Frekvensomformere til kompressorer

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os

Kompressorstyring af ventilation og aircondition i bygninger

Variabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give konstant trykregulering, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en luftkompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket sparer på energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.

Frekvensomformere fra Danfoss sikrer et færre antal opstart og standsninger, hvilket reducerer mekanisk slitage. Dedikerede funktioner, som for eksempel 'skip resonans'-funktionen, giver dig mulighed for nemt at identificere frekvenserne for at forhindre støj og skader.

Produkter til kompressorer omfatter softstartere, højeffektfrekvensomformere, AHF harmoniske filtre med en indbygget kaskadestyringsoption, DC-spoler og PID-styreenheder.

En af de største omkostningsfaktorer i et kølesystems levetid er energi. I mange køleapplikationer overstiger kapaciteten varmebelastningen på grund af årstidsafhængige udsving, varernes kuldebehov, svingende anvendelse og elapparater, der forårsager effekttab. Moderne frekvensomformere, såsom Danfoss Drives’ udvalg af VLT®-frekvensomformere, udgør den perfekte metode til løbende justering af udstyrets kapacitet, så den passer til den faktiske varmebelastning og procesbehovene. Fordelen er både betydeligt lavere energiforbrug og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Intelligent ventilatorstyring til kompressor og kondensator/fordamper er afgørende i ethvert optimeret kølesystem. Du kan typisk opnå en besparelse på 10–25 % på energiforbruget ved at bruge frekvensomformere fra Danfoss til at optimere kapacitetsstyringen på kølekompressorer, kondensatorer og fordampere. Ved at sørge for stabilitet, samtidig med at kapaciteten afpasses til den faktiske belastning, forbedres effektfaktoren (COP), hvilket resulterer i betydelige energibesparelser.

Kaskadestyring optimerer energibesparelserne og reducerer levetidsomkostningerne

Kaskadekonfiguration skaber den optimale interaktion mellem en applikation og en frekvensomformer med delvis belastning. Grundbelastningen håndteres af en enkelt applikation, eksempelvis en kompressor, der er styret af en frekvensomformer. Når varmebelastningen stiger, starter frekvensomformeren flere kompressorer, én ad gangen. Det sikrer, at applikationerne kører på det optimale effektivitetspunkt, og frekvensomformeren opretholder maksimal energieffektivitet i hele systemet.

Godt planlagt kaskadestyring sikrer også minimal slitage på de enkelte applikationer. Ved at rotere eksempelvis netforsynede kompressorer kan vedligeholdelseslederen sikre, at de hver især ender med omtrent det samme antal driftstimer og samme slitageniveau. Det øger applikationernes levetid og forlænger serviceintervallerne, så levetidsomkostningerne reduceres.

Danfoss Drives' avancerede kaskadestyreenhed med flere zoner sikrer effektiv kaskadekobling og styring af op til seks kompressorgrupper. Det minimerer energiforbruget, forhindrer hyppig overgang og udkobling, stabiliserer tryk og temperaturer samt reducerer kompressorslitage. På samme måde fordeler pumpekaskadestyreenheden de kørte timer jævnt over alle pumperne for at holde slitagen på de enkelte pumper på et minimum.

Termodynamisk effektivitet i bl.a. datacentre og supermarkeder

Den kommercielle kølesektor omfatter levnedsmiddeldetailhandlende såsom supermarkeder, hypermarkeder og nærbutikker. Den omfatter også præcisionsaircondition i datacentre.

Typiske applikationer omfatter stativer og kasser, kondensatorer, fordampere og pumper.

Pålidelighed og termodynamisk effektivitet er nøglefaktorer i ethvert kommercielt kølesystems effektivitet. En række funktioner, der er skræddersyet til køleapplikationer, sørger for fleksibel kompatibilitet, stabil ydeevne, systempålidelighed og optimal energieffektivitet.

Kølere

Variabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give en optimal procestemperatur, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en kompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket sparer på energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.

Frekvensomformere fra Danfoss Drives sikrer et færre antal opstart og standsninger, hvilket reducerer mekanisk slitage. Og dedikerede funktioner som for eksempel håndtering af returolie, højtryks-/lavtrykssikkerhedsforanstaltninger og skip resonans-frekvenser sørger for sikker drift af kølesystemerne. 

Produkter til kompressorer omfatter softstartere, højeffektfrekvensomformere, AHF harmoniske filtre med en indbygget kaskadestyringsoption, DC-spoler og PID-styreenheder.

Opstart og spidsbelastningsstrategier

Opstart er den kritiske fase af kompressordrift. VLT® Refrigeration Drive FC 103 minimerer antallet af påkrævede opstarter ved at variere kompressorens hastighed, således at kapaciteten tilpasses under driften. Det maksimale antal af start/stop-cyklusser i en given periode er konfigurerbart ved brug af betjeningspanelet.

VLT® Refrigeration Drive FC 103 leverer 135 % af det nominelle startmoment i en kort periode. Under normal drift er 110 % af det nominelle moment tilgængeligt i 60 sekunder.

For at forlænge frekvensomformerens levetid kan en trykaflastningsventil åbnes for at tillade kompressoren at starte hurtigt op uden belastning.

135 % startmoment

VLT® Refrigeration Drive FC 103 leverer 135 % af det nominelle startmoment i en 30-sekunders periode. Under normal drift er 110 % af det nominelle moment tilgængeligt i 60 sekunder.

Start uden belastning

For at forlænge frekvensomformerens levetid kan en trykaflastningsventil åbnes for at tillade kompressoren at starte hurtigt op uden belastning.

Mindre kompressorer med den samme spidsbelastning

Korte spidsbelastninger kan håndteres ved at konfigurere systemet med en mindre kompressor, som frekvensomformeren kører med op til 90 Hz. På denne måde er det ikke nødvendigvis påkrævet med en større kompressor bare for at håndtere spidsbelastninger.

Neutral zone

VLT® Refrigeration Drive FC 103 fortsætter med at styre kompressorer med fast hastighed i situationer, hvor kompressorer med variabel hastighed fejler. I en fejlsituation indstilles den neutrale zone med en særlig parameter "Fast hastighed neutral zone", hvilket muliggør færre antal opstart ved at udvide den neutrale zone.

Optimeringsfunktioner
P0-optimering

VLT® Refrigeration Drive FC 103 understøtter tilslutning af en ADAP-KOOL® LonWorks styreenhed til P0-optimering.

Dag-/natstyring

Variér tidsplaner for kompressorsætpunkt og fordamperventilationshastighed for at matche dag- og natbelastning og undgå unødvendigt energiforbrug.

Kondenseringstemperaturovervågning

Ved at overvåge den fluktuerende løftehøjdes trykniveaustyring via temperaturfølere kan hastigheden reduceres, før det høje tryk når et kritisk niveau.

Læs mere om frekvensomformere i Køling og aircondition og Bilindustri og transport/frekvensomformere til kompressorer.

Danfoss og Inertech ændrer fremtiden for køling af datacentre

Håndtering af datacentres kapacitet og pålidelighed er kompleks. Det er grunden til, at Inertech udviklede sin egen innovative modulkøleløsning til datacentre, der gør det muligt at udvide uden at gå på kompromis med sikkerheden eller driften. Ved hjælp af innovative løsninger ændrer Danfoss og Inertech fremtiden for køling og drift af datacentre.

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.