Frekvensomformere til pumper

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os
Køling, aircondition, pumpe, pumpestyring, glycolforsyning, lækagebeskyttelse, flowkompensering

Øg systemydeevnen via pumpeoptimering

I køle- og airconditionapplikationer kan du øge systemydeevnen betydeligt ved at optimere pumpedriften. Med flere kontrolfunktioner dedikeret til pumper og intelligente beskyttelsesegenskaber optimerer frekvensomformere fra Danfoss produktionen og beskytter frekvensomformeren, motoren og udstyret i systemet. De sikrer også optimeret væskeforsyning i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør.

Kontinuerlig vand- eller glycolforsyning kan sikres i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Eksempelvis forhindres overbelastning ved at reducere hastigheden, og forsyningen sikres ved et lavere flow.

Lækagebeskyttelse

Funktioner som Dry Pump Protection og End of Curve , som er integrerede i frekvensomformere fra Danfoss, er relateret til situationer, hvor pumpen kører uden at skabe det ønskede tryk – eksempelvis hvis et rør er utæt. I den situation aktiverer frekvensomformeren en alarm, slukker for pumpen og udfører andre forhåndsprogrammerede handlinger.

Du kan opnå betydelige energibesparelser og reducere installationsomkostninger takket være flowkompensering i både ventilator- og pumpesystemer. En trykføler monteret tæt på ventilatoren eller pumpen leverer en reference, så trykket kan holdes konstant i afladningsenden af systemet. Frekvensomformeren justerer konstant trykreferencen for at følge systemkurven.

En kørende pumpe vil normalt bruge mere strøm, jo hurtigere den kører i forhold til en kurve, der bestemmes af pumpe- og applikationsdesignet. Funktionen No flow/Low flow (ingen eller lav gennemstrømning) registrerer situationer, hvor pumpen kører hurtigt men ikke er fuldt belastet. Det kan være tegn på, at vandcirkulationen er stoppet, pumpen er løbet tør, eller at et rør lækker. Kontinuerlig væskeforsyning kan sikres i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Eksempelvis kan overbelastning forhindres ved at reducere frekvensomformerhastigheden – og dermed sikres en lavere gennemstrømning.

Opnå ekstra energibesparelser

Automatisk energioptimering (AEO) leverer yderligere energibesparelser på helt op til 5 %. Denne funktion matcher indgangsstrømmen til den faktiske motorhastighed og belastning, og den trækker kun den mængde effekt, der er nødvendig for at opnå motormagnetisering og drift med den pågældende belastning. Det forhindrer yderligere termiske tab i motoren.

Med virkningsgrader på op til 99 % og en reel effektfaktor på over 0,9 er frekvensomformere fra Danfoss betydeligt bedre end sammenlignelige apparater. Der er allerede taget højde for tab på spjæld og filtre i klassificeringen. Det reducerer ikke kun de direkte energiomkostninger for selve frekvensomformeren, men også omkostningerne til køling eller afledning af yderligere varme.

Verdens grønneste hotel bruger 60 % mindre energi

Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel optimerer energieffektiviteten og omkostningseffektiviteten med VLT® HVAC Drive FC 102.

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.