Fordelene ved elektrisk gulvvarme

 • Overblik
 • Produktudvalg
 • Garanti
 • Relaterede applikationer
 • Casestudier
elektrisk opvarmning

Hurtigtreagerende system

med præcis rumtemperaturstyring for størst mulig energieffektivitet

Hvad er elektrisk gulvvarme? 

Elektrisk gulvvarme består af to hovedelementer: et varmeelement, som kan være en tynd måtte eller et kabel, og en termostat med temperaturfølere. Elektriske varmemåtter eller -kabler kan installeres under enhver type gulv og er velegnede til nybyggeri, eftermontering eller renovering. Det kan være en energieffektiv opvarmningsmulighed, især når den bruger energi, der genereres af solceller. Og det er bare én af de måder, elektrisk gulvvarme kan maksimere energieffektiviteten på.

Effektiv udnyttelse af energien for det højeste komfortniveau

Kort opvarmningstid og varmeplan

Styr varmesystemet, uanset hvor du befinder dig
Hurtig reaktionstid reducerer energispild ​
Afhængigt af gulvkonstruktionen når elvarmen hurtigt den ønskede temperatur. Med flisegulve opvarmes systemet f.eks. på 20-30 minutter, da det er placeret direkte under gulvbelægningen.
Varmeplan​
Den hurtige reaktionstid betyder, at brugerne kan planlægge varmen, så det passer til tidspunktet på dagen (f.eks. indstilling af en lavere temperatur i timerne med dagslys og i forhold til deres daglige rutiner. ​

Fordele ved elektrisk gulvvarme

Rum- eller zonebaseret varmestyring

Med elektrisk gulvvarme kan man som bruger regulere temperaturen i hvert enkelt rum for sig. Når ingen bruger et rum eller en zone, kan man slukke for varmen i det specifikke rum, hvilket sparer penge, forhindrer energispild og sikrer det højeste effektivitetsniveau.

Indbygget timerfunktion


Termostaterne har en integreret timerfunktion, hvilket betyder, at brugerne kan skifte til tilstanden "lavpriselektricitet", så der kun bruges varme, når el-priserne er lave. Termostaterne reagerer også på supplerende varmekilder, f.eks. solen, så de automatisk kan tilpasse rumtemperaturen til de eksterne forhold.

Matcher din rytme og reducerer energiudgifterne​

Nyere termostater tilpasser sig endda brugernes vaner og lærer, hvornår de skal tænde og slukke for varmen, så den kun er tilgængelig, når der er behov for den.

Højeste komfort med laveste energiforbrug

Kombinationen af varmedistributionen fra gulvet og den præcise temperaturstyring ved hjælp af termostaten betyder, at brugerne kan reducere rummets temperatur med 1-2 °C sammenlignet med traditionel radiatoropvarmning, uden at komfortniveauet i rummet reduceres. For en bygning med flere lejere ville dette udgøre en reduktion på 20 % af det samlede energitab.

Elektrisk gulvvarme giver også den højest mulige varmeeffektivitet, da den omdanner 99% af den energi, som systemet forbruger, til varme.

Solceller

Find ud af, hvordan kombinationen af elektrisk gulvvarme og solcelleanlæg opfylder kravene til energieffektivitet for et næsten nulenergi-Energy Plus-boligkompleks i Koblenz i Tyskland.

Enkel og billig installation og vedligeholdelse

Ud over den gode energieffektivitet giver elektrisk gulvvarme yderligere fordele for ejere af bygninger med et eller flere lejemål. For eksempel kan installatører bruge en lettere gulvkonstruktion med elektrisk gulvvarme. Vandbaseret gulvvarme typisk kræver et betonlag på 60-100 mm oven på rørene, mens elektriske varmemåtter er mellem 2,5 og 4,5 mm tykke og kan placeres lige under gulvbelægningen.

Eftersom elektrisk gulvvarme kun kræver to elementer, nemlig varmeelementet og styreenheden, er installationsprocessen hurtigere og mindre kompleks end for andre varmeløsninger. Fra beboerens perspektiv giver et usynligt, støjsvagt varmesystem øget fleksibilitet i forhold til møblering (intet behov for at skulle tage højde for pladskrævende radiatorer) og indrette rummene. Og elektrisk gulvvarme giver mere ro i sindet, fordi der ikke er nogen risiko for frost, lækage eller beskadigelse af gulvet.

Varmemåttens tykkelse betyder også, at den kan installeres i forbindelse med renovering uden at ødelægge det eksisterende gulv. Og den relativt lave gulvtykkelse gør elektrisk gulvvarme til en ideel løsning til etageejendomme, hvor lav byggehøjde er en stor fordel.

Produktudvalg

 • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
  Varmemåtter

  Varmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.

 • if (isSmallPicture) { Digitale termostater; } else if (isBigColumns) { Digitale termostater } else { Digitale termostater }
  Digitale termostater

  Digitale regulatorer har de unikke funktioner, der gør det muligt at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.

 • if (isSmallPicture) { Analoge termostater; } else if (isBigColumns) { Analoge termostater } else { Analoge termostater }
  Analoge termostater

  Analoge termostater er elektroniske styreenheder, der gør det muligt at indstille varmeanlægstypen og justere reguleringsparametrene.

 • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
  Varmekabler

  Varmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
  Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter.

   

Garanti

Relaterede applikationer

Casestudier

Kommer snart ...

Kommer snart ...