Frekvensomformere til pumper i erhvervsbygninger

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os
Frekvensomformere til pumper i erhvervsbygninger

Optimér komfort, pålidelighed og energieffektivitet

Med flere kontrolfunktioner dedikeret til pumper, intelligente beskyttelsesegenskaber og sensorless pumpestyring optimerer frekvensomformere fra Danfoss Drives komforten og energieffektiviteten og beskytter frekvensomformeren, motoren og udstyret i systemet. De sikrer også optimeret væskeforsyning i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Dedikerede funktioner omfatter:

Integreret styreenhed til flere pumper

Pumpekaskadestyreenheden fordeler driftstimerne jævnt på tværs af alle pumper. Slitage på individuelle pumper er derfor reduceret til et minimum, og det er med til at forlænge den forventede produktlevetid og pålideligheden betydeligt.

Tørpumpesikring og end-of-curve-detection

Hvis pumpen kører, uden at der skabes det ønskede tryk, udsteder frekvensomformeren en alarm eller udfører en anden forudprogrammeret handling. Dette sker for eksempel, når en dykpumpe kører tør, eller et rør lækker.

Auto tuning af PI-reguleringer

Auto tuning gør frekvensomformeren i stand til at overvåge, hvordan systemet reagerer på rettelser, der konstant udføres af frekvensomformeren. Det er en læreproces for frekvensomformeren, og den beregner P- og I-værdier, så præcis og stabil drift hurtigt gendannes.

Flowkompensering

En trykføler monteret tæt på pumpen leverer et referencepunkt, så trykket kan holdes konstant i afladningsenden af systemet. Frekvensomformeren justerer konstant trykreferencen for at følge systemkurven. Denne metode sparer både energi og reducerer installationsomkostninger.

Ingen/lav flowdetektering og sleep mode

I tilfælde med lavt eller intet flow går frekvensomformeren i sleep mode for at spare energi. Når trykket falder under et foruddefineret sætpunkt, starter frekvensomformeren automatisk. Sammenlignet med kontinuerlig drift giver denne metode reducerede energiomkostninger og mindre slid på udstyr og hjælper med at forlænge applikationens levetid.

Rørfyldningstilstand

Anvendelig i alle applikationer, hvor kontrolleret rørfyldning er afgørende, såsom vandforsyningssystemer. Kontrolleret (lukket sløjfe) rørfyldning forhindrer vandslag, sprængte vandrør, eller at sprinklerhoveder blæses ud. Rørfyldningstilstand kan bruges til både vertikale og horisontale rørsystemer.

Indledende/afsluttende rampe

Den indledende rampe giver hurtig acceleration for pumper til minimumhastighed fra det punkt, hvor den normale rampe tager over. Dette forhindrer beskadigelse af pumpens tryklejer. Den afsluttende rampe decelererer pumper fra minimumhastigheden til stop.

Flowbekræftelse

Monitor til flowbekræftelse beskytter udstyret mod uventet flowblokering. Monitoren kommunikerer løbende med et eksternt apparat, såsom en ventil eller en flowafbryder. Hvis signalet fra det eksterne apparat løber ud, får monitoren frekvensomformeren til at trippe.

Præ-/post-smøring.

Nogle maskiner kræver smøring af de mekaniske dele før og under drift for at undgå skader og reducere slitage. Under smøring skal visse typer udstyr forblive aktive, eksempelvis udtræksventilatorer. For at opnå dette understøtter præsmøringsfunktionen et signal til et eksternt apparat om at udføre en bestemt handling i en brugerdefineret tidsperiode. Tilgængelige konfigurationer: "Pre Lube Only", "Pre & Running" og "Pre & Running & Post".

Frit programmérbare tekster

Denne funktion understøtter alsidig tilpasning til applikationen. Anvend frit programmérbare tekstmeddelelser baseret på interne eller eksterne hændelser til information, advarsler eller alarmer. Funktionen understøtter også handlinger baseret på hændelser, for eksempel påbegyndelse af en rampe ned, der er udløst af en ventilåbning.

Avanceret minimumhastighedsovervågning

Dykpumper kan få problemer med utilstrækkelig køling og smøring, når pumpehastigheden er for lav. Den avancerede minimumhastighedsovervågning beskytter pumpen ved at overvåge og tilpasse triphastigheden for at reducere slitage. Nedetid i forbindelse med vedligeholdelse minimeres uden ekstra behov for eksternt overvågningsudstyr.

Stoprampe

Stoprampen forhindrer vandslag, når pumpen standses, idet der sikres en langsom pumpehastighed ved rampe ned, netop som stopkugleventilen er næsten lukket.

Sensorless pumpestyring

Sensorless styring er en pumpestyringsmetode til distribution, der udleder det gennemsnitlige varme- eller kølebehov i et HVAC-system fra det hydrauliske systems modstand og dernæst afbalancerer pumpehastigheden, så det pågældende behov opfyldes med en minimering af den brugte energi. Sensorless pumpekurver er indbygget i frekvensomformeren.

Equinix serverrum – fuldstændig pålidelig aircondition

Equinix serverrum – fuldstændig pålidelig aircondition

VLT® HVAC Drive sikrer, at maksimal oppetid på internettet også er omkostningseffektivt via energieffektiv varmeudtræk i serverrum

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.