Mobil CO₂-træning

Global træning i CO₂-køling

CO₂ er ved at blive den gængse løsning i food retail markedet, efterhånden som traditionelle HFC'er bliver udfaset, og detailhandlerne leder efter nye metoder til at reducere deres CO₂-aftryk. Danfoss lancerede den mobile CO₂-træningsenhed i september 2016 for at levere praktisk og let tilgængelig træning til de tusindvis af installatører, serviceteknikere og OEM-teknikere over hele verden, der gerne vil udnytte fordelene ved det naturlige kølemiddel fuldt ud.

Den mobile CO₂-træningsenhed gør både teknologien bag og forståelsen af CO₂-køling umiddelbart tilgængelig for branchefagfolk via et 2-dages kursus.

Deltagerne får viden om:

  • Transkritisk systemdesign (enkelt boostersystem, parallel kompression, parallel kompression med udskyder)
  • Idriftsættelse af CO₂-systemer
  • Opsætning af kølemøbel- og køleanlægsregulatorer
  • Serviceprocedurer
  • Fejlfinding og fejludbedring

Danfoss' CO₂-eksperter præsenterer CO₂-systemer og -løsninger, blandt andet enkle gas-bypasssystemer og mere komplekse parallelle kompressionsløsninger, med eller uden varmegenvinding. De vil også introducere vores nye Multi Ejector Solution™, der kan fremme energieffektiviteten på systemer med op til 20 % på årets varmeste dag, så det er muligt at bruge transkritiske CO₂-systemer i langt barskere klimaer.

Danfoss' CO2-løsninger til food retail – bredt spot

Tendenser inden for CO₂ til dagligvarebutikker

CO₂ er ved at blive det foretrukne kølemiddel hos et stigende antal globale, regionale og lokale detailhandlere. Få mere at vide om Danfoss' løsninger til CO₂-køling.

Videoer