Danfoss' tanker om fjernvarme

Fjernvarmen er klar til fremtidens udfordringer

I det nyligt vedtagne EU-direktiv om fremme af vedvarende energi inkluderes fjernvarme og -køling som centrale dele. Dette understreger teknologiens potentiale i at opnå den foreslåede CO2-reduktion på 20 % i 2020 og fremkalder optimisme i forhold til udbredelsen af fjernvarme i EU.

Fordelene ved fjernvarme er uomtvistelige og veldokumenterede. Det kræver imidlertid vilje til at vedtage en fælles tilgang til energiforsyning samt forståelse for, at forbedringerne af energisystemet er et langsigtet projekt. Højeffektive fjernvarmesystemer som i Danmark, Sverige og Finland er ikke blevet til på én dag – de har udviklet sig igennem årtier. Statslig støtte og langsigtet varmeplanlægning er afgørende succeskriterier.

Fjernvarme er, med muligheden for at anvendes som multi-brændstofsystem, både egnet til nuværende og fremtidige vedvarende energikilder. I takt med at der udvikles nye energikilder, vil den eksisterende fjernvarmeinfrastruktur gøres klar til at overføre varmen til brugerne. Dermed vil brugerne ikke være nødt til at investere i nye teknologier, da den nye energikilde er blevet idriftsat på et centralt anlæg. Det letter overgangen til nye og rene energikilder.

For samfundets, forbrugernes og miljøets skyld tilskynder vi anvendelsen af fjernvarme. Teknologien er veludviklet og fremtidssikret og giver mulighed for at drage fordel af store mængder energi, som i dag går til spilde i energiproduktionen.

EU-direktiv om fremme af vedvarende energikilder