Hvidbøger

 • I dag bruges ca. 10 % af verdens elektricitetsproduktion til aircondition. Ifølge internationale undersøgelser vil efterspørgslen på køling af kommercielle bygninger og boliger vokse eksponentielt i de kommende år, især i højindkomstlande og i de nye vækstøkonomier i Indien, Kina og Sydamerika.
 • Valve characteristics for motorized valves in district heating substations
  Denne artikel beskriver resultaterne fra en undersøgelse, som blev udført i forbindelse med udviklingen af en ny ventilkarakteristik til motoriserede styreventiler til varmtvandsproduktion i fjernvarmeunits. Fra et teoretisk synspunkt diskuterer artiklen grundlæggende styringsteorier og fysiske forhold, der har afgørende betydning for denne applikation, herunder det afgørende vigtige forhold mellem varmeveksler, regulator, motor (aktuator) og styreventil. Ud over den teoretiske analyse understøttes undersøgelsen af dynamiske simuleringer og resultater fra laboratorieforsøg. Resultatet af undersøgelsen blev udviklingen af en ny ventilkarakteristik som beskrevet i denne artikel.
 • Denne artikel omhandler styringen af varmevekslere med høj ydelse til varmtvandsproduktion. Nogle af de grundlæggende styringsteorier og deres afgørende vigtige forhold analyseres ud fra et teoretisk synspunkt. En nyudviklet styring beskrives, hvorved de forskellige designelementer perspektiveres i forhold til styringsteorien.
 • Distribution systems in apartment buildings
  I et lejlighedskompleks er de to vigtigste primære fordelingsmetoder til varme og varmt brugsvand stigestrengene og det decentraliserede system med lejlighedsunits. I det første tilfælde kan varmtvandsystemets varmetab være større end nettovarmen til varmtvandstilberedningen.
 • How to avoid pressure oscillations in district heating systems
  Denne artikel forklarer differenstryksregulatorens beskaffenhed i forhold til pendlinger. Der gives nogle driftsmæssige tips til at eliminere eller reducere trykpendlinger. Takket være applikationsviden inden for differenstrykregulering er det nu muligt at løse problemer med trykpendlinger i allerede eksisterende applikationer og tilbyde specifik rådgivning om det rette design af nye applikationer, så risikoen for trykpendlinger elimineres. Læs hele artiklen for at få mere at vide.
 • Autotuning: Adaptiv indstilling af en produktionsregulator til varmt brugsvand. Motorbeskyttelse: Automatisk indstilling af en regulator under lav ydeevne. En forudsætning for et velfungerende varmeanlæg er, at der foretages de korrekte indstillinger, inden det tages i brug. Justeringer er nødvendige for at forindstille reguleringsparametrene. Denne artikel omhandler den måde, hvorpå den automatiske indstilling af systemets styringsparametre udføres samt de fordele, det giver.
 • At skabe en hydraulisk balance i et system er ofte et spørgsmål om at kontrollere differenstrykket til et niveau, der er nødvendigt for driften af unitten, og dermed også kontrollere flowhastigheden i de individuelle grene. Kontrol af differenstrykket og flowhastigheden i systemet kan give fordele for kunder og forsyningsselskaber.
 • I et HVAC-system samt i et procesanlæg, et fjernvarme- og fjernkølingsanlæg kan der opstå periodiske pendlinger i styringsloopet. Det er der flere grunde til. Ulinearitet i processen, overdreven forstærkning af regulatoren og et overdimensioneret system er bare nogle få af grundene dertil.