den største energiforbruger. Samtidig er et udslip på 25–50 % ikke usædvanligt. Ved at opdele vandforsyningen i trykzoner kan det gennemsnitlige tryk ofte reduceres med 30–40 %. VLT® AQUA Drive FC 202 bruges også i vid udstrækning til at booste pumpestationer for at regulere trykket i hver enkelt trykzone. Integrerede applikationssoftwarefunktioner, såsom sleep mode, detektering af tørkørsel, automatisk energioptimering (AEO), kaskadestyring, automatisk flowkompensering og rampefunktioner bidrager til at forenkle anlægget og gøre det mere pålideligt, reducere risikoen for trykstød, styre trykket og reducere energiforbruget. 

Kunstvanding

Kunstvanding

Fordi adgangen til vandressourcer bliver mere knap i nogle dele af verden, bliver effektiv og bæredygtig kunstvanding stadigt vigtigere. Det handler alt sammen om at levere tilstrækkeligt vand til at opnå et maksimalt afgrødeudbytte uden at bruge mere vand og energi end absolut nødvendigt. Frekvensomformere fra Danfoss tilpasser tryk eller flowhastighed til det faktiske behov. Og integrerede applikationssoftwarefunktioner bidrager både til at beskytte rørsystemet ved at begrænse trykboost og til at reducere energiforbruget.

Den ultimative løsning, og en hurtigtvoksende trend, i forhold til at reducere energiforbruget er at gøre brug af soldrevne pumper. Danfoss Drives har udviklet en dedikeret serie af vekselrettere til præcis dette formål. Produktprogrammet fra VACON® omfatter en særligt udviklet kapsling til dette miljø samt avanceret software, som betyder, at driften ikke skal indstilles, selvom skyerne delvist blokerer for, at sollyset kan nå frem til solcellepanelerne.

Kanaliseringssystem til spildevand

Kanaliseringssystem til spildevand

Energioptimering og SCADA-styring af kanaliseringssystemet til spildevand er også en hastigt voksende trend. Ved hjælp af den integrerede udrensningsfunktion i VLT® AQUA Drive FC 202 er det muligt at forbedre pumpeeffektiviteten med 15–30 % og også reducere vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt. Udrensningsfunktionen forhindrer pumpeeffektiviteten i at falde ved at øge polarisationen, og det forlænger intervallerne for pumpevedligeholdelse. Når man bruger en frekvensomformer sammen med et SCADA-system, er det også muligt at sikre maksimal udnyttelse af volumenkapaciteten i kanaliseringssystemet i forhold til vandoverløb under uvejr.

Reduceret udslip og energiforbrug følges ad

Reduceret udslip og energiforbrug følges ad

Den energi, der bruges i vandforsyningssystemet, udgør typisk 60–80 % af det samlede energiforbrug i hele vandforsyningssystemet. Ved at tilpasse trykket til det reelle behov ved hjælp af trykzoner og boosting af pumpestationerne kan du opnå energibesparelser på 25–40 %. Samtidig kan du reducere vandudslippet med 30–40 %.

Regulering af trykket i forsyningsnettet kan også give følgende fordele:

  • En reduktion på 40–55 % i antallet af nye brud på rørene 
  • En reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne og af dyre reparationer på rør og veje
  • Begrænset risiko for bakterier og forurening af brugsvand (infiltration)
  • Længere levetid på forsyningsnettet 
  • Udskydning af investeringer i anlægsopgraderinger
  • Reduceret risiko for vandslag

Såsædsvirksomheden Jurex sparer 35 % på energiforbruget på kunstvandingspumpe

Den rumænske såsædsvirksomhed Jurex srl installerer frekvensomformerne VLT® AQUA Drive i deres nye kunstvandingspumpestation.

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.