Nyheder

Danfoss' produkter kan bruges overalt på et skib lige fra kølen til broen til at gøre det sikrere, mere effektivt og miljøvenligt. Produkterne arbejder sammen for at levere omfattende løsninger til fartøjer, der sejler på havet og inde i landet.
Danfoss udstiller sine kombinerede produktudvalg, som er ideelle til dækmaskineri, lastdække og håndtering, energieffektiv fremdriftskraft, motorrum, efterfølgende tilpasning og vedligeholdelse. Danfoss' produkter hjælper desuden ved at øge applikationssikkerheden og -effektiviteten og overholder samtidig emissionsbestemmelserne.

Læs mere om vores løsninger, der øger sikkerheden og effektiviteten i marineapplikationer (engelsk)

Når det handler om at holde verdens største og mest kraftfulde maskiner kørende, ville du blive overrasket over, hvor stor en forskel selv den mindste komponent kan gøre.

Den moderne verden er afhængig af tungt udstyr til at lægge det fundament og den infrastruktur, der er nødvendig for at støtte det, der følger i kølvandet på civilisationen, særligt inden for områderne anlægsarbejde, materialehåndtering, skovbrug og landbrug. Disse mekaniske uhyrer indsamler byggematerialer, rydder og nivellerer terrænet for at skabe et stabilt grundlag, der kan bygges på, og udfører tunge løft, der er nødvendige for at opføre selv de mest komplekse strukturer. 

Læs mere i vores seneste casestudie (engelsk)

Livsnødvendige systemer såsom brandbekæmpelse og vandforsyning er afhængige af, at der altid er adgang til vand. Buffertanke er vigtige komponenter i disse systemer og fungerer som lokale vandreservoirer, der sikrer, at den påkrævede mængde vand er tilgængelig, når der er brug for det. 

Vandtanken er ofte en "sort kasse", og det kan være svært at afgøre, hvor meget vand der er til rådighed på et givent tidspunkt. Derfor er vandtanken typisk udstyret med en eller anden form for niveaumålingsenhed, der kan levere præcis måling af vandmængden.

Læs mere om niveaumåling i vores casestudie (engelsk)