Danfoss Enterprise Services

 • Overblik
 • Kontakt os

Introduktion til Danfoss Enterprise Services

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor du har brug for døgnovervågning af dine butikker? Det er der mange gode grunde til, og den første er god fødevarekvalitet og høj fødevaresikkerhed. Takket være den effektive døgnovervågning kan du tilbyde dine kunder friske og lækre fødevarer døgnet rundt, samtidig med at du lever op til alle sikkerhedsstandarder. Når du benytter dig af automatisk overvågning og fjernovervågning, betyder det også, at du opnår omkostningsbesparelser i forhold til konstant optimal ydeevne, et reduceret energiforbrug og færre servicetilkald. Og endelig kan du sove trygt om natten med en viden om, at din butik kører optimalt, og hvis der skulle opstå et problem, får du med det samme besked og hjælpen er på vej.

Computerskærm – Danfoss

Login

Log ind på den cloudbaserede Danfoss Enterprise Services-platform for at få mere at vide.

Danfoss Enterprise Services er en cloudbaseret serviceplatform, der indsamler alarmoplysninger og andre driftsdata, så du kan få et dybtgående indblik i din butiks ydeevne. Med Danfoss Enterprise Services får du specifikke data i realtid, som du kan handle på, hvilket giver dig mulighed for at træffe hurtige beslutninger og reagere på fakta. 

Serviceporteføljen giver dig mulighed for at beskytte din forretning, dine kunder og lokalmiljøet ved at reducere fødevarespild og forbedre energi- og kølemiddeleffektiviteten. Samtidig giver det omfattende servicetilbud dig dokumenterede besparelser i forhold til energi, udstyr og arbejdskraft.

Danfoss har veldokumenterede resultater i forhold til at levere Enterprise Services til mere end 8.000 butikker verden over. Vi indsamler over en million datapunkter hver uge. Vi håndterer mere end tre millioner alarmer årligt. 

Danfoss Enterprise Services er en del af vores Smart Store-koncept, der hjælper dig med at maksimere energieffektiviteten, optimere fødevaresikkerheden og tænke fremad med big data og bekæmpe klimaforandringerne.

Læs mere om servicemodulerne i punkterne herunder.

Funktioner og fordele

Kontinuerlig fjernstyring sikrer fødevaresikkerhed døgnet rundt og reducerer fødevarespild

Høje sikkerhedsniveauer i den daglige drift

Høj energieffektivitet i alle elektriske installationer, der bruges til køling, HVAC og belysning

Dataindsamling på virksomhedsniveau giver mulighed for benchmarking på tværs af lokationer

Automatisk HACCP- og TQI-rapportering frigør arbejdskraft

Med Danfoss Alarm Management (alarmhåndtering) får du alarmovervågning, alarmunderretninger og tilkaldebesøg døgnet rundt hele året til dit køle-, HVAC-, el- og belysningsudstyr mv. Alle alarmer analyseres af Danfoss' eksperter, og tilkaldebesøg udføres med det samme, hvis der opstår kritiske problemer. Du får et unikt bruger-ID og en unik adgangskode, så du kan få adgang til dine butiksdata på et online dashboard, som er tilgængeligt via internettet fra en hvilken som helst computer, tablet eller telefon.

Hvad får du ud af det?

 • Overvågning af køling, HVAC, el, belysning og andet udstyr døgnet rundt hele året 
 • Alarmforespørgsel og diagnostik
 • Alarmunderretning og tilkaldebesøg i tilfælde af kritiske problemer
 • Nem adgang via computer, tablet eller telefon

Danfoss Compressor Status (kompressorstatus) sikrer, at din strømforsyningsenhed yder optimalt, uanset driftsbetingelser, omgivelsestemperaturer og indkøbsmønstre. Compressor Status giver dig mulighed for at gennemgå og benchmarke kompressorernes driftsperioder på tværs af butikker, så driftseffektiviteten forbedres.
Compressor Status overvåger kompressorernes driftsperioder, antallet af starter samt problemer med dimensioneringen eller kapaciteten. Tjenesten gør det også muligt at administrere kompressorens startbetingelser for at undgå kraftige påvirkninger fra indkoblingsstrømmen. 

Hvad får du ud af det?

 • Oplysninger i realtid om driftstilstandene for kompressorens strømforsyningsenhed
 • Kontinuerlig overvågning, så kompressorfejl (dvs. antal starter pr. time) undgås
 • Korrekt/forkert dimensionerings-/kapacitetsregulering ved strømforsyningen
 • Oversigt over individuelt kompressorforbrug 
 • Kontrollerede startbetingelser, så kraftige og omkostningsfulde påvirkninger fra indkoblingsstrømmen undgås

Med de stigende priser på kølemidler og det stadigt større fokus på miljøbevidsthed er læksøgning blevet en integreret del af driften og vedligeholdelsen af butikken. Læksøgningstjenesten leverer et visuelt rapporteringsværktøj samt alarmindikator, der kan bruges på virksomheds-, butiks- og zoneniveau til at finde og udbedre lækager.

Hvad får du ud af det?

 • Øjeblikkelig læksøgning, der giver mulighed for hurtig udbedring
 • Miljøbeskyttelse
 • Omkostningsbesparelser 

Danfoss Refrigerant Level (kølemiddelniveau) er en tjeneste, som til enhver tid sikrer korrekt fyldning af dit kølemiddelsystem. De visuelle realtidsmålere og de mere dybdegående rapporteringsværktøjer fra Danfoss Refrigerant Level sikrer fødevaresikkerheden og beskytter mod fødevarespild. 

Hvad får du ud af det?

 • Kontinuerlig overvågning af kølemiddelniveauerne, der sikrer, at de fyldes op i rette tid
 • Pålidelig drift, der sikrer høj fødevaresikkerhed og mindre fødevarespild

Med en HACCP- eller temperaturkvalitetsrapport kan du altid dokumentere, at varerne i dine kølemøbler og kølerum opbevares under ideelle temperaturbetingelser. Med Danfoss' Automated HACCP & TQI Reporting (HACCP- og TQI-rapportering) sker HACCP- og TQI-rapporteringen automatisk og lever op til alle nationale og internationale standarder.

Hvad får du ud af det?

 • Automatisk og kontinuerlig rapportering tilgængelig for hvert kølemøbel/kølerum døgnet rundt
 • Overholdelse af lovmæssige fødevarestandarder
 • Besparede arbejdstimer til dataindsamling og -rapportering
 • Tilpasset rapportering, der passer til dine specifikke behov

Sætpunktskontrol får din butik til at køre effektivt. Hvis vejret er usædvanligt varmt, hvis en helligdag tiltrækker flere kunder end normalt, eller hvis det er overskyet, kan dine medarbejdere tilpasse kølemøbeltemperaturen eller skrue op for belysningen, så kunderne får en behagelig oplevelse. Men hvem husker at justere sætpunkterne igen den næste dag? 

Danfoss Global Setpoint Control (global sætpunktskontrol) giver dig mulighed for altid at anvende optimale sætpunkter til køling, HVAC og belysning. Tjenesten kan tilsidesætte manuelle sætpunkter, tilbageføre alle sætpunkter til de oprindelige, ideelle indstillinger eller foretage sætpunktsændringer på tværs af grupper af butikker.

Hvad får du ud af det?

 • Høj ydeevne takket være kontrol af sætpunktsændringer på tværs af virksomheden 
 • Nem nulstilling til de originale, ideelle indstillinger via fjernadgang
 • Udførelse af sætpunktsændringer på et forudbestemt tidspunkt eller efter en forudbestemt plan på tværs af butikker
 • Planlægning af tilbagevendende opgaver mhp. standardoverholdelse

Efter idriftsættelsen er det altafgørende at sikre og optimere dit afkast. Dine medarbejdere ønsker at give dine kunder fremragende service og kvalitetsprodukter. I deres forsøg på at levere denne kundeoplevelse kan det være, at de forsøger at ændre systemindstillingerne, uden at de har tilladelse til at gøre det.

Danfoss Password Lockdown (adgangskodelåsning) beskytter mod uautoriserede ændringer til butikkens front end eller regulatorerne under den daglige drift. Det kræver et opkald til Danfoss Enterprise Services for at låse systemet op. Der kan oprettes midlertidige adgangskoder til bestemte tidsperioder og systemfunktioner. Al adgang registreres med oplysninger om brugeren, årsagen til ændringen, påkrævede ændringer og dato/tidspunkt for ændringerne.

Hvad får du ud af det?

 • Driftssikkerhed
 • Beskyttelse mod uautoriseret brug
 • Dokumentation af brugere og udførte ændringer

Energi udgør en stor del af driftsomkostningerne i food retail. Kontinuerlig overvågning og analyse i realtid kan betydeligt forbedre energieffektiviteten i dine butikker og din virksomheds bundlinje. 

Danfoss Energy Information Service (energioplysningstjeneste) bruger eksisterende energioplysninger til at angive basislinjen for og benchmarke butikkens energiforbrug. Du får indblik i det aktuelle forbrug sammenlignet med historiske data, så du kan forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne.

Hvad får du ud af det?

 • Spar på energiregningen, og maksimer overskuddet
 • Benchmark butikker, hvor investeringer i energioptimering skal prioriteres
 • Benchmark udstyr og løsninger til at forbedre effektiviteten 

Idriftsættelse finder normalt sted, inden nye butikker eller nyt udstyr sættes i drift. Men for at få det bedste ud af dine butikker bør der være en kontinuerlig idriftsættelse for at sikre betydelige fordele i forhold til høj ydeevne, reduceret energiforbrug og besparelser på driftsomkostningerne. 

Danfoss Continuous Commissioning Process (kontinuerlig idriftsættelsesproces) stiller et erfarent team af energieksperter til rådighed, som analyserer butikkens drifts- og energidata via fjernadgang for at sikre kontinuerlig høj ydeevne og maksimal energieffektivitet og besparelser.

Hvad får du ud af det?

 • Kontinuerlig høj ydelse
 • Opnå besparelser på energiregningen 
 • Identificering af enheder, der har forringet drift, samt anbefalinger til forbedringer

Supermarkeder er store energiforbrugere i de lokalsamfund, som de er en del af. Efterspørgselsstyring giver dagligvarebutikker mulighed for at spille en betydelig rolle i forhold til at reducere eller flytte elforbruget under spidsbelastningsperioder.

Danfoss Demand Response (efterspørgselsstyring) giver mulighed for at udnytte støtteordninger fra forsyningsselskabet ved at reducere brugen af el i spidsbelastningsperioder.

Hvad får du ud af det?

 • Et grønt og ansvarligt image 
 • Besparelser på energiregningen
 • Ekspertrådgivning om lastdeling og netinteraktion
 • Vedholdende fokus på fødevaresikkerhed

Ingen systemer er bedre end eksperterne bag dem. Under den daglige drift kører dine systemer problemfrit, men pludselig kommer dagen, hvor du har brug for menneskelig intervention pga. af en uventet situation. 

Danfoss Remote Assist (fjernhjælp) yder support, når du har brug for det. Fra tilsidesættelser af belysning eller programmering af ændringer til planlagte programtilbagetrækninger – vores overvågningseksperter står klar døgnet rundt til at hjælpe dig. 

Hvad får du ud af det?

 • Pålidelig drift døgnet rundt
 • Øjeblikkelig hjælp i uforudsete situationer
 • Eksperthjælp døgnet rundt

Det kan være tidskrævende at holde sig opdateret om butikkens drift. Månedlige overordnede rapporter er en uvurderlig hjælp til denne opgave og danner rygraden i effektiv drift og kontinuerlige forbedringer. 

Danfoss Executive Reports (overordnede rapporter) giver et månedligt, sammenfattet overblik over butikkerne, så du konstant kan forbedre ydelsen på alle serviceområder – fra kølemiddelniveauer til gentagne alarmer og benchmarks for energiforbrug. 

Hvad får du ud af det?

 • Høj ydelse og kontinuerlig forbedring af butikker
 • Faktabaseret beslutningstagning
 • Benchmarks på tværs af butikker

Stor værdi i big data i Smart Stores

Dagligvarebutikkerne får stadigt flere og flere oplysninger til rådighed, og de benytter sig af big data som aldrig før – ikke kun til at øge indtjeningen og kundeloyaliteten, men også til at sikre effektiv drift af butikkerne. Dataintegration og -tilslutning giver mulighed for fuld gennemsigtighed, ny viden og proaktiv beslutningstagen på tværs af butikkerne, hvilket tilfører værdi til bundlinjen og til kundeoplevelsen.

I forhold til alle de nye muligheder, der opstår fra brugen af big data, er Danfoss Smart Store under konstant udvikling for at udnytte mulighederne. Når driftsomkostningerne til elektriske enheder ses over en 10-årig periode, udgør de 90 % af de samlede levetidsomkostninger. Med andre ord betaler det sig at bruge big data til at overvåge, styre og drive dine systemer med henblik på maksimal effektivitet.

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.