Produktanimationer om køling og aircondition

Se Danfoss-produkter i brug

Kig nærmere på vores køle- og airconditionprodukter, og se hvad der driver dem. Lær om de forskellige driftsniveauer, mekanik i aktion og påvirkningen heraf. 

Denne side indeholder animationer af TXV'er, EVRA'er, AKV'er, EVU'er og meget mere. Har du behov for viden for at få hjælp til fejlfinding, eller ønsker du blot at få mere at vide om kølebranchen, så er du det helt rigtige sted.
 
Ønsker du at se hele samlingen ud i én køre? Besøg vores YouTube-playliste. 

Sådan fungerer en TXV/TEV | Termostatisk ekspansionsventil

Termostatiske ekspansionsventiler (ofte kaldet TXV'er og nogle gange TEV'ere) justerer flowet for kølemiddel i flydende form til fordamperen ved at regulere overhedningen. Overhedningen kan justeres manuelt, så effektiviteten for et kølesystem optimeres. 

Sådan fungerer en EVRA | Magnetventil til industriel køling

EVRA'er er magnetventiler, der udelukkende anvendes i industriel køling. De lukker for kølemidlets flow, både flydende og varmgas. De anvendes hyppigt til at afbryde væskeforsyningen til fordamperen og åbne for varmgasafrimning. 

Sådan fungerer en AKV | Elektrisk styret ekspansionsventil

En AKV er en elektrisk ekspansionsventil (EEV) – ofte kaldet en elektronisk ekspansionsventil (også EEV). Den bruger pulser styret af en elektronisk regulator, der regulerer kølemidlets flow til fordamperen. 

En AKV-ventil er faktisk en magnetventil, der fungerer således, at ingen ekstra installation med magnetventil er nødvendig. 

Sådan fungerer en EVU | Magnetventil til kommerciel køling

Danfoss' EVU-produktserie med magnetventiler anvendes mest i kompakte installationer såsom kølemontrer, flaskekølere og ismaskiner. Danfoss EVU'er fås med et udvalg af elektriske tilslutninger.

Sådan fungerer en CTR | 3-vejs elektrisk CTR-ventil

Danfoss' CTR er en elektrisk styret 3-vejs ventil udviklet til CO2-systemer med varmegenvinding. CTR'en er udviklet til at gøre det muligt at opnå fuld proportional styring af overskudsvarmen fra kompressorpakken til varmeveksleren i transkritiske løsninger til varmegenindvinding.

Sådan fungerer en ETS | Elektronisk ekspansionsventil

Danfoss' ETS elektroniske bi-flow ekspansionsventil styres af en stepmotor, der regulerer åbningsgraden for ventildysen. En elektronisk styring regulerer stepmotorens åbning ved hjælp af følersignaler og en kodet algoritme.

Sådan fungerer en EVR | Magnetventil

EVR'er er magnetventiler, der anvendes med ikke-aggressivt medium. De lukker for kølemidlets flow, både flydende og varmgas. De anvendes hyppigt til at afbryde væskeforsyningen til fordamperen og til at åbne for varmgasafrimning. EVR'er minder om EVRA'er, men de er fremstillet i et andet materiale, så de fungerer ikke med ammoniak (R717). 

Sådan fungerer en ICM-ventil | Motorstyret ventil

Den ICM-motorstyrede ventil hører til Danfoss' ICV Flexline-ventilserie. ICM er udviklet til drift med ammoniak og kuldioxid og styres af en ICAD af aktuatortypen. ICM-ventilen er udviklet til at regulere en ekspansionsproces i væskeledninger – med eller uden faseændringer – eller styretryk eller temperatur i tørre og våde sugeledninger og varmgasledninger. 

Sådan fungerer en ICLX-ventil | 2-trins magnetventil

ICLX 2-trins magnetventilen hører til Danfoss' ICV Flexline-ventilserie og er udviklet til drift med ammoniak og kuldioxid. ICLX anvendes i sugeledninger til åbning mod et højt differenstryk, dvs. efter varmgasafrimning i store industrielle kølesystemer. 

Sådan fungerer en KP-pressostat | Pressostat

Danfoss' KP-pressostat styrer og beskytter systemet mod lavt sugetryk eller højt afgangstryk. Pressostaten har to hovedfunktioner: Beskyttelses-/sikkerhedsfunktioner ved trykbegrænsning og afbrydelse ved for lavt eller for højt tryk, samt kontrolfunktioner såsom kompressorcyklus, ventilatorcyklus eller pumpe-ned. 

Sådan fungerer en KVR-ventil | Trykreguleringsventil

Danfoss' KVR-trykreguleringsventil anvendes til at opretholde det mindste kondenseringstryk, især under forhold med lav omgivelsestemperatur som for eksempel om vinteren eller i tilfælde af kolde nætter, når kondenseringstrykket kan falde. Ventilen vil starte med at lukke, når trykket falder til under den indstillede værdi, og kondenseringstrykket opretholdes ved at regulere kondensatorudgangen. 

Sådan fungerer en KVP-ventil | Trykreguleringsventil

Danfoss' KVP-trykreguleringsventil anvendes til at regulere fordampertrykket, når ventilen er installeret i sugeledningen. Dette er især brugbart med flere fordampere på samme kompressor, hvor fordampertrykket kan variere fra fordamper til fordamper. KVP'en regulerer sugetrykket for hver fordamper som en funktion af fordampertrykket. 

Sådan fungerer en KVC-ventil | Trykreguleringsventil

Danfoss' KVC-trykreguleringsventil anvendes til at styre kompressorkapaciteten ved at indsprøjte varmgas fra trykledningen til sugeledningen i situationer med lav belastning, hvorved kompressoren holdes i drift uden start/stop-cyklus på grund af udkobling ved lavt tryk. KVC'en regulerer varmgassen til sugeledningen som en funktion af sugetrykket. 

Sådan fungerer en KVL-ventil | Trykreguleringsventil

Danfoss' KVL-trykreguleringsventil anvendes til at styre krumtaptrykket. Ventilen installeres i sugeledningen og åbner med et lavere sugetryk for at beskytte kompressoren under opstart og efter en længere stilstand. KVL'en regulerer sugetrykket som en funktion af sugetrykket. 

Sådan fungerer WVFX- og WVTS-ventiler | Vandtryksreguleringsventiler

Danfoss' WVFX- og WVTS-vandtryksreguleringsventiler anvendes til at regulere flowet af kølevand til vandkølede kondensatorer. WVFX'en regulerer vandindgangstrykket som en funktion af kølemidlets varmgastryk, og WVTS'en regulerer det baseret på varmgastemperaturen. Dette betyder, at jo højere kondenseringstrykket eller temperaturen er, jo mere kølevand løber der til kondensatoren, og derved opnås der en balance mellem vandflow og kølemidlets kondenseringstryk. 

Sådan fungerer en ICSH-ventil | Magnetventil med to positioner

Danfoss' ICSH-magnetventil med to positioner anvendes i varmgasledninger til åbning af varmgasafrimningens flow til fordamperen i to trin. Ventilen hører til ICV-serien og består af et ICV-hus, en ICS-indsats sammen med et ICSH-topdæksel og to normalt lukkede EVM-pilotmagnetventiler installeret på topdækslet. 

Produktoversigt med fortalt gennemgang

I hver enkelt af disse korte videoer får du en fortalt, kort oversigt over produktet, og hvordan det fungerer. Se animationerne ovenfor, hvis du har brug for en oversigt over en bestemt komponenttype.