Kølecontainer

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Effektive kølesystemer til containere

En kølecontainer er en container, der bruges til transport af temperaturfølsomt gods. Disse containere har et eller flere temperaturkamre. Denne applikation er en af de mest udfordrende køleapplikationer, hvad angår systemets design og driftssikkerhed. Containeren skal kunne holde til vibrationer, stød og barske forhold til søs. Alle komponenter skal bestå salttågeprøvninger og overholde andre strenge normer for at kunne garantere en sikker køling af godset under rejsen.

Danfoss leverer driftssikre regulatorer og varmevekslere til opbygning af effektive kølesystemer til containere. I vores produktportefølje finder du også produkter til CO₂, som har stort potentiale til at erstatte HFC i containernes kølesystemer. Kølesystemerne er designet med enten semihermetiske stempelkompressorer eller scrollkompressorer. I kølecontainere foretrækkes kompressorer med flere kapaciteter/hastigheder. Med Danfoss komponenter er det altid muligt at opnå optimal ydelse i din kølecontainer.

Funktioner og fordele

Præcis temperaturstyring

Produkter i rustfrit stål sikrer et højt hygiejneniveau og en lav risiko for korrosion

Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Produkterne egner sig til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler

Relaterede produkter

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.