Brændstof-, olie- og vandrensning

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Højtydende brændstof-, olie- og vandrensningssystemer

Sikker drift om bord på skibet kræver vigtige supportsystemer, f.eks. kølevand, brændselsolie, ladeluft, kedler eller smøringsolie. Der kræves talrige komponenter såsom centrifuger, varmevekslere, filtre og separatorer til at holde disse systemer rene og frie for skadelig forurening.

Danfoss leverer et bredt udvalg af følere og pressostater og termostater, som overvåger driften af supportsystemerne og udløser alarmer i tilfælde af fejl, der kan udgøre en fare for motorerne eller andre vigtige systemer. Alle produkter er udstyret med de nødvendige marinegodkendelser.

Funktioner og fordele

Pålidelig og forudsigelig drift af altafgørende skibssupportsystemer

One-stop-shop til marinegodkendte følere, pressostater og termostater, transmittere og ventiler

Høj driftssikkerhed og lang levetid for supportsystemer

Ekspertviden om brændstof-, olie- og vandrensningssystemer i marineapplikationer

Alle nødvendige marinegodkendelser

Relaterede produkter

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.