Brandbekæmpelsessystemer til marine- og offshore-industrien

 • Overblik
 • Kontakt os
Brandbekæmpelsessystemer til marine- og offshore-industrien

Komplet brandbekæmpelsessystemdesign til skibe

I de seneste år er sikkerhed om bord på skibe blevet et vigtigt fokusområde for skibsværfter, skibsejere og operatører. Forestil dig, at der opstår brand på et skib midt på havet – det kunne få katastrofale følger. Du kan ikke ringe til brandvæsenet, og der er ingen flugtveje udover at hoppe i havet. Det stiller store krav til sikkert brandslukningsudstyr såvel som en veluddannet besætning.  Brandbekæmpelsesløsninger fra Danfoss til marine- og offshore-industrien giver optimal brandsikkerhed om bord på skibe for passagerer og besætning, samtidig med at aktiver beskyttes, og nedetid holdes på et minimum.

Højtryksvandtåge – den hurtigst voksende teknologi til brandbekæmpelse

Højtryksvandtåge – den hurtigst voksende teknologi til brandbekæmpelse

I dag er højtryksvandtågeteknologi en af de mest progressive brandbekæmpelsesteknologier inden for marinesegmentet. Danfoss var en af pionererne på dette marked og har dokumenteret ekspertise i installationer på verdensplan.

Der er en stigende efterspørgsel på SEM-SAFE® højtryksvandtåge som en effektiv metode til at kontrollere brande i ethvert område på skibet, fra maskinrum til kahytter. Det minimale vandforbrug kombineret med gode kvælningsegenskaber gør højtryksvandtåge til en optimal metode til at yde sikkerhed i alle fareområder på skibet. 

SEM-SAFE® er et højtryksvandtåge-brandbekæmpelsessystem, der anvender meget fine dråber, der frigives gennem dyser ind i de beskyttede områder. Systemet omfatter en højtrykspumpeenhed, sektionsventiler, rør og vandtågedyser.

SEM-SAFE® højtryksvandtågedyserne aktiveres omgående, når en brand registreres, for at sikre den bedst mulige brandbeskyttelse for passagererne og besætningen om bord på skibet.

SEM-SAFE® højtryksvandtågesystemet fra Danfoss kan beskytte alle områder på et skib, uden at der er behov for ekstra teknologier.  Dette gør SEM-SAFE® til en omkostnings- og tidsbesparende løsning, når det gælder installation, vedligeholdelse og drift.

Lavtryks-CO2 – revolutionerende brandbekæmpelse om bord på skibe

Lavtryks-CO2 – revolutionerende brandbekæmpelse om bord på skibe

SEM-SAFE®-systemer med lavtryks-CO2 er beregnet til brug, hvor store maskinområder kræver beskyttelse med kuldioxid. Fordelen ved et lavtrykssystem er, at en enkelt tank erstatter et stort antal CO2-cylindere med en vægtbesparelse på ca. 50 %. Tanken, hovedventiler, distributionsventiler, køleskabe og tilknyttede styreenheder leveres ledningsmonteret samt formonteret på en fælles stålramme.

SEM-SAFE® med lavtryks-CO2 tilbyder lavere omkostninger og mere sikker drift for værftet, ejeren og besætningen.

Fordele for skibsværftet:

 • Skinnemonteret og testet enhed
 • Mindre tid til kontrol og verificering
 • Plug & Play
 • Ingen risiko for manglende dele
 • Rummets størrelse: Værftet får større frihed med hensyn til skibsdesign, så pladsen kan bruges til et andet formål, for eksempel cargo mm.
 • Håndtering er hurtigere og nemmere
 • Lavere vægt gør det nemmere for værftet/designselskabet at opfylde ejerens specifikationer
 • Installationens lavere vægt reducerer brændstofomkostninger

Fordele for skibsejeren:

 • Systemsikkerhed og komfort for besætningen
 • Kortere behandlingstid
 • Genopfyldning går meget hurtigere end med højtryks-CO2-cylindere

Fordele for skibsbesætningen:

 • Elektronisk overvågning af lækager
 • Lav alarm ved 5 % indholdstab
 • Genopfyldning af tanken tager kun 10 timer
Sikrere sørejser for alle skibsfartøjer

Sikrere sørejser for alle skibsfartøjer

Det er afgørende, at dit brandbekæmpelsessystem er pålideligt, sikkert og tilpasset dit skibsfartøj. Baseret på vurderinger og et tæt samarbejde med skibsarkitekter, søfartsmyndigheder og skibsdesignere anbefaler vi den mest velegnede brandbekæmpelsesløsning til hvert specifikt fartøj:

 • Container og bulk carrier-skibe
 • Tankskibe
 • RO-RO- og PCTC-fartøjer (fartøjer til biler og lastbiler)
 • Passager- og krydstogtskibe
 • Flåde- og patruljeskibe
 • Forsyningsskibe
 • Søfartøjer
 • Yachts
 • Specielle fartøjstyper såsom supportfartøjer til minedrift og dykning

Dedikeret til marineapplikationer

Danfoss har specialiseret ekspertise inden for integrering af udstyr og processer. Vi tilbyder vores enestående evne til at forstå og identificere vores kunders behov og krav. Vores prioritet er at skabe langvarige kunderelationer på det globale marked baseret på vores fremragende evne til at levere komplette løsninger og innovative designs.

Som følge af vores fleksible tilgang kan vi reagere hensigtsmæssigt i hvert enkelt tilfælde og udpege det system, der er mest egnet til applikationen.

SEM-SAFE® brandbekæmpelsessystemer er blevet afprøvet og anerkendt af alle førende klassificeringsorganisationer og nationale søfartsmyndigheder, inklusive ABS, BV, DNV, FM, GL, KRS, LRS, NK, PRS, CCS, RMRS, RINA med flere. Foruden de eksterne godkendelser benytter vi også interne testfaciliteter, der er accepteret af DNV, LR og BV, til komponenttestning af dyser, og som omfatter følgende tests: lækage, hydrostatisk, vibration, varmechok, vandslag, vakuum, belastningskorrosion og coating.

Kontakt os

Kontakt SEM-SAFE® brandbekæmpelsesteamet for at få flere oplysninger