Frekvensomformere til ventilatorer

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os
Ventilationsaggregater (AHU), tagaggregater, aircondition, ventilator

Få mere ud af dine ventilationsaggregater

Ny lovgivning, der vedtages rundt omkring i verden, inklusive strengere effektivitetsstandarder for tagaggregater i USA og ventilationsapparater i Europa, kræver variabel hastighedsstyring i de fleste ventilationsaggregater. Nogle standarder kræver derudover visuelle advarsler ved skift af installerede filtre for at sikre driftseffektivitet. Frekvensomformere fra Danfoss er på enestående vis egnet til at opfylde disse behov og endnu mere.

Overvågning af luftfiltre til AHU'er

Det kan være en dyr ekstraomkostning at opfylde kravene til visuel filterovervågning, især når der kræves en ekstern kapsling til at huse trykføleren. For at gøre tilføjelsen af disse trykfølere nemmere og mere omkostningseffektive har vi udviklet optionen VLT®-tryksender PTU 025. Denne option har tre trykområder op til 2.500 Pa og kan nemt monteres direkte på VLT® HVAC Drive, uden at der er behov for en ekstra ekstern kapsling.

Tryk til flowkonvertering

Du kan reducere dit airconditionudstyr ved at anvende frekvensomformere fra Danfoss, som giver et fast flow eller fast differentialflow, hvilket fjerner behovet for en ekstern flowføler. Som resultat heraf kan du optimere dit energiforbrug og reducere systemkompleksiteten, samtidig med at komfortniveauet forbedres.

Brandsikkerhed

I tilfælde af brand kan sikkerhedsfunktionen med brandtilsidesættelsestilstand forhindre frekvensomformeren i at standse for at beskytte sig selv. Den vil i stedet fortsætte med livsnødvendig ventilatordrift på trods af styresignaler, advarsler og alarmer. Brandtilsidesættelsestilstand er afgørende for at sikre, at personer er i stand til på sikker vis at evakuere bygningen i tilfælde af brand.

Lavere energiforbrug hos Friends Arena

200 frekvensomformere fra Danfoss optimerer energistyring til ventilatorer og pumper og forbedrer sikkerheden på Sveriges største stadium.

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.