Hvorfor CO₂ i industrikøling?

Ikke-giftigt og ikke-brandbart kølemiddel

CO2 er sammen med ammoniak, kulbrinter som f.eks. propan og butan og vand blandt de såkaldte "naturlige" kølemidler. Selvom ammoniak er et fantastisk universalkølemiddel til industrielle køleapplikationer, er brugen af ammoniak nogen gange begrænset i områder, hvor giftigheden eller brændbarheden er et problem.

I disse og i en række andre applikationer gør de unikke egenskaber ved CO2 det til et attraktivt alternativ: 

CO2 er både ikke-giftigt og ikke-brændbart. Kaskade- eller sekundære CO2-systemer er en fremragende løsning til brug på steder, hvor det kun er tilladt at bruge en begrænset mængde ammoniak.

CO2-kaskadesystemer er meget effektive til applikationer med lav temperatur, f.eks. til frysning af fisk. Med CO2 er det muligt at indfryse fisk hurtigere og til lavere temperaturer, hvilket dermed forbedrer kvaliteten og forbruger mindre energi end i den samme fryseproces med andre kølemidler.

CO2 er fremragende som brine. Cirkulationshastigheden, der er nødvendig for effektiv frysning med CO2, er meget lav, hvilket dermed reducerer størrelsen på pumperne samt energiforbruget. Varmeoverførselseffektiviteten af CO2 er næsten konstant for alle praktisk mulige temperaturer, hvilket gør det meget attraktivt som brine til applikationer med lave og mellemhøje (op til 0 ºC) temperaturer.

Den teknologiske udvikling siden 1920'erne har udryddet mange af de hindringer, der har været i forbindelse med brugen af CO2. Brugere af CO2 skal imidlertid stadig kende til stoffets unikke egenskaber og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå problemer i deres køleanlæg. Danfoss' specialister kan hjælpe dig med at vælge egnede komponenter, og litteraturen, som du finder på dette websted, dækker en stor del af Danfoss' erfaring med CO2-applikationer.